Cumul de functii si concediu medical.Salariatii care nu prezinta certificatul medical la fiecare angajator risca amenda, precum si neplata/nerecuperarea indemnizatiei de concediu medical

Codul muncii prevede la art.35 ca orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Fac exceptie de la prevederile de mai sus situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.

In ceea ce priveste dreptul salariatilor la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, o prima conditie este indeplinirea stagiului minim de asigurare care, potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

RI 2017

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Iar conform prevederilor art.33 din OUG nr.158/2005, pentru persoanele asigurate care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatiile cuvenite se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare.

Amintim ca OUG nr.158/2005 a suferit recent o serie de modificari si completari prin OUG nr.74/2021,  care vor intra in vigoare de la data de 1 august 2021. Iar printre completarile aduse OUG nr.158/2005 regasim ca, constituie contraventie desfasurarea activitatii de catre persoanele prevazute la art. 33 la unul dintre angajatori in perioada in care la celalalt/ceilalti angajator/angajatori a prezentat certificat/certificate de concediu medical. Aceste persoane pot fi sanctionate cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, precum si neplata/recuperarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate. Constatarea contravenției si aplicarea amenzii se fac de catre organele de control ale CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate (a se vedea art.47 alin.(4), art.48 alin.(1) lit.c) si art.49 din OUG nr.158/2005).

A se vedea OUG nr.74/2021: prevederi noi privind concediile medicale

Referitor la modul de calcul si de plata a indemnizatiilor de concediu medical in cazul persoanleor care isi desfoara activitatea la mai multi angajatori, avem si prevederile art.58 alin.(1) si (3) din Normele de aplicare a OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul 15/1311/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora, pentru persoana care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator, daca la fiecare dintre angajatori indeplineste conditia privind stagiul de asigurare, precum si pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31 din OUG nr. 158/2005.

In aceste cazuri, primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul care a eliberat certificatul.

Pe copiile certificate se va inscrie „Conform cu originalul“ si se va aplica parafa si semnatura medicului curant, precum si, dupa caz, parafa si semnatura medicului sef de sectie, in cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile.

Amintim ca persoanele asigurate aflate in concediu medical pentru situatiile prevazute la art.9 (urgente medico-chirurgicale, tuberculoza, boli infectocontagioase din grupa A, stabilite prin hotarare a Guvernului, neoplazii, SIDA, boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, carantina) si la art. 31 (risc maternal) din OUG nr.158/2005 au dreptul la concediu si indemnizatie fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare.

Astfel, persoanele asigurate care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori trebuie sa prezinte certificatul de concediu medical la fiecare angajator. Primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul care a eliberat certificatul. In caz contrar persoana asigurata risa amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, precum si neplata/recuperarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate.

Indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator, daca la fiecare dintre angajatori salariatul indeplineste conditia privind stagiul de asigurare. Indemnizatiile se calculeaza si se platesc de fiecare angajator si pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31 din OUG nr. 158/2005. Baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 480 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.