Salariatul prezinta o adeverinta de la medicul de familie pentru a justifica absenta de la munca. Este legal? Cum pontam salariatul?

Potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Iar conform prevederilor art. 3^1 din OUG nr.158/2005, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de asigurare necesar deschiderii dreptului la concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
b) sa prezinte adeverinta eliberata de platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, dupa caz.

DOSARUL PERSONAL 2021

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, lucrare actualizata in luna august 2021, care va prezinta ce acte trebuie sa se regaseasca in dosarul personal al salariatului, 73 de modele si formulare necesare, dar si indicatii utile privind completarea lor. Detalii aici.

 

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, asiguratii beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate fara prezentarea adeverintei, in cazul urgentelor medico-chirurgicale sau al bolilor infectocontagioase din grupa A, in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea stabilite prin HG nr. 921/2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si a Listei unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele bolnave, precum si in cazul carantinei.

Adeverinta se elibereaza si in cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si in cazul riscului maternal.

Iar in completare, Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul nr.15/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, prevad la art.34 alin.(1) si (3) ca in vederea acordarii certificatelor de concediu medical, platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta, din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr. 7.

Adeverinta prevazuta la alin. (1) se elibereaza numai persoanelor asigurate care indeplinesc conditia de stagiu de asigurare prevazuta la art. 7, precum si celor aflate in concediu medical pentru unele dintre situatiile prevazute la art. 9 si 31 din OUG nr. 158/2005, dupa caz, cu exceptia cazurilor de carantina si a bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, stabilite prin hotarâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020.

Amintim ca persoanele asigurate aflate in concediu medical pentru situatiile prevazute la art.9 si 31 din OUG nr.158/2005 au dreptul la concediu si indemnizatie fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare.

Iar la alin.(4) de la art.34 din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 aflam ca pentru cazurile in care nu este indeplinita conditia privind stagiul de asigurare, asiguratii beneficiaza de o adeverinta medicala eliberata de catre medicul curant, in vederea justificarii absentei de la locul de munca. Modelul adeverintei este stabilit de catre medicii curanti, dar acesta trebuie sa contina si informatiile minimale privind perioada necesara recomandata de repaus, codul de diagnostic, precum si parafa.

Prin urmare, pentru cazurile in care nu este indeplinita conditia privind stagiul de asigurare si, prin urmare, nu se poate eliberare certificat de concediu medical, aceste persoane beneficiaza de o adeverinta medicala eliberata de catre medicul curant, in vederea justificarii absentei de la locul de munca. Modelul adeverintei este stabilit de catre medicii curanti si trebuie sa contina informatiile minimale privind perioada necesara recomandata de repaus, codul de diagnostic, precum si parafa.

Salariatii care nu indeplinesc satagiul de asigurare pentru a beneficia de concediu medical si prezinta angajatorului o astfel de adeverinta pentru a justifica absenta de la locul de munca, vor fi pontati cu absenta motivata. Absenta motivata nu se inregistreaza in Revisal.

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

 

(Visited 569 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.