Tag Archives: revisal 2011

OMMFPS nr.1918/2011-Proceduri de transmitere si obtinere parola ReviSal-a fost publicat in Monitorul Oficial

In Monitorul Oficial nr.587 din 19 august 2011 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr.1918/25.07.2011 privind Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritoarial de munca pentru obtinerea parolei, precum si Procedura privind transmiterea registrului in format electronic.

OMMFPS nr.1918/2011 care intra in vigoare cu data publicarii in Monitorul Oficial, 19.08.2011, poate fi consultat aici.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, 19.08.2011, se abroga OMMFPS nr.20/2007 privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic, publicat in Monitorul Oficial nr.59/2007.

HG nr.500/2011 poate fi consultata aici.

Afla aici care sunt termenele de completare si inregistrare in ReviSal conform HG nr.500/2011

Conform HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, amintim ca termenele de completare respectiv inregistrare in Registrul General de Evidenta a Salariatilor sunt urmatoarele:

a)   la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)—g) din HG 500/2011 si anume: elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal — CNP, cetatenia si tara de provenienta — Uniunea Europeana — UE, non-UE, Spatiul Economic European  SEE;data angajarii; functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative, tipul contractului individual demunca; durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;  salariul, sporurile si cuantumul acestora se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;

b)  elementul prevazut la art. 3 alin. (2) lit. g) din HG 500/2011,  salariu, se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a HG 500/2011;

Completarea si transmiterea REVISAL se poate face si in vechea versiune

Inspectia Muncii a pus la dispozitia angajatorilor, incepand cu data de 15 august 2011, o versiune actualizata a portalului pentru transmiterea registrului de evidenta a salariatilor in format electronic conform prevederilor HG 500/2011.

Aceasta versiune actualizata a portalului vine in sprijinul angajatorilor care folosesc modalitatea de transmitere on-line a registrului de evidenta a salariatilor ca o modalitate moderna si eficienta de lucru cu reprezentantii Inspectiei Muncii si in acelasi timp conforma cu normele legislative in vigoare.

In perioada urmatoare, versiunea actualizata conform prevederilor HG 500/2011 si versiunea de portal conform prevederilor HG 161/2006 vor functiona in paralel permitand astfel angajatorilor sa efectueze transmiterea registrului de evidenta a salariatilor in conformitate cu prevederile  legale. Depunerea registrului in formatul prevazut de prevederile HG 500/2011 se va face conform termenelor legale prevazute de actul normativ.

Pentru transmiterea elementelor noi introduse conform HG 500/2011 se va folosi versiunea actualizata a portalului.

Metiune:  Odata efectuata transmiterea registrului in formatul stabilit prin ultima versiune de specificatii tehnice publicate pe www.inspectiamuncii.ro, specificatii  conforme cu prevederile  HG  500/2011, angajatorul nu va mai putea reveni la formatul anterior de registru (cel conform cu prevederile HG 161/2006). Acest lucru se impune pentru pastrarea integritatii si conformitatii datelor angajatorilor.

Sursa: inspectmun.ro

A aparut noua versiune a aplicatiei ReviSal

In data de 15.08.2011 a aparut pe www.inspectiamuncii.ro versiunea noua a aplicatiei Revisal conform Hotararii de Guvern nr. 500/2011.
In urma consultarilor publice, Inspectia Muncii a pus la dispozitia angajatorilor versiunea noua a aplicatiei informatice Revisal pentru infiintarea si completarea registrului de evidenta a salariatilor in format electronic, actualizata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 500/2011:

Revisal 5.0.6 (pentru Windows XP / Vista / 7)
Ghid de instalare si utilizare (format .pdf – Portable Document Format)

Versiunea noua a aplicatiei Revisal permite:
– preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioara a aplicatiei Revisal, care trebuie sa fie actualizata cu toate patch-urile publicate;
– introducerea, modificarea si corectarea datelor din registru in conformitate cu prevederile H.G. 500/2011;
– validarea registrului generat din aplicatii proprii de gestiune a salariatilor, altele decat Revisal, conform specificatiilor tehnice;
– generarea registrului in format electronic ce urmeaza a fi transmis catre inspectoratul teritorial de munca conform H.G. 500/2011.

Afla aici cine va putea completa si transmite registrul general de evidenta a salariatilor de la 1 august 2011

Potrivit HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor publicata in Monitorul Oficial nr.372 din 27 mai 2011 si care va intra  in vigoare la data de 1 august 2011, fiecare angajator are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Completarea si transmiterea registrului se va face de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator sau angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare.

Afla aici ce modificari aduce proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii privind modul de completare a REVISAL-ului

Potrivit proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament, in registrul general de evidenta a salariatilor (RVISAL) se vor completa si transmite inspectoratului teritorial de munca, pe langa elementele  de identificare ale tuturor salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca, data incetarii contractului individual de munca si salariul, sporurile si cuantumul acestora, perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, perioada detasarii.

Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003-Codul Muncii poate fi consultat aici.

Vezi aici modificarile survenite in relatia cu ITM de la 1 ianuarie 2011

Contractele individuale de munca nu se vor mai inregistra la ITM Incepand cu 01.01.2011.

Pe site-ul www.mmuncii.ro a fost publicat un comunicat prin care se anunta ca, conform prevederilor art. 298, alin.(3) din Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, la 1 ianuarie 2011 se abroga dispozitiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.169 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.