HG nr.935/2020: angajatorii cu un numar mai mare de 50 de salariati au obligatia organizarii programului de lucru in regim de telemunca sau munca la domiciliu

HG nr. 935/2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la HG nr. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a fost publicata in Monitorul Oficial nr.1042 din 6 noiembrie 2020 si se aplica incepand cu data de 9 noiembrie 2020.

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), actualizat 11.08.2020, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

HG nr.856/2020 a fost modificata si completata prin HG nr.935/2020 tinand seama de masurile adoptate prin Hotararea CNSU nr.52/2020 privind stabilirea unor masuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, articolul 11 din HG nr.856/2020, modificat prin HG nr.935/2020, prevede urmatoarele:
(1) In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) si alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, prin Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, cu completarile ulterioare, pentru angajatorii din sistemul privat, autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, cu un numar mai mare de 50 de salariati, este instituita obligatia organizarii programului de lucru in regim de telemunca sau munca la domiciliu, in conditiile legii.

(2) In situatia in care nu se poate desfasura activitatea de catre salariat in regim de telemunca sau munca la domiciliu si in vederea evitarii aglomerarii transportului public, institutiile si operatorii economici publici si privati prevazuti la alin. (1) organizeaza programul de lucru astfel incat personalul sa fie impartit in grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin o ora.

Articolul 2 alin.(1) pct.1^1 lit.a) prevede dupa modificare ca in toate localitatile se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 23,00-5,00, cu cateva exceptii printer care si deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi.

Iar alin.(1^1) prevede ca pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, prevazut la alin. (1) pct. 1^1 lit. a), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere.

HG nr.935/2020 poate fi consultata aici.

HG nr.856/2020 modificata si actualizata poate fi consultat aici.

Ghidul privind desfasurarea activitatii in regim de munca la domiciliu / telemunca / program individualizat de munca poate fi consultat aici.

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

(Visited 926 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ eight = 17

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.