Reducerea salariului ca sanctiune disciplinara. Se inregistreaza in Revisal?

HG 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor prevede la art.4 alin.(3) ca orice modificare a salariul de baza lunar brut, indemnizatiilor, sporurilor, precum si a altor adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca se transmite in registru in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand transmiterea in registru se face in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia.

RI-2021

 

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Iar art.248 alin.(1) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Tinem sa amintim ca, sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile (a se vedea art.251 alin.(1) din Codul muncii).

Inregistrarea in registrul general de evident a salariatilor (Revisal) a reducerii salariului ca si sanctiune disciplinara nu este reglementata expres de HG nr.905/2017. Insa, aceasta sanctiune vizeaza reducerea unilaterala, pe durata determinata, a salariului de baza, element al contractului individual de munca care se intregistreaza in registru. Iar orice modificare a salariul de baza lunar brut, indemnizatiilor, sporurilor, precum si a altor adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca se transmite in registru.

Astfel, avand in vedere ca reducerea salariului ca si sanctiune disciplinara reprezinta o reducere temporara a salariului de baza, consider ca aceasta reducere trebuie operata in Revisal, pentru ca informatiile din registru sa prezinte o situatie reala, iar termenul de inregistrare este de 20 zile lucratoare de la data producerii modificarii. Nerespectarea acestei dispozitii reprezinta contraventie, potrivit art.8 alin.(1) lit.e) din HG nr.905/2017, si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 la 8000 lei.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 1,548 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.