Somajul tehnic suportat de stat se ia in considerare la calculul indemnizatiei de crestere copil?

Potrivit prevederilor art.52 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului.

Aceasta suspendare a contractului individual de munca este cunoscuta in limbajul comun si sub denumirea de somaj tehnic.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

Iar potrivit prevederilor art. 2 alin.(1) din OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, denumite in continuare venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara.

Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se acorda si persoanelor care s-au aflat in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din OUG nr.111/2010 printre care regasim, la lit.f), si situatia in care persoanele se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii.

La art.4 din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr.52/2011, aflam urmatoarele:
(1) Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, prevazuta de art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, se acorda persoanelor indreptatite, daca acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, ori s-au aflat in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta timp de 12 luni in ultimii 2 ani anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz, anterior datei la care s-a realizat incredintarea in vederea adoptiei, s-a incuviintat adoptia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.

(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele care au realizat in perioada de referinta avuta in vedere venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.

(3) Se iau in considerare perioadele prevazute la art. 2 alin. (5) lit. o)-s) din ordonanta de urgenta si in situatia in care persoana admisa la cursurile unei alte forme de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar, postuniversitar de masterat sau de doctorat, organizat potrivit legii, nu poate incepe cursurile din motive medicale, inclusiv starea de graviditate ori maternitate.

(4) Constituirea perioadei prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta se stabileste, dupa cum urmeaza:
a) din 12 luni consecutive, in cazul in care in aceasta perioada se realizeaza fara intrerupere venituri supuse impozitului si/sau se inregistreaza una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta;
b) din 12 luni succesive, in care sunt indeplinite conditiile de acordare, in cazul in care in perioada de 2 ani realizarea veniturilor supuse impozitului si/sau inregistrarea uneia sau mai multora dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta s-au produs cu intreruperi.

(5) Luna calendaristica in care s-a nascut copilul sau in care s-a inregistrat una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, indiferent de ziua din aceasta luna in care s-a produs nasterea ori s-a inregistrat situatia, face parte integranta din perioada prevazuta la alin. (4).

(6) In cazul in care in luna nasterii copilului persoana indreptatita nu a realizat venituri supuse impozitului si nici nu sa aflat in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta, perioada de calcul al celor 12 luni incepe cu ultima luna din cei 2 ani in care aceasta a inregistrat venituri sau s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta

Avem si Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010, instructiuni aprobate prin Ordinul nr.1474/2011, care prevad, la lit.A, pct.5, ca perioada de intrerupere temporara, din initiative angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structural sau similar, potrivit legii, este perioada asimilata potrivit prevederilor art.2 alin.(5) lit.f) din OUG nr.111/2010 si se ia in calcul la stabilirea dreptului la indemnizatia pentru cresterea copilului.

Prin urmare, perioada in care salariatul a avut contractul de munca suspendat, din intiativa angajatorului, pe durata intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, perioada cunsocuta in limbajul comun ca si somaj tehnic, indiferent daca indemnizatia de somaj tehnic a fost suportata de stat sau de angajator, se ia in calcul la stabilirea dreptului la indemnizatia pentru cresterea copilului.

(Visited 678 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× 6 = eighteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.