Plata salariului. Daca se modifica data platii salariului, cum se procedeaza, se intocmesc acte aditionale, se inregistreaza in Revisal?

Potrivit prevederilor art.166 alin.(1) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz.

Iar potrivit alin.(4) de la articolul mentionat, intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

RI-2021

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

 

Chiar daca data platii salariului nu o regasim mentionata in mod expres printre elementele estentiale ale contractului individual de munca, elemente prevazute la art.17 alin.(3) din Codul muncii, la lit.k) regasim obligatia angajatorului de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, cu privire la periodicitatea platii salariului. Prin urmare, daca in contractele individuale de munca este stabilita data platii salariului, consider ca se vor incheia acte aditionale la contractele de munca.

Iar asa cum prevede art.17 alin.(5) din Codul muncii, incheierea actului aditional la contract se va face anterior producerii modificarii. Data platii salariului nu se inregistreaza in Revisal.

Daca, insa, in contractele individuale de munca nu este trecuta data platii salariului, ci se face trimitere la regulamentul intern, atunci se va actualiza doar regulamentul intern. Aceasta modificare trebuie adusa la cunostinta salariatilor si va produce efecte fata de salariati de la data la care au luat la cunostinta despre modificarea intervenita.

Procedura este mai complicata daca la nivelul unitatii exista un contract colectiv de munca, iar data platii salariului este stabilita pin acest document.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 717 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.