ANOFM: Raspunsuri la intrebari frecvente privind aplicarea masurilor introduse prin OUG nr.92/2020 si OUG nr.132/2020

ANOFM a publicat pe site-ul institutiei o lista cu raspunsuri la intrebari frecvente in legatura aplicarea masurilor de sprijin destinate angajatorilor si angajatilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, masuri instituite prin OUG nr.92/2020 si OUG nr.132/2020.

Lista cu intrebari si raspunsurile reprezentantilor ANOFM, in functie de actul normativ prin care au fost aprobate masurile de sprijin (OUG nr.92/2020 si OUG nr.132/2020), poate fi consultata mai jos:

Avand in vedere modificarile legislative din ultima perioadava propunem lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe” (in format editabil), actualizata 11.08.2020

Raspunsurile ANOFM la intrebari frecvente privin masurile introduse prin OUG nr. 92/2020:

Intrebare: Depasirea termenelor prevazute de art.II alin.(2) si respectiv alin.(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2020 atrage decaderea angajatorilor din dreptul de a beneficia de prevederile art.I alin.(1) din aceasta ordonanta de urgenta?

Raspuns ANOFM: Termenul prevazut la art.II alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2020, este termen de decadere, cu atat mai mult cu cat data de 25 ale lunii se refera la luna ulterioara perioadei de raportare careia ii sunt aferente veniturile. In privinta termenului prevazut la art.II alin.(4) din acelasi act normativ, acesta este termenul de decontare din bugetul asigurarilor pentru somaj, deci in obligatia institutiei statului, respectiv a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Intrebare: Obligatiile declarative si de plata prevazute la art.II alin.(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2020 sunt aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate in perioada de raportare pentru care se face solicitarea de toti angajatii sau numai de catre angajatii pentru care se solicita decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor prevazute la art.I alin.(1) din ordonanta de urgenta?

Raspuns ANOFM: Obligatiile declarative si de plata prevazute de art.II alin.(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2020 se referala toti angajatii avand in vedere ca actul normativ nu distinge intre categorii de salariati si reglementeaza “obligatiile… aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea” si nu “veniturile din salarii asimilate salariilor corespunzatoare angajatilor pentru care se solicita aplicarea masurii”.

Intrebare: Perioada de 3 luni prevazuta art.I alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2020 este alcatuita din luni consecutive sau pot fi si luni neconsecutive?

Raspuns ANOFM: Tinand cont de dispozitiile art.I alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2020, coroborate cu dispozitiile art. 2552 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si competarile ulterioare, cele trei luni sunt consecutive.

Intrebare: Care este data de la care se acorda masura prevazuta la art.I alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2020: data reluarii activitatii si incetarii, pe cale de consecinta, a suspendarii contractelor individuale de munca ale angajatilor sau data depunerii cererii si celorlalte documente prevazute de art.II alin.(2) din ordonanta de urgenta?

Raspuns ANOFM: Tinand cont de cele mentionate la punctul 3, termenul de aplicare a prevederilor art.I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2020 este data de 1 iunie 2020, cele 3 luni consecutive fiind aplicate de la aceasta data.

Intrebare: Care sunt domeniile/codurile CAEN pentru care se acorda indemnizatia de somaj tehnic, prevazuta de art.XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, prelungita potrivit art.X din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2020, dupa ridicarea restrictiilor?

Raspuns ANOFM: Actele normative respective nu reglementeaza acordarea indemnizatiei pe baza de coduri CAEN ci doar se raporteaza la domenii in care se mentin restrictii de activitate potrivit deciziilor autoritatiilor competente. In acest sens, pentru perioada starii de alerta s-au aplicat Hotararea Guvernului nr.394/2020, Hotararea Guvernului nr.434/2020, Hotararea Guvernului nr.443/2020, Hotararea Guvernului nr.465/2020, Hotararea Guvernului nr.476/2020, Hotararea Guvernului nr.553/2020, Hotararea Guvernului nr.668/2020, Hotararea Guvernului nr.713/2020 si Hotararea Guvernului nr.729/2020. Aceasta din urma hotarare se aplica din 1 septembrie 2020, solicitarea de drepturi pentru domeniile restrictionate reglementatede aceasta urmand sa se realizeze din luna octombrie 2020. Pentru aceasta noua hotarare, in aplicarea prevederilor OUG nr.30/2020 si ale OUG nr.32/2020, in perioada urmatoare se vor elabora ordine pentru modificarea si/sau completarea ordinelor anterioare care privesc formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere pentru solicitarea indemnizatiilor prevazute de OUG nr.30/2020 in noile conditii prevazute de Hotararea Guvernului nr.729/2020.

OUG nr.92/2020 poate fi consultata aici.

Raspunsurile ANOFM la intrebari frecvente privin masurile introduse prin OUG nr. 132/2020:

Intrebare: Un angajator poate beneficia in aceeasi perioada sau in perioade diferite de mai multe masuri prevazute atat de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2020, cat si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020?

Raspuns ANOFM: Potrivit prevederilor art.7 alin.(2) din OUG nr.132/2020 „Indemnizatia prevazuta la art.1 alin.(4) nu se cumuleaza pentru acelasi angajat cu masura prevazuta la art.5, cu masurile active de sprijin acordate potrivit art.I si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor masuriactive de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative si nici cu masurile de stimulare a angajatorilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj prevazute de Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Intrebare: Reducerea cu pana la 50% a programului de lucru, prevazuta la art.1 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020, presupune doar reducerea numarului de ore zilnic sau poate fi transpusa si in zile?

Raspuns ANOFM: Potrivit art.111 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, „Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare.”

Intrebare: In ce situatii nu se poate recupera indemnizatia prevazuta la alin.(1) alin.(1) de la bugetul asigurarilor pentru somaj?

Raspuns ANOFM: Ordonanta de urgenta nr.132/2020 nu prevede astfel de situatii.

Intrebare: Dispozitiile art.5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020 sunt aplicabile si in cazul agentilor de munca temporara?

Raspuns ANOFM: OUG nr.132/2020 prevede acordarea masurii de la art.5, decontarea sumei de 41,5% numai pentru contractele individuale de munca pe perioada determinata de pana la 3 luni. Contractul de munca temporara este un alt tip de contract cu regim juridic diferit de contractul de munca pe durata determinata.

Intrebare: Un agent de munca temporara poate beneficia de prevederile art.6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020? In caz afirmativ, cum se poate proceda pentru accesarea sprijinului financiar in conditiile in care Revisal nu permite raportarea prestarii activitatii in regim de telemunca?

Raspuns ANOFM: Agentul de munca temporara poate beneficia de sprijinul prevazut la art.6 din OUG nr.132/2020 insa numai pentru proprii angajati incadrati cu contract individual de munca.

Intrebare: Care este perioada in care se pot achizitiona pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca, respectiv perioada starii de urgenta sau alerta, perioada anterioara intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.132/2020 sau perioada ulterioara intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta invocate, respectiv perioada ulterioara publicarii ordonantei de urgenta si pana la publicarea ordinului ministrului muncii si protectiei sociale prevazut la art.6 alin.(3) din aceeasi ordonanta de urgenta, sau perioada ulterioara publicarii ordinului mentionat?

Raspuns ANOFM: Pentru aplicarea art.6 din OUG nr.132/2020, bunurile si serviciile tehnologice pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca se pot achizitiona ulterior publicarii si intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii prevazut la alin.(3) din acelasi articol.

Intrebare: Sprijinul financiar prevazut la art.6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020 se acorda angajatorilor pentru telesalariati incadrati cu contracte individuale de munca indiferent de tipul acestora, respectiv contracte individuale de munca incheiate pe durata determinata sau pe durata nedeterminata, cu norma intrega sau cu timp partial?

Raspuns ANOFM: Sprijinul prevazut de art.6 din OUG nr.132/2020 se acorda angajatorilor pentru angajatii care au lucrat in regim de telemunca in perioada starii de urgenta pentru cel putin 15 zile lucratoare. Potrivit prevederilor art.87 din Legea nr.53/2003, “referitor la conditiile de angajare si de munca, salariatii cu contract individual de munca pe durata determinata nu vor fi tratati mai putin favorabil decat salariatii permanenti comparabili”.

OUG nr.132/2020 poate fi consultata aici.

Vezi si

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

(Visited 852 times, 5 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


3 + eight =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.