Tag Archives: legea nr.40/2011

Acte normative in domeniul relatiilor de munca – luna mai 2011

In luna mai 2011 au aparut o serie de acte normative de importanta majora in domeniul relatiilor de munca, astfel:

– In Monitorul Oficial nr.225 din 31 martie 2011 a fost publicata Legea nr.40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, care a intrat in vigoare la data de 01.05.2011.

Legea nr.40/2011 poate fi consultata aici.

Codul Muncii actualizat poate fi consultata aici.

– In Monitorul Oficial nr.345 din 18 mai 2011 a fost republicata Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, dandu-se textelor o noua numerotare.

Codul Muncii republicat poate fi conulatat aici.

– In Monitorul Oficial nr.322 din 10 mai 2011 a fost publicata Legea nr.62/2011 – Legea dialogului social, care a intrat in vigoare in data de 13.05.2011.

Legea dialogului social poate fi consultata aici.

– In Monitorul Oficial nr.372 din 27 mai 2011 a fost publicata HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor care va intra in vigoare la data de 1 august 2011.

HG nr.500/2011 poate fi consultata aici.

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului trebuie sa se regasesca in contractul individual de munca

Potrivit art.17 alin.(1) din Codul muncii, anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.

Iar la alin.(1^1) din acelasi articol aflam ca obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.

Potrivit modificarilor aduse Codului Muncii prin Legea nr.40/2011, incepand cu data de 1 mai 2011, printre elementele obligatorii care trebuie sa se regasesac in continutul contractului individual de munca asupra carora persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, trebuia sa fie informata se numara si criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului (art.17 alin.(2) lit.d^1 din codul Muncii).

Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la art.17 alin. (2) din Codul Muncii  in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Dreptul sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora ii revine angajatorului (art.40 alin.(1) lit.f) din Codul Muncii).

De asemenea, dupa completarea art. 258 din Codul Muncii, in Regulamentul intern trebuie sa se regasesaca si criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Afla aici ce modificari s-au adus Codului Muncii de la 01.05.2011

 Incepnd cu data de 01.05.2011 au intrat in vigoare modificarile si completarile aduse Codului Muncii prin  Legea nr.40/2011.

Codul Muncii actualizat poate fi consultat aici.

Astfel, potrivit modificarilor aduse Codului Muncii de Legea nr.40/2011:

– se instituie obligatia incheierii contractului individual de munca in forma scrisa ca o cerinta ad validitatem;

– dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanta individuala si obligatia corelativa a acestuia de a informa salariatul cu privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale;

– obligatia legala expresa a angajatorului de a informa salariatul cu privire la fisa postului;

– perioada de proba va putea avea o durata de maximum 90 de zile calendaristice in cazul functiilor de executie si 120 de zile calendaristice pentru functii de conducere, iar perioada maxima in care se pot face angajari succesive de proba este de 12 luni;

– pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni de la debutul in profesie se considera perioada de stagiu ;

– pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia;

– delegarea salariatului va putea fi dispusa pentru perioade succesive de maximum 60 de zile;

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.