Pensie pentru limita de varsta. Cand inceteaza contractul de munca

Potrivit prevederilor art.56 alin.(1) lit.c) teza intai din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul individual de munca existent inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani.

La alin.(3) de la art.56 aflam ca angajatorul nu poate ingradi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea in conditiile prevazute la alin. (1) lit. c) teza intai.

Iar alin.(4) de la art.56 aflam ca, pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile inainte de data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare si cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi mentinut in aceeasi functie maximum 3 ani peste varsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de munca.

RI 2017

 

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), actualizat 14.01.2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Prin urmare, pentru incetarea de drept a contractului de munca sunt necesare indeplinirea celor doua conditii, varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare. Daca salariatul intruneste cele doua conditii, contractul de munca inceteaza de drept, indiferent de vointa partilor, chiar daca salariatul nu cere dreptul la pensie. Totusi, avem reglementate doua exceptii de la aceasta regula.

O prima exceptie vizeaza femeia salariat. Astfel, daca o salariata doreste sa continuie activitatea si opteaza in scris pentru contnuarea activitatii pana la varsta de 65 de ani, in conditiile prevazute la art.56 alin.(1) lit.c) teza intai din Codul muncii, angajatorul trebuie sa dea curs acestei solicitari si sa amane emiterea deciziei de incetare a contractului de munca pana la echivalentul varstei de pensionare prevazuta pentru barbati.

Curtea Constituitionala, prin Decizia nr.387/2018, publicata in Monitorul Oficial nr.642 din 24 iulie 2018, apreciaza ca “(…) incetarea raportului de munca al femeii la o varsta mai redusa decat a barbatului poate si trebuie sa ramana o optiune a acesteia, in contextul social actual. Transformarea acestui beneficiu legal intr-o consecinta asupra incetarii contractului individual de munca ce decurge ope legis dobandeste valente neconstitutionale, in masura in care ignora vointa femeii de a fi supusa unui tratament egal cu cel aplicabil barbatilor. Astfel, dispozitiile art.56 alin.(1) lit.c) teza intai din Legea nr.53/2003 sunt constitutionale numai in masura in care, la implinirea varstei legale de pensionare, dau dreptul femeii sa opteze fie pentru deschiderea dreptului la pensie si incetarea contractului individual de munca in curs, fie pentru continuarea acestui contract, pana la implinirea varstei legale de pensionare prevazute pentru barbati, la acea data. in prima ipoteza, cand opteaza pentru deschiderea dreptului la pensie, contractul individual de munca in curs inceteaza de drept, iar dreptul la munca va putea fi exercitat numai dupa incheierea unui nou contract, daca angajatorul consimte in acest sens. Din contra, in masura in care salariata opteaza pentru continuarea raportului de munca, pana la implinirea varstei de pensionare prevazute de lege pentru barbati, exercitiul dreptului la munca nu este conditionat de incheierea unui nou contract si de vointa angajatorului, dar dreptul la pensie nu va putea fi solicitat simultan. Curtea observa ca, potrivit dispozitiilor art.53 alin.(1) din Legea nr.263/2010, varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei, dar ca, atingerea acestei varste se realizeaza prin cresterea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii prevazute in anexa nr.5 la aceasta lege. De asemenea, Curtea retine ca, potrivit anexei amintite, in urma cresterii esalonate, varsta de pensionare a barbatilor a atins, incepand cu ianuarie 2015, plafonul de 65 de ani, insa varsta de pensionare a femeii va creste pana la atingerea plafonului de 63 de ani, in luna ianuarie 2030. in conditiile in care legiuitorul va intelege sa modifice varstele de pensionare, aceste considerente isi pastreaza valabilitatea, urmand a fi avute in vedere dispozitiile in vigoare la data implinirii varstei de pensionare de catre salariata (…)”.

O alta exceptie este prevazuta la alin.(4) de la art.56. Astfel, pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile inainte de data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare si cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi mentinut in aceeasi functie maximum 3 ani peste varsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de munca. Spre deosebirea de prima situatie, unde angajatorul are obligatia de a da curs cererii salariatei de a continua activitatea in baza aceluiasi contract de munca, in aceasta situatie intervine acordul angajatorului, acesta poate aproba sau respinge cerea salariatului.  Referitor la modul de aplicare in practica a acestei prevederi, avand in vedere ca textul de lege nu este suficient de clar, a dat nastere la dificultati in aplicare.

Se considera ca intre parti se poate incheia un act aditional care va cuprinde o clauza prin care se amana termenul de incetare de drept a contractului de munca, pana la data stabilita de parti, in conditiile prevazute de art.56 alin.(4) din Codul muncii.

O alta posibilitate de aplicare a acestei prevederi este constatarea incetarii de drept a contractului de munca si, in baza cererii salariatului, formulata cu 30 de zile inainte de data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, incheierea unui nou contract de munca pe durata determinata.

Mentionam ca partile pot stabili si incheierea unui contract de munca pe durata nedeterminata. Nu avem o interdictie prevazuta de Codul muncii in acesr sens.

Art.56 alin.(1) lit.c) teza a doua ultima ipoteza din Codul muncii prevede ca incetarea de drept a contractului de munca intervine si la data comunicarii deciziei de pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare. Insa, nu regasim aceasta situatie si la exceptiile de la incetarea de drept a contractului de munca prevazute mai sus.

Constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare.

Pensionarii pentru limita de varsta au dreptul sa cumuleze pensia cu salariul. Astfel, potrivit prevederilor art. 118 lit.a) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in sistemul public de pensii, pensionarii pentru limita de varsta pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile legii.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 930 times, 10 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 3 = zero

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.