Cadourile oferite salariatilor cu ocazia Craciunului – tratament fiscal

Potrivit prevederilor art.76 alin.(4) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt venituri impozabile in intelesul impozitului pe venit ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariatilor, cat si cele oferite in beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget.

La pct.12 alin.(11) de la Sectiunea 1 – Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor, Capitolul III – Venituri din salarii si asimilate salariilor din Normele de aplicare a Codului fiscal aflam ca in sensul prevederilor art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal limita de 150 lei se aplica separat pentru cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentru fiecare ocazie din cele prevazute, pentru fiecare angajat si pentru fiecare copil minor al angajatului, chiar si in cazul in care parinții lucreaza la acelasi angajator. Partea care depaseste limita de 150 lei reprezinta venit impozabil din salarii.

Iar potrivit art.142 lit.b) din Codul fiscal, aceste venituri nu se cuprind nici in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

Aceste venituri nu se cuprind nici in baza lunara de calcul a al contributiei de asigurari sociale de sanatate (a se vedea art.157 alin.(2) din Codul fiscal) si nici in baza lunara de calcul al contributiei asiguratorii pentru munca (a se vedea art.220^4 alin.(2) din Codul fiscal).

Partea care depaseste limita de 150 lei reprezinta venit din salarii si se cuprinde in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii, conform pct.5 alin.(1) din Normele de aplicare a Codului fiscal, pentru aplicarea art.142 lit.b).

Iar potrivit prevederilor art. 25 alin.(3) lit.b) pct.3 din Codul fiscal, cheltuielile reprezentand: cadouri in bani sau in natura, inclusiv tichete cadou oferite salariatilor si copiilor minori ai acestora, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, tichete culturale si tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariatii proprii si membrii lor de familie, precum si contributia la fondurile de interventie ale asociatiilor profesionale ale minerilor sunt cheltuieli sociale, cu deductibilitate limitata, in limita unei cote de pana la 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Astfel, cadourile, inclusiv tichetele cadou oferite salariatilor cu ocazia Craciunului sunt venituri neimpozabile si nu sunt cuprinse nici in baza lunara de calcul al contributiilor sociale in masura in care valoarea acestora nu depaseste 150 lei. Iar pentru a nu fi considerate avantaje in bani sau in natura, acordarea acestor beneficii salariatilor trebuie sa fie prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca.

Atragem atentia ca prevederile de mai suns au suferit o serie de modificari prin Legea nr.296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.1269 din 21 decembrie 2020. Iar conform literei c) si d) a alin.(1) al art. VII din Legea nr. 296/2020, prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevederile modificate se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial, respectiv incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021.

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

(Visited 1,172 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.