Concediul medical in cazul cumulului de functii. Cum procedam daca la un angajator nu se indeplineste conditia privind stagiul de cotizare?

Codul muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.35 ca orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Fac exceptie de la prevederile de mai sus situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

In ceea ce priveste dreptul salariatilor la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, o prima conditie este indeplinirea stagiului minim de asigurare care, potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Iar potrivit prevederilor art.33 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele asigurate care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatiile cuvenite se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare.

Ca si completare, avem prevederile art.58 alin.(1) si (3) din Normele de aplicare a OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul 15/1311/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora, pentru persoana care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator, daca la fiecare dintre angajatori indeplineste conditia privind stagiul de asigurare, precum si pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31 din OUG nr. 158/2005.

In aceste cazuri, primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul care a eliberat certificatul.

Pe copiile certificate se va inscrie „Conform cu originalul“ si se va aplica parafa si semnatura medicului curant, precum si, dupa caz, parafa si semnatura medicului sef de sectie, in cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile.

Amintim ca persoanele asigurate aflate in concediu medical pentru situatiile prevazute la art.9 (urgente medico-chirurgicale, tuberculoza, boli infectocontagioase din grupa A, neoplazii, SIDA, carantina) si la art. 31 (risc maternal) din OUG nr.158/2005 au dreptul la concediu si indemnizatie fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare.

Prin urmare, pentru persoana care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator, daca la fiecare dintre angajatori indeplineste conditia privind stagiul de asigurare. Indemnizatiile se calculeaza si se platesc de fiecare angajator si pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31 din OUG nr. 158/2005. Baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare.

(Visited 1,184 times, 10 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


five + 1 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.