Daily Archives: 04/11/2021

Incetarea contractului de munca prin acordul partilor, la initiativa angajatorului. Este posibil?

Potrivit art.55 lit.b) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul individual de munca poate inceta ca urmare a acordului partilor, la data convenita de parti.

Prin urmare, contractul individual de munca poate inceta prin acordul partilor, la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului, la o data convenita de acestea. Partea careia i s-a facut oferta de incetare a contractului individual de munca o poate accepta sau refuza.

Salariatul este in concediu fara plata si prezinta angajatorului certificat de concediu medical. Cum procedam?

Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.54 ca in cazul concediilor fara plata pentru interese personale contractul individual de munca poate fi suspendat prin acordul partilor.

In cazul concediului fara plata, chiar daca este vorba de o suspendare a contractului de munca prin acordul partilor, initiativa suspendarii contractului de munca o are salariatul (a se vedea art.153 din Codul muncii).