Dupa data de 25 iunie se vor emite deciziile privind obligatiile fiscale accesorii

ANAF apreciaza efortul depus de contribuabili in aceasta perioada dificila, in vederea conformarii voluntare la declararea si plata obligatiilor fiscale la bugetul de stat general consolidate si informeaza totodata asupra faptului ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 427 din 21 mai 2020 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligatii fiscale accesorii.

In contextul existentei starii de urgenta decretata de presedintele Romaniei prin Decretul nr. 195/16.03.2020, prelungita ulterior cu 30 de zile prin Decretul nr. 240/14.04.2020, precum si in scopul prevenirii raspandirii virusului, Guvernul Romaniei a luat o serie de masuri de limitare a efectelor negative determinate de limitarea sau intreruperea activitatilor socio-economice, prin intermediul O.U.G. nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare.

Printre aceste masuri, la art. VII, alin. (1) din acest act normativ, se regaseste o masura fiscala care prevede faptul ca, pentru obligatiile fiscale scadente, incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta si pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta, nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere potrivit Codului de procedura fiscala.

In ceea ce priveste dobanzile si penalitatile de intarziere, acestea se stabilesc de catre organele fiscale prin decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii, care se emit si se comunica debitorilor, conform procedurii aprobata prin O.P.A.N.A.F. nr. 727/2019, cu modificarile si completarile ulterioare (trimestrial).

In contextul dispozitiilor art. VII, alin. (1) din O.U.G. nr. 29/2020, a fost necesar sa nu se mai emita decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii pana la expirarea termenului de 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta, urmand ca ritmicitatea trimestriala, de emitere a deciziilor in cauza, sa fie reluata ulterior acestei perioade.

Astfel, potrivit prevederilor O.P.A.N.A.F. nr. 1061/2020, se poate comunica decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere din oficiu, in anumite situatii exceptionale, cum ar fi calculul obligatiilor fiscale accesorii pentru inscrierea la masa credala in cadrul procedurii insolventei sau ori de cate ori debitorul solicita.

Mentionam ca, pentru obligatiile fiscale accesorii, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale, cu scadente anterioare intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 29/2020, calculate prin decizii emise si comunicate pana la data intrarii in vigoare a O.P.A.N.A.F. nr. 1061/2020, se aplica in mod corespunzator prevederile referitoare la stingerea obligatiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, acestea vor face obiectul stingerii, prin modalitatile prevazute de lege, cu exceptia masurilor de executare silita care sunt suspendate potrivit dispozitiilor O.U.G. nr. 29/2020 si ale O.U.G. nr. 48/2020.

Avand in vedere faptul ca, masura fiscala prevazuta de art. VII, alin. (1) din O.U.G. nr. 29/2020 inceteaza, in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta, iar potrivit art. III, alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative, termenul de 30 de zile se proroga pana la data de 25 iunie 2020 inclusiv.

Rezulta, pe cale de consecinta, ca prin termenul prevazut la art. 1, alin. (3) din O.P.A.N.A.F. nr. 1061/2020 se intelege data de 25 iunie 2020, iar deciziiile referitoare la obligatiile fiscale accesorii, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere, se emit in primele 15 zile, dupa data de 25 iunie 2020.

Sursa: DGRFP Galati

(Visited 181 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× six = 54

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.