Tag Archives: completarea codului de procedura fiscala

ANAF aminteste: Obligatiile de plata neachitate la termen atrag dobanzi si penalitati de intarziere

ANAF  aminteste agentii economici asupra modificarilor si completarilor aduse Codului de procedura fiscala, prin OUG nr. 39/2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 278/28.04.2010. Actul normativ prevede ca, pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere.

Incepand cu 01 iulie 2010 se reduce nivelul dobanzilor de intarziere pentru creante fiscale (obligatii de plata) de la 0,1% la 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere.

Nivelul penalitatilor de intarziere este stabilit astfel:
– daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale principale stinse;
– daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatilor de intarziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;
– dupa implinirea termenului de 60 de zile, penalitatea va ajunge la 15 % din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.

OUG nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial

In Monitorul Oficial nr.278 din 28 aprilie 2010 a fost publicata OUG nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr.92/2003 privind Codului de procedura fiscala.

Cititi mai jos ce prevede OUG nr.39/2010:

Art. I – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 se abroga.

2. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Comisia fiscala centrala constituita potrivit art. 6 din Codul fiscal are responsabilitati de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitara a prezentului cod, a legislatiei subsecvente acestuia, precum si a legislatiei care intra in sfera de aplicare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.