Codul muncii se modifica: amenzi intre 1.000 si 20000 lei pentru discriminarea sau concedierea unor salariati

Presedintele Romaniei a semnat ieri, 23 iulie 2020, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Prin legea promulgata vor fi introduse amenzi intre 1.000 si 20.000 de lei pentru discriminarea sau concedierea salariatilor pe motive de rasa, de etnie, religioase, de cetatenie, trasaturi genetice, origine sociala, sex, orientare sexuala, handicap, varsta, boala cronica, infectare cu HIV, optiune politica, activitate sindicala sau apartenenta la o categorie defavorizata.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

Astfel, articolul unic din proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede urmatoarele:

1. La articolul 5, alineatele (2) – (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, discriminare prin asociere, hartuire sau fapta de victimizare, bazata pe criteriul de rasa, cetatenie, etnie, culoare, limba, religie, origine sociala, trasaturi genetice, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare cu HIV, optiune politica, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, apartenenta la o categorie defavorizata, este interzisa.

(3) Constituie discriminare directa orice act sau fapta de deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii.

(4) Constituie discriminare indirecta orice prevedere, actiune, criteriu sau practica aparent neutra care are ca efect dezavantajarea unei persoane fata de o alta persoana in baza unuia dintre criteriile prevazute la alin. (2), in afara de cazul in care acea prevedere, actiune, criteriu sau practica se justifica in mod obiectiv, printr-un scop legitim si daca mijloacele de atingere a acelui scop sunt proportionale, adecvate si necesare.”

2. La articolul 5, dupa alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5) – (9), cu urmatorul cuprins:
„(5) Hartuirea consta in orice tip de comportament care are la baza unul dintre criteriile prevazute la alin. (2) care are ca scop sau ca efect lezarea demnitatii unei persoane si duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

(6) Discriminarea prin asociere consta din orice act sau fapta de discriminare savarsita impotriva unei persoane care, desi nu face parte dintr-o categorie de persoane identificata potrivit criteriilor prevazute la alin. (2), este asociata sau prezumata a fi asociata cu una sau mai multe persoane apartinand unei astfel de categorii de persoane.

(7) Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reactie la o plangere sau actiune in justitie cu privire la incalcarea principiului tratamentului egal si al nediscriminarii.

(8) Orice comportament care consta in a dispune, scris sau verbal, unei persoane sa sa utilizeze o forma de discriminare, care are la baza unul din criteriile prevazute la alin. (2) impotriva uneia sau mai multor persoane este considerat discriminare.

(9) Nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restrictia sau preferinta in privinta unui anumit loc de munca in cazul in care, prin natura specifica a activitatii in cauza sau a conditiilor in care activitatea respectiva este realizata, exista anumite cerinte profesionale esentiale si determinante, cu conditia ca scopul sa fie legitim si cerintele proportionale.”

3. La articolul 59, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) pe criterii de rasa, cetatenie, etnie, culoare, limba, religie, origine sociala, trasaturi genetice, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, optiune politica, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, apartenenta la o categorie defavorizata;”

4. La articolul 260 alineatul (1), dupa litera q) se introduce o noua litera, litera r), cu urmatorul cuprins:
„r) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2) – (9) si ale art. 59 lit. a), cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei.”

(Visited 1,293 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 − = five

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.