OUG nr.226/2020: se clarifica regimul fiscal al indemnizatiilor primite in baza OUG nr.30/2020 si OUG nr.132/2020

OUG nr.226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial nr.1332 din 31 decembrie 2020,  aduce clarificari si privind aplicarea unor prevederi din OUG nr.30/2020, OUG nr.132/2020, OUG nr.147/2020, Legea nr.19/2020.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

Astfel, la art. XIX din OUG nr.226/2020 regasim:

(1) Indemnizatiile acordate potrivit art. XV alin. (1), (1^1), (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare, si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, nu constituie venituri din desfasurarea activitatii, iar pentru acestea se aplica urmatoarele reguli, dupa caz:

a) calculul impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii se efectueaza separat fata de veniturile realizate din desfasurarea activitatii;

b) nu se iau in calcul la verificarea incadrarii in plafonul prevazut la art. 69 alin. (9), art. 148 alin. (2) si art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) prin derogare de la prevederile art. 121, art. 151 si art. 174 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu fac obiectul acordarii bonificatiei stabilite prin legea anuala a bugetului de stat.

(2) In cazul indemnizatiilor acordate potrivit art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu exceptia celei de care beneficiaza persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, calculul obligatiilor fiscale se efectueaza de catre persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevazute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) si, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra indemnizatiei brute incasate de la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Pentru calculul impozitului pe venit se aplica regulile prevazute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 60, art. 138^1 si art. 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indemnizatiile prevazute la art. 1 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020 si la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2020, nu se acorda facilitati fiscale.

(4) Persoanele fizice beneficiare ale indemnizatiilor acordate potrivit art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare, asigurate in sisteme proprii de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii, datoreaza contributia de asigurari sociale pentru indemnizatiile respective la sistemul propriu de pensii, in cotele prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Persoanele fizice beneficiare ale indemnizatiilor suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj sau din bugetul de stat, dupa caz, acordate potrivit art. XI si art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare, precum si ale indemnizatiilor acordate potrivit art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizatiilor respective, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) si art. 123^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale indemnizatiilor suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, dupa caz, acordate potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, si art. 3 din Ordonanta de urgenta nr. 147/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2020, precum si potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizatiilor respective, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

(7) Prevederile alin. (3), (5) si (6) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021.

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7):
a) in cazul beneficiarilor indemnizatiilor acordate potrivit art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, altii decat persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, prevederile alin. (3) si (5) se aplica incepand cu obligatiile fiscale care au termen de declarare si plata in anul 2021;
b) in cazul beneficiarilor indemnizatiilor acordate potrivit art. XV alin. (1), (1^1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare, altii decat persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, prevederile alin. (5) se aplica incepand cu obligatiile fiscale care au termen de declarare si plata in anul 2021.

(9) In cazul indemnizatiilor lunare prevazute la art. XV alin. (1), (1^1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare, precum si in cazul indemnizatiilor prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu exceptia celor de care beneficiaza persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, prevederile alin. (1), (2) si (4) se aplica incepand cu obligatiile fiscale care au termen de declarare si plata in anul 2021.

OUG nr.226/2020 poate fi consultata aici.

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

(Visited 1,111 times, 10 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


2 − = one

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.