Suspendarea activitatilor didactice in scolile in care sunt organizate sectii de votare pentru alegerile locale 2020. Se acorda zile libere in baza OUG nr.147/2020?

Potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din OUG nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial nr.790 din 28 august 2020, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuata de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si avand in vedere hotararile comitetului judetean pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti.

Avand in vedere modificarile legislative din ultima perioadava propunem lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe” (in format editabil), actualizata 11.08.2020

Iar la art.1 alin.(7) din ordonanta aflam ca prin limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor se intelege reducerea frecventei participarii copiilor la cursurile scolare si utilizarea tehnologiei si internetului sau a altor modalitati alternative de educatie pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 262 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin Hotararea nr.46/23.09.2020 privind suspendarea activitatilor didactice in unitatile de invatamant preuniversitar in care sunt organizate sectii de votare pentru alegerile locale 2020, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a hoatarat ca activitatea didactica ce presupune prezenta fizica a elevilor si a cadrelor didactice in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar in care sunt organizate sectii de votare pentru desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, stabilite conform Registrului sectiilor de votare administrat de Autoritatea Electorala Permanenta, se suspenda incepand cu data de 25.09.2020 pana la data de 29.09.2020 inclusiv.

Activitatile didactice pentru unitatile prevazute mai sus vor fi desfasurate in sistem on-line, conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerul Educatiei si Cercetarii. Activitatile didactice se vor relua incepand cu data de 30.09.2020 cu respectarea tuturor conditiilor de siguranta si igiena sanitara.

Hotararea CNSU nr.46/2020 poate fi consultata aici.

Atentie! Potrivit prevederilor art.2 alin.(5) din OUG nr.147/2020, angajatorul este obligat sa acorde zilele libere daca salariatul solicita acest drept in baza prevederilor OUG nr.147/2020. Iar la art.7 alin.(1) din ordonanta aflam ca nerespectarea acestei obligatii de catre angajator, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 1.000 si 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea zilelor libere, fara a depasi valoarea cumulata de 20.000 lei (aceasta prevedere intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea OUG nr.147/2020 in Monitorul Oficial).

Amintim ca prevederile OUG nr.147/2020 se aplica parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au copii cu varsta de pana la 12 ani sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara;
b) celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere (a se vedea art.1 alin.(2) din OUG nr.147/2020).

Vezi aici ce se intelege prin parinte in sensul OUG nr.147/2020 (a se vedea art.1 alin.(3)-(5)).

Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) este in concediul prevazut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;
c) se afla in concediu de odihna/concediu fara plata;
d) are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (a se vedea art.1 alin.(6) din OUG nr.147/2020).

Iar la art.2 din OUG nr.147/2020 aflam ca persoanele prevazute la art.1 alin.(2) au dreptul la zile libere platite pe toata perioada in care se decide limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara.

Zilele libere se acorda la cererea parintelui. Cererea se depune la angajator, insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atesta calitatea prevazuta la art. 1 alin. (3) in care solicita zilele libere, precum si, daca este cazul, de o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani.

Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte va contine elemente din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei ordonante de urgenta, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului si nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6) din ordonanta.

Modelul cererii si declartiei pe propria raspundere au fost aprobate prin Ordinul nr.1375/2020 si pot fi descarcate, in formt editabil, de aici.

Amintim ca OUG nr.147/2020 nu exclude de la dreptul la zile libere in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant, parintii care isi desfasoara activitatea in regim de telemunca sau munca la domiciliu. Detalii aici.

Vezi si

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

Pentru verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1), (4) si (5) din OUG nr.147/2020, institutiile publice in a caror coordonare sau subordine se afla unitatile de invatamant sau serviciile de zi au obligatia sa transmita, in format electronic, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatilor din serviciile de zi, listele nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidentiate pe unitati de educatie timpurie anteprescolara, de invatamant sau servicii de zi, astfel:
a) inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru copiii prescolari si scolari de pana la 12 ani inclusiv, precum si pentru copiii cu handicap inscrisi in unitatile de invatamant special;
b) primariile, pentru copiii inscrisi in unitatile de educatie timpurie anteprescolara si pentru serviciile de zi, aflate in administrarea acestora, destinate persoanelor cu handicap prevazute la art. 1 alin. (4) si (5);
c) directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului, pentru serviciile de zi, aflate in administrare, destinate persoanelor cu handicap prevazute la art. 1 alin. (4) si (5).

Angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, angajatii din penitenciare si personalul din unitatile sanitare publice nu beneficiaza de zilele libere prevazute la art. 1 din OUG nr.147/2020. Vezi aici detalii si exceptii (a se vedea art.4 din OUG nr.147/2020).

Prevederile OUG nr.147/2020 se aplica tuturor angajatilor din sectorul public si privat, pe toata perioada de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada starii de alerta si dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului scolar 2020-2021.

 

(Visited 724 times, 1 visits today)

2 Responses to Suspendarea activitatilor didactice in scolile in care sunt organizate sectii de votare pentru alegerile locale 2020. Se acorda zile libere in baza OUG nr.147/2020?

  1. Anonymous says:

    Nu se acorda zile libere in baza OUG 147 in zilele de alegeri. Oug 147 se aplica doar in cazul in care se inchid școlile dacă sunt cazuri de covid, in baza unei anchete epidemiologice. Au explicat la tv.

  2. Va propun sa studiati actele normative enumerate in materialul de mai sus, precum si actele normative la care se face trimitere in aceste acte.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


2 + four =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.