Concediu medical pentru izolare. Se trece pe verso-ul medicalulul decizia DSP?

Potrivit art.11 pct.6 din anexa nr.2 – Instructiuni privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical din Ordinul nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care s-a instituit masura izolarii, potrivit legii, certificatele de concediu medical se elibereaza cu cod 51 – Boala infectocontagioasa pentru care s-a instituit masura izolarii.

Iar potrivit art.11 pct.1 din anexa nr.2 – Instructiuni privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical din Ordinul nr. 1092/745/202,  completarea rubricilor de catre medicul curant/casa de asigurari de sanatate se face dupa cum urmeaza:
1. Urgente medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A/Boli infectocontagioase pentru care se instituie masura izolarii: medicii care elibereaza certificate de concediu medical vor semna si vor aplica parafa numai pentru bolile infectocontagioase si urgentele medico-chirurgicale si vor completa numarul corespunzator din lista de urgente medico-chirurgicale si boli infectocontagioase din grupa A, aprobata prin hotarare a Guvernului, sau numarul corespunzator din lista bolilor infectocontagioase pentru care s-a dispus masura izolarii, stabilite prin hotarare a Guvernului.

RI-2021

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 12.10.2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Astfel, in cazul persoanelor pentru care s-a instituit masura izolarii, certificatele de concediu medical pentru izolare, eliberate pe cod indemnizatie 51, se completaeza de catre medicul prescriptor si cu urmatoarele coduri: inscrierea numarului corespunzator bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea, respectiv 24 (SarsCov2), prevazut in anexa nr. 1 la HG nr. 921/2020, si cod diagnostic 064 (“Alte boli cu virus, neclasate la alte locuri”).

Completarea de catre medic pe vers-ul formularului de concediu medical, la “Observatii”, a numarul documentului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica este prevazuta de legiuitor in cazul completarii codului 07 – Carantina. Nu gasim aceasta prevedere si in cazul concediului medical pentru izolare.

Amintim ca, in intelesul Legii nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, prin izolare se intelege masura care consta in separarea fizica a persoanelor afectate de o boala infectocontagioasa sau a persoanelor purtatoare ale agentului inalt patogen chiar daca acestea nu prezinta semne si simptome sugestive, la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata, intr-o unitate sanitara sau la o locatie alternativa atasata unitatii sanitare, in vederea monitorizarii starii de sanatate si aplicarii unui tratament, dupa caz, masura instituita in scopul vindecarii si reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimtamântului persoanelor sau, in lipsa acestuia, prin decizia individuala motivata a directiei de sanatate publica, care va contine mentiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele de identificare ale persoanei izolate, durata masurii si calea de atac prevazuta de lege (a se vedea art.3 lit.c) din Legea nr.136/2020).

Izolarea se instituie pentru persoanele bolnave cu semne si simptome sugestive specifice definitiei de caz, precum si pentru persoanele purtatoare ale agentului inalt patogen, chiar daca acestea nu prezinta semne si simptome sugestive (a se vedea art.8 alin.(1) din Legea nr.136/2020).

Iar potrivit prevederilor art.20 alin.(4) –(7) din Legea nr.136/2020, in caz de carantina sau izolare, certificatele de concediu medical se pot elibera la o data ulterioara, dar numai pentru luna in curs sau luna anterioara.

Durata concediilor medicale pentru carantina sau izolare nu se cumuleaza cu durata concediilor medicale acordate unui asigurat pentru alte afectiuni.

In situatia in care durata perioadei de carantina sau de izolare stabilita de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica depaseste 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina sau izolare reprezinta 100% din baza de calcul stabilita potrivit legii si se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS).

Si OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.12 ca, in cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura izolarii, potrivit Legii nr. 136/2020, indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca se suporta din bugetul FNUASS din prima zi de incapacitate temporara de munca.

Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus masura izolarii, in conditiile Legii nr. 136/2020, certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicii curanti care au luat in evidenta aceste persoane. In aceste cazuri, durata concediilor medicale este stabilita de catre medicii curanti, in functie de evolutia bolii. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina sau izolare reprezinta 100% din baza de calcul stabilita conform art. 10 si se suporta integral din bugetul FNUASS, potrivit art. 20 alin. (7) din Legea nr. 136/2020 (a se vedea art.20 alin.(2) si (3) din OUG nr.158/2005).

Iar la art.9 din OUG nr.158/2005 aflam ca, in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, persoanele asigurate au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare.

In ceea ce priveste concediul medical pentru carantina, acesta se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii, care nu poate fi realizata de la domiciliu, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica (a se vedea art.20  alin.(2) din Legea nr.136/2020).

Si OUG nr.158/2005 prevede la art.9 alin.(2) ca in scopul prevenirii îmbolnavirilor, persoanele asigurate  au dreptul la concediu si indemnizatie pentru carantina, fara indeplinirea conditiei privind stagiul de asigurare.

Certificatele medicale pentru carantina se elibereaza pe cod indemnizatie 07 (carantina) si cod diagnostic “994” (Persoane susceptibile de a fi contaminate cu boli transmisibile).

Iar in cazul completarii codului 07 – Carantina, medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical trebuie sa inscrie in rubrica «Observatii» de pe verso-ul formularului numarul documentului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica si durata perioadei de carantina (a se vedea art.11 pct.6 din Instructiunile privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical din Ordinul nr. 1092/2020).

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

 

(Visited 1,136 times, 4 visits today)

One Response to Concediu medical pentru izolare. Se trece pe verso-ul medicalulul decizia DSP?

  1. Adriana Catricicau says:

    In cazul certificatelor de concediu medical pe cod de indemnizatie 07, carantina, in cazul in care masura carantinei este instituita ca urmare a deplasarii, in interes personal, in zone cu risc ridicat de infectare, din durata concediului medical, doar primele 5 zile vor fi suportate din FUNAS(OUG74/2021).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.