CNPP: Precizari referitoare la aplicarea prevederilor OUG nr. 163/2020 (cumparare vechime)

Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) a publicat pe site-ul institutiei o serie de precizari utile referitoare la aplicarea prevederilor OUG nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii, publicata in Monitorul Oficial nr.883 din 28 septembrie 2020.

OUG nr.163/2020 poate fi consultata aici.

*Vezi aici si Model regulament intern (EDITABIL), actualizat 11.08.2020, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

Gasiti mai jos precizarile CNPP referioare la aplicarea OUG nr.163/2020:

1. OUG nr. 163/2020, prin care este reglementata posibilitatea asigurarii retroactive in baza unui contract de asigurare sociala pentru o perioada de maxim 6 ani, a intrat in vigoare la data de 28.09.2020.

Incheierea unui astfel de contract de asigurare sociala poate fi solicitata numai in perioada 28.09.2020-31.08.2021. In intervalul de 6 ani, poate fi solicitata asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate.

2. In temeiul acestui act normativ, contractul de asigurare sociala poate fi incheiat de orice persoana, indiferent de cetatenie, care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

– nu are calitatea de pensionar la data incheierii contractului de asigurare sociala;

– nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia, in tara, in statele membre UE sau in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale, in perioada pentru care se solicita asigurarea;

– nu a avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii in perioada pentru care se solicita o astfel de asigurare.

3. Contractul de asigurare sociala se incheie doar in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta si numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate incheia contract sunt perioadele cuprinse intre data implinirii varstei de 18 ani si data implinirii varstei standard de pensionare.

Contractul de asigurare sociala (model) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei interesate ori, dupa caz, a mandatarului.

Descarca de aici modelul de contract de asigurare sociala.

4. Documentele necesare pentru incheierea contractului de asigurare sunt, dupa caz:

– actul de identitate al persoanei care urmeaza sa beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, in original si copie;

– declaratia pe propria-raspundere (descarca de aici modelul de declaratie pe proria raspundere);

– procura speciala autentificata in conditiile legii si care trebuie sa contina, in mod expres, datele de identificare ale mandantului si ale mandatarului, respectiv cel putin: numele, prenumele, data nasterii, adresa si CNP.

Obiectul procurii il constituie imputernicirea mandatarului de a incheia contractul de asigurare sociala prevazut de OUG nr. 163/2020, in numele persoanei care va beneficia de asigurare si de a achita contributia de asigurari sociale, datorata de persoana asigurata.

5. Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, respectiv venitul asigurat la care se achita contributia de asigurari sociale, inscris in contractul de asigurare sociala, este ales de persoana care incheie contractul si nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incheierii contractului de asigurare sociala.

Pentru anul 2020, valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul contributiei de asigurari sociale datorate, este de 2230 lei.

Cota contributiei de asigurari sociale prevazute la art. III alin. (2) din OUG nr. 163/2020 pentru anul 2020 este de 25%, ceea ce inseamna ca suma minima lunara de plata este de 558 lei.

Important! In situatia in care, pe perioada aplicarii OUG 163/2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sau cota contributiei de asigurari sociale se modifica, contractele de asigurare aflate in derulare nu vor fi afectate.

Cele doua variabile noi vor fi utilizate doar in cazul contractelor de asigurare sociala incheiate incepand cu data intrarii in vigoare a actului normativ care modifica aceste variabile.

6. Suma cu titlu de contributie de asigurari sociale datorata in baza contractului de asigurare sociala poate fi platita in una sau mai multe transe lunare, fara a depasi data de 31.08.2021.

Plata contributiei se poate face prin orice mijloace de plata prevazute de lege, inclusiv in numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, in contul deschis la Trezoreria Statului pe seama casei teritoriale de pensii.

7. Contractul de asigurare sociala incheiat in conditiile OUG nr.163/2020 isi inceteaza aplicabilitatea la data la care contributia de asigurari sociale contractata este achitata in intregime.

In situatia in care, la data de 31.08.2021, contributia de asigurari sociale datorata nu este achitata in intregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzator platii efectuate.

Dupa data incetarii aplicabilitatii contractului de asigurare sociala, nu se mai poate incheia act aditional la acesta.

In situatia in care dupa data incetarii aplicabilitatii contractului de asigurare sociala, persoana interesata doreste sa se asigure in conditiile OUG nr. 163/2020 pentru o noua perioada, poate incheia un nou contract de asigurare sociala, cu conditia ca perioadele de asigurare cumulate din cele doua contracte de asigurare sociala sa nu depaseasca 6 ani.

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

(Visited 710 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


six + 5 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.