Platforma aici.gov.ro – actualizata si pentru solicitarea decontarii unei parti din salariu (41,5% – OUG nr.92/2020)

Platforma aici.gov.ro a fost actualizata si pentru depunerea solicitarilor in vederea decontarii unei parti din salariu (41,5%), in baza prevederilor OUG nr.92/2020.

Amintim ca OUG nr.92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, a fost publicat a in Monitorul Oficial nr.459 din 29 mai 2020.

OUG nr.92/2020 prevede ca angajatii care au beneficiat de somaj tehnic in contextul pandemiei de SARS-COV-2 si carora le sunt mentinute raporturile de munca ulterior reluarii activitatii de catre angajatori, beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, prin intermediul angajatorului, de plata a 41,5% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

Astfel, potrivit prevederilor art.I din OUG nr.92/2020, incepand cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai caror angajati au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din OUG nr.30/2020, precum si angajatorii ai caror angajati au avut contractele individuale de munca suspendate in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii si nu au beneficiat de prevederile art. XI din OUG nr.30/2020, in perioada starii de urgenta sau alerta, beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, de decontarea unei parti din salariu, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Aceasta masura se aplica numai in cazul persoanelor care au avut o durata a suspendarii a contractului individual de munca de minimum 15 zile in perioada starii de urgenta sau de alerta.

Angajatorii prevazuti mai sus au obligatia mentinerii raporturilor de munca pana la data de 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul in care incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului.

Iar la art. IV din OUG nr.92/2020 aflam ca angajatorii care inceteaza contractele individuale de munca ale salariatilor anterior datei de 31 decembrie 2020 sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii contractelor individuale de munca, daca incetarea acestora a avut loc in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) si e) si art.65 din Codul muncii.

Potrivit prevederilor art.II din OUG nr.92/2020, sumele pentru sustinerea salariilor se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, in limita bugetului aprobat.

Iar in vederea decontarii acestor sume, angajatorii suporta integral contravaloarea salariilor angajatilor care beneficiaza de aceasta masura si ulterior, incepand cu data de intai pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare careia ii sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal insotita de o declaratie pe propria raspundere si de lista persoanelor care beneficiaza de aceasta suma, asumata de reprezentantul legal al angajatorului.

Angajatorii isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in documentele prevazute mai sus.

Modelul documentelor pentru recuperarea de la bugetul asigurarilor pentru somaj a cotei de 41,5% din salariu au fost aprobate prin Ordinul nr.457/2020 si pot fi consultate aici.

Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 457/2020 – Lista persoanelor pentru care se solicita decontarea sumei prevazute de art. I alin. (1) din OUG nr.92/2020 a fost modificata prin Ordinul nr.491/2020 si poate fi consultata aici.

Atentie! Se pot incarca pe platforma doar documente in format PDF actualizate (ultima actualizare prin Ordinul nr.491/2020). Iar pentru o functionalitate corecta a unui document in format PDF se recomanda folosirea unui browser pentru a deschide o aplicatie dedicată (ex: Adobe Reader).

Amintim ca angajatorii care au mai multe obiecte de activitate, dintre care cel putin unul se afla sub incidenta restrictiilor stabilite de autoritatile competente, pot opta fie pentru aplicarea masurii de sustinere a salariilor, fie pentru continuarea platii somajului tehnic de la data de 1 iunie 2020, pana la ridicarea acestor restrictii (a se vedea art.I alin.(4) din OUG nr.92/2020).

Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor prevazute mai sus se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data indeplinirii de catre angajatori, potrivit legii, a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea. Iar plata se face prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, dupa verificarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti a indeplinirii conditiilor prevazute mai sus.

Iar potrivit prevederilor art.V din OUG nr.92/2020, nu beneficiaza de sumele pentru sustinerea salariilor urmatorii angajatori:
a) institutii si autoritati publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Sumele pentru sustinerea salariilor nu se cumuleaza cu subventiile care se acorda in cazul angajatilor pentru care angajatorii au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti contracte sau conventii in baza art. 80,85 si 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(Visited 1,067 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 × = seventy two

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.