Normele de aplicare a OUG nr.158/2005 – modificate din nou. Avem modificari privind eliberarea medicalelor pentru izolare si completari privind redepunerea cererii pentru decontare sume

Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr.15/2018, au suferit noi modificari modificari si completari prin Ordinul nr.1602/946/2020, publicat in Monitorul Oficial nr.865 din 22 august 2020.

In urma modificarilor si completarilor aduse Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 prin Ordinul nr.1602/2020 (art.I), avem modificari si completari privind eliberarea certificatelor medicale pentru persoanele asigurate pentru care s-a instituit masura izolarii, dupa cum urmeaza:

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), actualizat 11.08.2020, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

1. La articolul 23^1, alineatele (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(4) Pentru persoana asigurata pentru care s-a instituit masura izolarii intr-o unitate sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare si care poate fi externata, cu conditia izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de persoana ce urmeaza a fi izolata, medicul curant din spital care a ingrijit si externat pacientul elibereaza certificatul de concediu medical pentru durata internarii si poate acorda un concediu medical la externare pana la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioada stabilita de acesta, conform prevederilor ordinului ministrului sanatatii pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, de Institutul National de Sanatate Publica, precum si de unitatile sanitare a masurilor in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.
(…)
(7) Certificatele de concediu medical prevazute la alin. (4^1), (5) si (6^1) se elibereaza dupa ultima zi a incetarii perioadei de izolare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de izolare.

2. La articolul 23^1, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
(4^1) In situatia in care data internarii persoanei asigurate este ulterioara datei recoltarii primei probe care confirma boala infectocontagioasa, pentru aceasta perioada certificatul de concediu medical se acorda de medicul de familie, in baza documentului eliberat de directia de sanatate publica, care cuprinde informatii referitoare la data recoltarii primei probe, data confirmarii bolii infectocontagioase si data internarii persoanei bolnave.
(4^2) Pentru perioada internarii in unitatea sanitara prevazuta la alin. (2) si (4), precum si pentru perioada prevazuta la alin. (4^1) se vor acorda certificate de concediu medical “initial”.

3. La articolul 23^1, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
(6^1) Persoana asigurata confirmata cu o boala infectocontagioasa, pentru care s-a instituit masura izolarii la domiciliu sau la o locatie declarata, la recomandarea medicului care a efectuat evaluarea acesteia fara internare, in scopul constatarii si mentinerii riscului de transmitere a unei boli infectocontagioase, beneficiaza de concediu medical acordat de medicul de familie, pe intreaga perioada inscrisa in documentul eliberat de directia de sanatate publica, care cuprinde informatii referitoare la medicul care a evaluat cazul, unitatea sanitara in care acesta isi desfasoara activitatea, precum si recomandarea cu privire la instituirea masurii izolarii, cu precizarea perioadei pentru care se dispune aceasta masura.

Vezi si

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

Avem modificari si completari si privind depunerea unei noi cereri de recuperare a indemnizatiilor dupa respingerea la plata a sumelor totale/partiale curinse in cererea initiala de recuperare, dupa remedierea cauzelor care au dus la respingerea cererii. In aceasta situatie, cererea se depune din nou dupa depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele solicitate, iar centralizatorul va cuprinde numai certificatele de concediu medical care fac obiectul cererii noi.

In acest sens avem si un nou model de cerere de recuperare a indemnizatiilor pe care il vom folosi si pentru solicitarea initiala a sumelor reprezentand indemnizatii care se platesc de catre angajatori angajatilor care au beneficiat de certificate de concediu medical si care se suporta din bugetul FNUASS, dar si in cazul in care se depune o noua cerere de recuperare in cazul in care in baza cererii initiale de recuperare au fost respinse la plata sume totale/partiale. Cererea noua se va depune dupa remedierea cauzelor care au condus la respingerea platii sumelor totale/partiale cuprinse in cererea initiala de recuperare.

Au fost aduse modificari si centralizatorului privind certificatele de concediu medical. Nota marcata cu *) are, dupa modificare, urmatorul cuprins: *) Se inscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizatie 09 sau 91, dupa caz.

Astfel:

4. La articolul 64, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(10) Dupa remedierea cauzelor inscrise in comunicarea prevazuta la alin. (9) care au condus la respingerea platii totale/partiale a sumelor solicitate, angajatorul poate depune o noua cerere potrivit alin. (2), in termen de 90 de zile de la data primirii comunicarii. Cererea de recuperare se depune dupa depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele solicitate.

5. La articolul 64, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
(11) In cererile de recuperare a sumelor prevazute la alin. (1) care se depun potrivit alin. (2) de catre institutiile prevazute la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si instituirea unor masuri privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate nu se cuprind sumele reprezentând indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina sau pentru incapacitate temporara de munca pentru care s-a instituit masura carantinei/izolarii, potrivit Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, de care a beneficiat personalul propriu, potrivit legii, si care au fost suportate integral de catre aceste institutii.

6. La anexa nr. 1, nota marcata cu *) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
*) Se inscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizatie 09 sau 91, dupa caz.

7. In anexa nr. 9 – Cerere-tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, la punctul 3 litera A, subpunctul 4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

4) [ ] Ingrijire copil bolnav pana la implinirea varstei de 7 ani sau pentru ingrijirea copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani/copilului cu afectiuni grave in varsta de pana la 16 ani – Certificat de nastere copil (copie)- Certificat persoana cu handicap (copie)- Declaratie pe propria raspundere care atesta ca celalalt parinte sau sustinator legal nu executa concomitent dreptul
CNP [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

8. Anexa nr. 10 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Iar art.II din Ordinul nr.1602/2020 prevede ca, pentru persoanele asigurate aflate in situatiile prevazute la art. 23^1 alin. (4^1) si (6^1) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, certificatele de concediu medical se acorda, potrivit legii, de catre medicii de familie, pe baza documentelor eliberate de directiile de sanatate publica, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

Ordinul nr.1602/2020 poate fi consultat aici.

Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul nr.15/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi conultate aici.

Cererea de recuperare indemnizatii (noul model – anexa 10 la norme) si centralizatorul modificat (anexa 1 la norme) pot fi descarcate de aici.

(Visited 611 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


four × = 32

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.