Regulament intern. Ce amenda risca angajatorii pentru lipsa unor prevederi din regulamentul intern?

Codul muncii prevede la art.246 alin.(2) ca regulamentul intern se intocmeste la nivelul fiecarui angajator in termen de 60 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice.

Pe langa obligatia intocmirii, prevazuta de Codul muncii, regulamentul intern are si un rol important pentru activitatea angajatorului, este documentul prin care angajatorii stabilesc regulile de desfasurare a activitatii in cadrul unitatii, reglementeaza regulile de conduita, probleme de ordin disciplinar.

Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor.

RI 2017

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 14.01.2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Dupa adoptare, pentru a produce efecte, regulamentul intern trebuie adus la cunostinta salariatilor. Obligatia de informare ii revine angajatorului, iar modul concret de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, dupa caz, prin continutul regulemantului intern. Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului.

Regulamentul intern este un document solicitat de inspectorii de munca atat in cazul unui control in domeniul relatiilor de munca cat si in cazul unui control in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Codul muncii prevede obligatia angajatorului de a intocmi regulamentul intern si de a informa salariatii cu privire la contitutul acestuia, nu prevede insa si o sanctiune pentru neindeplinirea acestor obligatii.

Insa, in cazul unui control, inspectorii de munca au dreptul sa dispuna angajatorului masuri in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor constatate. Iar neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Chiar daca Codul muncii nu prevede sanctiuni cu privire la intocmirea regulamentului sau cu privire la continutul acestuia, exista acte normative care prevad obligatia angajatorilor de a insera in regulamentul intern anumite prevederi, iar lipsa acestora din regulament constituie contraventie. Amintim Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OG nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit prevederilor art.8 lit.a) si b) din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept discriminare bazata pe criteriul de sex, angajatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure egalitatea de sanse si de tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criteriul de sex in regulamentele de organizare si functionare si in regulamentele interne ale unitatilor;
b) sa prevada in regulamentele interne ale unitatilor sanctiuni disciplinare, in conditiile prevazute de lege, pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a)-e) si la art. 11; (…).

Iar la art. 37 alin.(1) din Legea nr.202/2002 aflam ca incalcarea dispozitiilor art. 8 constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 10.000 lei, daca fapta nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune. In cazul contraventiilor constand in incalcarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr.202/2002, constatarea si sanctionarea se fac de catre Inspectia Muncii, prin inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca (a se vedea art.37 alin.(3) lit.a) din Legea nr.202/2002).

Potrivit prevederilor art.2 alin.(5^5) din OG nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, angajatorul are obligatia de a lua orice masuri necesare in scopul prevenirii si combaterii actelor de hartuire morala la locul de munca, inclusiv prin prevederea in regulamentul intern al unitatii de sanctiuni disciplinare pentru angajatii care savarsesc acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca.

Iar la art.26 alin.(1^2) lit.a) din OG nr.137/2000 aflam ca neideplinirea de catre angajator a obligatiilor prevazute de art.2 alin.(5^5) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 719 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.