Acte normative modificatoare a Legii nr.76/2002

Legea nr. 76/2002 – Legea somajului, publicata in Monitoul Oficial nr.103 din 06.02.2002 este modificata si completata prin:

H.G. nr.174/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr.337 din 21.05.2002.
O.U.G. nr.124/2002 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,  publicata in Monitorul Oficial nr.740 din 10.10.2002 (modifica art. 17 alin. (1) lit. d, art. 18 alin. (2) lit. a, art. 38 alin. (1) lit. d, art. 72, art. 79 alin. (2), art. 86 alin. (2) – (4); introduce alin. (21), (22) si (31) la art. 86).
H.G. nr.1.089/2002 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial nr.741 din 10.10.2002 (modifica si completeaza Normele metodologice).
O.U.G. nr.147/2002 – pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.821 din 13.11.2002  (modifica, incepând cu luna ian 2003, art. 26 alin. (1) si art. 28 ).
Legea nr.4/2003– privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr.26 din 20.01.2003 (modifica art. 86 alin. (1)).
D.C.C. nr.217/2003 – referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 lit. m) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicat in Monitorul Oficial nr.425 din 17.06.2003.
Legea nr.232/2003 – pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala, publicata in Monitorul Oficial nr.373 din 31.03.2003 (abroga la 1 ianuarie 2004 art. 32 alin. 1 si 2).
O.G. nr.86/2003 – privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, publicata in Monitorul Oficial nr.624 din 01.08.2003 (repune in vigoare art. 32 alin. (1) si (2) ca urmare a abrogarii art. IV litb) din L. nr. 232/2003).
Legea nr.107/2004 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr.338 din 19.04.2004 (modifica art.16 lit.e), art.17 alin.(1) partea introductiva si lit.a), g) si h), art.17 alin.(2) lit.a) si b), art.18 alin.(2) lit.c), art.19 lit.a), art.25 alin.(2), art.26, art.28, art.33 alin.(1) lit.f), art.34 alin.(2), art.35, art.38 alin.(1) lit.a) si h), art.44 lit.m), art.45 alin.(1) lit.c), art.50 alin.(3), art.56, art.61 alin.(3), art.66; art.67 alin.(2), art.71 alin.(3), art.72, art.76, art.78, art.79 alin.(1), art.80, art.83 alin.(2), art.85, art.86, art.87, art.88, art.89, art.90, art.91, art.92, art.93 alin.(1), art.94, art.113 partea introductiva, art.114 lit.b); introduce alin.(11) la art.24 ,alin.(3) la art.25 ,alin.(2) la art.27, alin.(11)-(13) la art.34 , art.481, art.561, art.661,alin.(3) si (4) la art.67 , art.851, art.861, art.862, lit.i) la art.113, alin.(2) la art.116, art.1161 ; abroga art.17 alin.(1) lit.i), art.38 alin.(1) lit.i), art.83 alin.(3)).
Legea nr.580/2004 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr.1214 din 17.12.2004 (modifica art. 71 alin. (3), art. 85 alin. (2); introduce art. 841 si art. 842 ).
O.U.G. nr.144/2005 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr.969 din 01.11.2005 (modifica, la 1 ian. 2006, art.5 pct.III si IV, art.21, art.22 alin.(1), art.26, art.28, art.31, art.39, art.44 lit.b) si c), art.49, art.50 alin.(3), art.57, art.661 alin.(2) lit.a) si d) si alin.(5), art.69, art.72, art.76, art.80 alin.(1) partea introductiva, art.83 alin.(2), art.85 alin.(1) si (2), art.86 alin.(7) lit.c), art.93 alin.(1), art.116 alin.(2), art.127; introduce, la 1 ian. 2006, pct.IV1 la art.5, alin.(21) si (31) la art.661, art.731, alin.(3) la art.91; abroga, la 1 ian. 2006, art.113 lit.d); in cuprinsul legii, sintagmele “salariul de baza minim brut pe tara” si “salariul minim brut pe tara” se inlocuiesc cu sintagma “salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata”, iar sintagma “venituri mai mici decât indemnizatia de somaj” se inlocuieste cu sintagma “venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata”; in cuprinsul legii, expresia “neimpozabila” se elimina, intrucât regimul fiscal aplicabil sumelor acordate potrivit legii este reglementat prin Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare).
Legea nr.68/2006 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,  publicata in Monitorul Oficial nr.268 din 24.03.2006 (aproba O.U.G. nr.144/2005 ).
O.U.G. nr.91/2007 – pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.671 din 01.10.2007 (modifica art.26, art.27 alin.(1), art.28, art.29; introduce alin.(2) la art.30).
O.U.G. nr.126/2008 – privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si nivelul salariului de baza minim brut pe tara si al stabilirii masurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, publicata in Monitorul Oficial nr.697 din 14.10.2008 (modifica art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. a) si f), art. 19 lit. d), art. 33 alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. b), art. 38 alin. (1) lit. a), art. 44 lit. b), c) si k), art. 45 alin. (1) lit. d) si alin. (3), art. 47, art. 48_1 alin. (4), (5) si (6), art. 66 alin. (1), art. 731 alin. (1), art. 74, art. 75, art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (1), art. 83 alin. (2) lit. a) si b), art. 85 alin. (1), (2) si (5), art. 862 alin. (2), art. 99 lit. h), art. 101, art. 114, art. 127; introduce pct. IX la art. 5, art. 331, alin. (4) si (5) la art. 37, alin. (31) la art. 45, alin. (7) la art. 481, alin. (5) la art. 66, alin. (3) si (4) la art. 79, alin. (2) si (3) la art. 95, lit. j) la art. 113; abroga art. 85 alin. (3), art. 94)
O.U.G. nr.192/2008 – privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca (abrogata prin O.U.G. nr.226/2008), publicata in Monitorul Oficial nr.815 din 04.12.2008.
O.U.G. nr.226/2008 – privind unele masuri financiar-bugetare (abroga O.U.G. nr. 192/2008), publicata in Monitorul Oficial nr.899 din 31.12.2008.
Legea nr.19/2009 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, publicata in Monitorul Oficial nr.122 din 27.02.2009.
O.U.G. nr. 28/2009 – privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, publicata in Monitorul Oficial nr.186 din 25.03.2009.
Legea nr.55/2009 -pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2008, publicata in Monitorul Oficial nr.224 din 07.04.2009.
Legea nr.12/2010 – prinvind bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 61 din 27.01.2010.
O.U.G nr. 4/2010 – privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 93 din 10.02.2010.
Legea nr.118/2010 – privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 441 din 30 iunie 2010 (pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 15%:  cuantumul indemnizatiei de somaj stabilit in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002; drepturile banesti care se acorda lunar din bugetul asigurarilor pentru somaj in functie de cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita potrivit legii; drepturile banesti prevazute la art. 72, art. 73^1, art. 74 si art. 75 care se stabilesc ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi.  Abroga art.78 si 79. Conventiile incheiate in vederea acordarii subventiei prevazute la art. 78 si aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele juridice pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate).
O.U.G. nr.108/2010pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Modifica art. 5 pct. IX, art. 39 alin. (2) lit. a), art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (1), art. 44 lit. d), art. 731 alin. (4), art. 127. Introduce alin. (3)-(5) la art. 33. Prevederile prezentei ordonante se aplica de la 1 ianuarie 2011. Persoanele al caror drept la indemnizatie de somaj a fost stabilit inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de acest drept in cuantumul aflat in plata la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Persoanele pentru care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, plata indemnizatiei de somaj este suspendata in conditiile legii si repunerea in plata a acestui drept se realizeaza ulterior acestei date beneficiaza de dreptul la indemnizatie de somaj in cuantumul stabilit si, dupa caz, recalculat pana la data suspendarii platii acestui drept.
Legea nr.233/2010 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Modifică art. 661 alin. (5). Introduce alin. (4) la art. 25, art. 371, lit. e) la art. 41 alin. (1), alin. (11)-(13) lla art. 41, alin. (5) la art. 45, alin. (11) la art. 95.
OUG nr.117/2010 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Modifica art. 19 lit. f), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 26, art. 27, art. 29, art. 31 alin. (1), art. 34 alin. (11) lit. a), art. 35 alin. (1).
OUG nr.17/2011 – privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Modifica art. 5 pct. V, VI si VII, art. 16 lit. b), art. 34 alin. (2), art. 37 alin. (1), art. 38 alin. (2) si (3); abroga art. 17 alin. (2) lit. c), art. 38 alin. (1) lit. n).

TOP

(Visited 626 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× 2 = sixteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.