Tag Archives: declaratia 112 2011

Procedura depunerii “Declaratiei unice”

Prin Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 897/31.12.2010, a fost aprobat formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

Declaratia 112 urmeaza a fi depusa, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza obligatia fiscala si se utilizeaza pentru declararea contributiilor sociale si a impozitului pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2011, cu termen de declarare 25 februarie 2011.

Au aceasta obligatie persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator, iar declaratia trebuie depusa la unitatea fiscala in a carei evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania.

Prin exceptie de la regula depunerii on-line, pana la 1 iulie 2011, declaratia se poate depune si in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, insotit de declaratia in format electronic, pe suport electronic.

Afla aici cine pot fi contribuabilii sistemelor de asigurari sociale potrivit OUG nr.117/2010

Incepand cu obligatiile lunii ianuarie 2011, angajatorii si entitatile asimilate acestora vor completa si vor depune la unitatile fiscale teritoriale o singura declaratie pentru contributiile sociale si impozitul pe venit, si anume formularul 112 – „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010 au fost introduse in Codul Fiscal reglementari specifice contributiilor sociale care se declara prin declaratia unica in ceea ce priveste contribuabilii sistemelor de asigurari sociale, baza de calcul, exceptii de la plata contributiilor de asigurari sociale, cotele de contributii sociale obligatorii, calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale, depunerea declaratiilor.

Prezentam in continuare principalele categorii de contribuabili care au obligatii declarative si de plata conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010.

Contribuabili ai sistemelor de asigurari sociale pot fi:
– persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, atat pe perioada in care desfasoara activitate, cat si pe perioada in care beneficiaza de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si cele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 55 alin. (2);

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.