Category Archives: Codul Fiscal

Codul Fiscal actualizat la zi

Legea  571/2003 privind Codul Fiscal,  publicata in Monitorul Oficial nr.927 din 23.12.2003, rectificata in Monitorul Oficial nr.112 din 06.02.2004, modificata si completata.

Codul fiscal – forma actualizata. Ultima actualizare: conform cu Ordonanta Guvernului nr. 28 din  27 august 2013.

Legea  571/2003 privind Codul Fiscal:

TITLUL I  – Dispozitii generale (art.1-12^1)
Capitolul 1 – Scopul si sfera de cuprindere a codului fiscal (art.1-2)
Capitolul 2 – Interpretarea si modificarea codului fiscal (art.3-6)
Capitolul 3 – Definitii (art.7-8)
Capitolul 4 – Reguli de aplicare generala (art.9-12^1)

TITLUL II – Impozitul pe profit (art.13-38)
Capitolul 1 – Dispozitii generale (art.13-18)
Capitolul 2 – Calculul profitului impozabil (art.19-28^2)
Capitolul 3 – Aspecte fiscale internationale (art.29-32)
Capitolul 4 – Abrogat (art.33)
Capitolul 5 – Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale (art.34-35)
Capitolul 6 – Impozitul pe dividende (art.36)
Capitolul 7 – Dispozitii tranzitorii si finale (art.37-38)

TITLUL III – Impozitul pe venit (art.39-112)
Capitolul 1 – Dispozitii generale (art.39-45)
Capitolul 2 – Venituri din activitati independente (art.46-54)
Capitolul 3 – Venituri din salarii (art.55-60)
Capitolul 4 – Venituri din cedarea folosintei bunurilor (art.61-64)
Capitolul 5 – Veniturile din investitii (art.65-67^2)
Capitolul 6 – Venituri din pensii (art.68-70)
Capitolul 7 – Venituri din activitati agricole (art.71-74)
Capitolul 8 – Venituri din premii si din jocuri de noroc (art.75-77)
Capitolul 8^1 – Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (art. 77^1-77^3)
Capitolul 9 – Venituri din alte surse (art.78-79^1)
Capitolul 10 – Venitul net anual impozabil (art.80-84)
Capitolul 11 – Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica (art.85-86)
Capitolul 12 – Aspecte fiscale internationale (art.87-(92=ABROGAT))
Capitolul 13 – Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa (art.93)
Capitolul 14 – Dispozitii tranzitorii si finale (art.94-95; 96-112=ABROGAT)

TITLUL IV^1 – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor (art.112^1 – 112^11)

TITLUL V – Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania (art.113-124^41)
Capitolul 1 – Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti (art.113-121)
Capitolul 2 – Impozitul pe reprezentante (art.122-124)
Capitolul 3 – Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri (art. 124^1-124^17)
Capitolul 4 – Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate (art. 124^18- 124^27)
Capitolul 5 – Schimb de informatii in domeniul impozitelor directe (art. 124^28–124^41)

TITLUL VI – Taxa pe valoarea adaugata (art.125-161^2)
Capitolul 1 – Definitii (art.125-125^2)
Capitolul 2 – Operatiuni impozabile (art.126)
Capitolul 3 – Persoane impozabile (art.127)
Capitolul 4 – Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei (art.128-131)
Capitolul 5 – Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei (art.132-133)
Capitolul 6 – Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoare adaugata (art.134-136)
Capitolul 7 – Baza de impozitare (art.137-139^1)
Capitolul 8 – Cotele de taxa (art.140)
Capitolul 9 – Operatiuni scutite de taxa (art.141- 144^1)
Capitolul 10 – Regimul deducerilor (art.145- 149)
Capitolul 11 – Persoanele obligate la plata taxei (art.150-150^2)
Capitolul 12 – Regimuri speciale (art.152- 152^4)
Capitolul 13 – Obligatii (art.153-158^2)
Capitolul 14 – Dispozitii comune (art.159-(160^1=ABROGAT))
Capitolul 15 – Dispozitii tranzitorii (art.161-161^2)

TITLUL VII – Accize si alte taxe speciale (art.162-221^5)
Capitolul 1 – Accize armonizate (art.162-175^4=ABROGAT; 176-177; 178-206^1=ABROGAT)
Capitolul 1^1 – Regimul accizelor armonizate (art. 206^2-206^71)
Capitolul 2 – Alte produse accizabile (art.207-214)
Capitolul 2^1 – Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule (art. 214^1- 214^3=ABROGAT)
Capitolul 3 – Impozitul la titeiul din productia interna (art.215-217)
Capitolul 4 – Dispozitii comune (art.218-220^1)
Capitolul 5 – Dispozitii tranzitorii si derogari (art. 220^2-(221^2=ABROGAT))
Capitolul 6 – Contraventii si sanctiuni (art.221^3-221^5)

TITLUL VIII – Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile (art.222-246) – ABROGAT

TITLUL IX – Impozite si taxe locale (art.247-296)
Capitolul 1 – Dispozitii generale (art.247-248)
Capitolul 2 – Impozitul si taxa pe cladiri (art.249-255)
Capitolul 3 – Impozitul si taxa pe teren (art.256-260)
Capitolul 4 – Taxa asupra mijloacelor de transport (art.261-265)
Capitolul 5 – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor (art.266-269)
Capitolul 6 – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate (art.270-272)
Capitolul 7 – Impozitul pe spectacole (art.273-277)
Capitolul 8 – Taxa hoteliera (art.278-281)
Capitolul 9 – Taxe speciale (art.282)
Capitolul 10 – Alte taxe locale (art.283-283^1)
Capitolul 11 – Facilitati comune (art.284-286)
Capitolul 12 – Alte dispozitii comune (art.287-293)
Capitolul 13 – Sanctiuni (art.294-294^1)
Capitolul 14 – Dispozitii finale (art.295-296)

TITLUL IX^1– Infractiuni (art. 296^1)

TITLUL IX^2 – Contributii sociale obligatorii (art. 296^2-296^32)
Capitolul  1  – Contribuții sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor și venituri din pensii, precum și persoanele aflate sub protecția sau în custodia statului (art.296^2-296^20)
Capitolul 2 – Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică (art.296^21-296^26)
Capitolul  3 – Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri (art.296^27-296^32)

TITLUL X – Dispozitii finale (art.297-298)

TOP

Sursa: anaf.ro