Angajatorul poate acorda ajutor de inmormantare neimpozitat daca acest ajutor nu este prevazut in regulamentul intern?

Potrivit prevederilor art.76 alin.(4) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt venituri impozabile in intelesul impozitului pe venit ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere/adoptie, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern.

RI 2017

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Acest ajutor nu se cuprinde nici in baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, a contributiei de asigurari sociale de sanatate si nici in baza lunara de calcul a contributiei asiguratorii pentru munca (a se vedea art.142 lit.b), art.157 alin.(2) si art.220^4 alin.(2) din Codul fiscal).

Amintim ca pana la modificarea Codului fiscal prin OUG nr.13/2021, Codul fiscal facea trimitere la contractul de munca, nu si la regulamentul intern, iar prin contractul de munca intelegem contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca. Incepand cu data de 1 martie 2021, Codul fiscal trimite si la regulamentul intern.

Prin urmare, dupa cum se observa din prevederile legale prezentate mai sus, pentru a nu intra in baza de calcul a impozitului pe venit si a contributiilor sociale, ajutorul de inmormantare trebuie sa fie acordat astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern. In caz contrar, acest ajutor va fi supus impoztului pe venit si contributiilor sociale.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 1,418 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.