Proiect: contractele de munca si instructajul SSM vor putea fi intocmite si semnate electronic, dar si alte modificari aduse Codului muncii, Legii nr.81/2018 si Legii nr.319/2006

Pe site-ul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale a fost publicat spre dezbatere un proiect de ordonanta pentru modificarea si completarea unor acte normative. Proiectul de ordonanta vizeaza in principal digitalizarea relatiilor de munca si simplificarea derularii acestora prin modificarea si completarea Codului muncii, Legii nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat 13.10.2020

Modificarile si completarile propuse pentru Codul muncii prevad urmatoarele:

Partile pot opta sa utilizeze la incheierea contractului individual de munca/actului aditional la contract, dupa caz, semnatura electronic calificata, insotita de marca temporala si emisa de un furnizor de servicii de incredere calificat potrivit Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE si acreditatde catre autoritatea competenta la nivel national.

Angajatul poate obtine semnatura electronica calificata prin solicitare directa la furnizorul de servicii acreditat sau prin intermediul angajatorului.

Pentru institutiile si autoritatile publice si angajatii acestora semnatura electronica calificata poate fi obtinuta prin Serviciul de Telecomunicatii Speciale, in conditiile si termenele stabilite prin hotarare a Guvernului, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, cu completarile ulterioare.

Pentru angajatii/angajatorii din mediul privat semnatura electronica calificata poate fi obtinuta prin furnizori de servicii acreditati.

Contractele individuale de munca si actele aditionale incheiate prin utilizarea semnaturii electronice calificate se arhiveaza de catre angajator in arhive electronice care vor fi puse la dispozitia organelor de control competente la solicitarea acestora.

Partile pot opta pentru utilizarea semnaturii electronice calificate pentru intocmirea tuturor inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, potrivit legii.

In raporturile angajatorului cu institutiile publice, la intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca, acesta poate utiliza semnatura electronica calificata.

Forma scrisa a inscrisurilor ceruta de prezenta lege se considera indeplinita si daca inscrisul este intocmit in forma electronica si este semnat cu semnatura electronica calificata insotita de marca temporala emisa de un prestator de servicii autorizat de autoritatea competenta la nivel national.

Copia contractului individual de munca/actului aditional se pastreaza la locul de munca pe suport electronic sau pe suport hartie, de catre persoana desemnata de angajator in acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidentialitatea datelor cu caracter personal si se pune la dispozitia organelor de control competente, la solicitarea acestora.

Salariatii care isi desfașoara activitatea la domiciliul au obligatia de a respecta secretul de serviciu si confidentialitatea informatiilor si a documentelor utilizate.

Modificarile si completarile propuse pentru Legea nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca prevad urmatoarele:

Modificarea definitiei telemuncii ca: forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, inalt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind tehnologia informatiei și comunicatiilor.

Angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului prin utilizarea tehnologiei informatiilor si a comunicatiilor, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, in conditiile legii.

Printre obligatiile specifice privind securitatea si sanatatea in munca a telesalariatului, angajatorul are obligatia sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care partile convin printr-un acord scris sa fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea conditiilor de utilizare si sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.

In scopul desfasurarii activitatii, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala nici propria persoana, nici alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca, telesalariatul are, printre alte obligatii, si obligatia sa respecte secretul de serviciu si confidentialitatea informatiilor si a documentelor utilizate.

Articolul 5 alineatul (2) litera c) care prevede locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti se abroga.

Modificarile si completarile propuse pentru Legea  securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 prevad urmatoarele:

Dovada instruirii prevazuta la art.20 poate fi intocmita in format electronic sau pe suport hartie in conformitate cu modalitatea stabilita prin regulamentul intern.

In cazul folosirii variantei in format electronic, dovada instruirii trebuie sa fie semnata cu semnatura electronica calificata insotita de marca temporala și emisa de un furnizor de servicii de incredere calificat potrivit Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE și acreditatde catre autoritatea competenta la nivel national.

Alte modificari propuse vizeaza modificarea definirii “evenimentului” si abrogarea lit.g) a alineatului (1) a articolului 30.

Proiectul de ordonanta poate fi consultat aici.

Vezi si

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

(Visited 525 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine − 4 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.