Modelul-cadru al contractului individual de munca (EDITABIL) – modificat si completat in 19.07.2021, cu prevederile Ordinului nr.585/2021

Ordinul nr.585/2021 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.712 din 19 iulie 2021 si este in vigoare de la data publicarii.

Ordinul nr.585/2021 prevede urmatoarele:

Avand in vedere Referatul nr. 1.360 din 12.04.2021,
in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare,

ministrul muncii si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

Art. I.Modelul-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Litera F se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca, cu exceptia microintreprinderilor cu pana la 9 salariati, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor complete o scurta caracterizare/descriere a activitatii: …………………………………………………………………”

2. La litera M punctul 4, dupa litera c) se introduce onoua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
„c1) sa informeze angajatul cu privire la obligatia de a aderala un fond de pensii administrat privat;”

Art. II.— Obligatia prevazuta la lit. M pct. 4 lit. c^1) din anexala Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica doar persoanelor prevazute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare.

Art. III.— Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Modelul-cadru al contractului individual demunca actualizat cu prevederile Ordinului nr.585/2021 poate fi descarcat de aici.

 

145-modele si formulare CIMVa propunem lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”, actualizata 2021, care vine in ajutorul angajatorilor oferind, in cele 402 de pagini, peste 145 de modele si formulare utile la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, impartite pe domenii pentru a putea fi usor de folosit, cu explicatii si sfaturi, astfel incat orice document intocmit sa fie in acord cu reglementarile impuse de legislatia muncii.

 

Iar la art.30 din Legea nr.411/2004 la care face trimitere art.II din Ordinul nr.585/2021 aflam ca obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat o au persoanele  in varsta de pana la 35 de ani, care sunt asigurate in sistemul public de pensii si care contribuie la sistemul public de pensii. Sunt exceptate de la aceasta obligatie, pana la 31 decembrie 2028, persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art.30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede urmatoarele:

“(1) Persoanele in varsta de pana la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie sa adere la un fond de pensii.

(2) Persoanele, altele decat cele prevazute la alin. (1), in varsta de pana la 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii.

(3) Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt exceptate de la prevederile alin. (1), in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv.”

Alte lucrari din Libraria contabun.ro:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

* (EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

 

(Visited 5,522 times, 1 visits today)

One Response to Modelul-cadru al contractului individual de munca (EDITABIL) – modificat si completat in 19.07.2021, cu prevederile Ordinului nr.585/2021

  1. mariana dragomir says:

    buna ziua,
    trebuiesc facute acte aditionale pentru toti angajatii?
    daca angajatul nu doreste sa adere la un fond de pensii administrat provat ce putem face noi/.
    multumesc anticipat!

Leave a Reply

Your email address will not be published.