Noi reglementari privind eliberarea concediilor medicale, in vigoare de la 1 august 2021

Ordinul nr.1398/729/2021 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.745 din 30 iulie 2021 si produce efecte de la 1 august 2021.

Amintim ca prin OUG nr.74/2021 au fost aduse o serie de modificari si compltari si OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate care se aplica de la 1 august 2021. Pentru detalii vezi aici: OUG nr.74/2021: prevederi noi privind concediile medicale

RI-2020-232x300

 

Va propunem un model de regulament intern care contine si un model de informare privind obligatia salariatilor de a adera la pilonul II, actualizat in 27.07.2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Ordinul nr.1398/2021 aduce o serie de modificari si completari privind eliberarea concediileor medicale. Iar printre modificari si completari regasim si:

– Pentru certificatele medicale „in continuare“, data acordarii nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeasi afectiune. Prin exceptie, in situatia in care prima etapa a concediului medical pentru incapacitate temporara de munca se finalizeaza intr-o zi nelucratoare, certificatul de concediu medical in continuare poate fi eliberat in prima zi lucratoare care urmeaza, cu incadrarea in limitele maxime prevazute la art. 20 alin. (1) si art. 24 alin. (2), cu consemnarea in mod corespunzator in planul de urmarire a evolutiei bolii.

– Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data producerii evenimentului, in cazul urgentelor medico-chirurgicale pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea in spital si pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de catre medicii care au asistat urgenta. In aceste situatii, certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicul de familie in baza recomandarii emise de catre medicul care a asistat urgenta, cu respectarea prevederilor art. 26, intr-o singura etapa, fara a se intocmi planul de urmarire a evolutiei bolii prevazut la art. 10^1.

In cazurile in care se elibereaza certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, medicii de familie si medicii de specialitate din ambulatoriu au obligatia intocmirii unui plan de urmarire a evolutiei bolii, a carui structura este prevazuta in anexa nr. 4^1, pe care persoana asigurata are obligatia sa il respecte.

In prima etapa, durata acordarii concediului medical poate fi de maximum 4 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicul de familie si de maximum 15 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicii de specialitate din ambulatoriu.

In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, constatata pe baza evaluarii raspunsului la tratamentul initial si/sau a rezultatului analizelor de laborator, investigatiilor functionale si/sau imagistice recomandate, medicul de familie sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu care monitorizeaza afectiunea poate elibera certificatul de concediu medical in continuare pana la o durata maxima de 7 zile pentru medicul de familie si de maximum 30 de zile pentru medicul de specialitate din ambulatoriu.

Pe durata cuprinsa in certificatele de concediu medical, medicul de familie sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, in functie de evolutia bolii, poate modifica planul mentionat mai sus.
In situatia in care, dupa ce medicul curant a acordat prima etapa a concediului medical, asiguratul nu se mai prezinta in vederea evaluarii starii de sanatate conform planului de urmarire a evolutiei bolii sau in situatia in care evolutia starii de sanatate a asiguratului este favorabila ca urmare a respectarii de catre acesta a planului de urmarire a evolutiei bolii, nu se va acorda concediu medical in continuare.

Pentru respectarea planului de urmarire a evolutiei bolii, medicii acorda consultatii la cabinet.

Situatiile in care medicul de familie sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu poate acorda consultatii la domiciliul persoanei asigurate sau la distanta sunt situatiile in care persoana asigurata se afla in stare de invaliditate permanenta sau invaliditate temporara, precum si situatiile in care persoana asigurata cu boli cronice sau cu un episod acut de boala se afla in imposibilitatea de a se prezenta la cabinet din motive medicale, consemnate in fisa pacientului.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, in cazul eliberarii certificatelor de concediu medical pentru unele boli speciale prevazute la art. 18 alin. (3), pentru urgentele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, medicii de familie si medicii de specialitate din ambulatoriu nu au obligatia intocmirii unui plan de urmarire a evolutiei bolii.

Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 7 zile calendaristice, pentru un episod de boala, in cel putin doua etape, din care prima etapa este de maximum 4 zile calendaristice, cu exceptia incapacitatii temporare de munca a persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura izolarii, potrivit Legii nr. 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu poate depasi 28 de zile calendaristice in ultimul an, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia. Dupa totalizarea a 28 de zile calendaristice acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, in caz de internare, cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege.

Dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, in cazul in care starea sanatatii persoanei asigurate nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeasi afectiune, urmand ca, in cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, sa trimita persoana asigurata la medicul din ambulatoriul de specialitate, care poate acorda concediul medical cu respectarea prevederilor art. 24 alin. (2).

– Persoanele care se deplaseaza in interes personal in zone in care exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic cu un agent inalt patogen, desi aceste conditii erau cunoscute la momentul initierii deplasarii si care, la intoarcerea pe teritoriul Romaniei, pentru a nu deveni factori de risc pentru persoanele cu care vin in contact, intra in concediu de carantina, vor beneficia de indemnizatie suportata din FNUASS doar pentru o perioada de 5 zile.

Ordinul nr.1398/2021 poate fi consultat integral aici.
Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 actualizate pot fi consultate aici.
OUG nr.158/2005 actualizata poate fi consultata aici.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 1,358 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.