Daily Archives: 17/03/2010

Calendar declaratii, taxe si impozite 2010

IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE
Ianuarie 2010
Termen
Obligatie
Tip contribuabili
Formular/
Aplicatie
7 ianuarie
Jurnale privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta.
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
10 ianuarie
Declaratia privind taxa hoteliera.
Unitatile de cazare.
Formular
15 ianuarie
Declaratia privind venitul estimat pentru anul in curs.
Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere.
Formular 220
Declaratia privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta sem. II 2009.
Micii producatori de vinuri linistite au obligatia ca in fiecare an sa depuna semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, la autoritatea vamala teritoriala, o declaratie privind cantitatea de vinuri linistite produsa, precum si cantitatile de vinuri  comercializate in perioada de raportare.
Formular
Situatia privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize aferenta tr. IV 2009.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Declaratia pe propria raspundere privind capacitatile de productie de bere.
Antrepozitarii autorizati ca mici producatori de bere.
Situatia privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize pentru luna precendenta.
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
Situatia livrarilor de tigarete (pentru luna precendenta).
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.
Formular
Jurnalele privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta.
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta.
Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali.
Formular
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna precendenta.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala).
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare.
Formular
Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta.
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
Formular
Transmiterea  on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala.
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.
Formular
Situatia privind modul de valorificare a alcoolului si distilatelor pentru luna precedenta.
Antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilate.
Declaratia Intrastat .
Comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege.
Aplicatie
25 ianuarie
Declaratia privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent.
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din  Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achiziþii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro, al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor.
Fromular 094
Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2010 si a modului de determinare a acesteia.
Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent, trebuie sa comunice organului fiscal competent, la inceputul fiecarui an fiscal, cel mai tarziu pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicata in anul respectiv, precum si modul de determinare a acesteia.
Solicitarea pro-ratei speciale.
Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale.
Comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior.
Contribuabilii cu regim mixt din punct de vedere al TVA
Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale.
Retinerea, declararea si plata impozitului pe dividende.
Persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica romana, in cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale.
Formular 100
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Formular 224
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Formular
Declaratia privind accizele.
Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile.
Formular 103
Decontul TVA si plata TVA-ului datorat (lunar, trimestrial sau anual).
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.
Se depune:Lunar.
Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni. calendaristice dintr-un semestru)
Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an).
Formular 300
Decontul special de TVA si plata TVA-ului datorat.
Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153 1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) – d) si f) – g.
Formular 301
Declaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc.
Organizatorii de jocuri de noroc.
Formular 105
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat privind calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reþin la sursã impozitul pe venit . Se declarã si impozitul pe veniturile obþinute din Romania de nerezidenti.
Formular 100
Declararea impozitului pe titeiul de productie interna (pentru luna precedenta).
Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.
Formular 100
Calcularea, virarea si declararea impozitului  aferent veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d),  pentru trim.IV 2009.
Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator.
Formular 100
Calcularea si virarea impozitului pentru  trim. IV 2009.
Platitorii de venituri pentru venitul obtinut de o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, dintr-o asociere fara personalitate juridica cu o microintreprindere.
Efectuarea platilor anticipate, in contul impozitului pe profit anual.
Contribuabilii platitori de impozit pe profit, inclusiv  societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine.
Calcularea si virarea impozitului pe profit pe trim.IV 2009.
Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/ sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/ cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.
Calcularea si virarea impozitului pe profit pe trim.IV 2009.
Asocierile fara personalitate juridica.
Calcularea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum si impozitul reþinut la sursa, pentru semestrul II 2009.
Asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
Formular 100
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial.
Formular 102
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor    pentru trim. IV 2009.
Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator.
Formular 102
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor  pentru semestrul II 2009
Asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
Formular 102
Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente sem. II 2009.
Notarii publici.
Formular 208
Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, aferente sem. II 2009.
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania pentru toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.
Formular 394
Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trim. IV 2009.
Persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e)  din C.F.
Formular 104
Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile intracomunitare de bunuri VIES
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA care au efectuat in trimestrul de raportare livrari, achizitii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare.
Formular 390 aferent tr. IV 2009
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat –pensii- (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri, conf.Legii nr. 19/2000.
Aplicatie
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia nominala privind obligatiile fata de fondul national unic de asigurari de sanatate (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat ITM (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Aplicatie
Statul de salarii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Declaratia privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu si plata obligatiilor.
Persoanele juridice si persoanele fizice cf. art 11 alin 1 din OUG 196 / 2005.
Aplicatie
TOP
Februarie 2010
Termen
Obligatie
Tip contribuabili
Formular/ Aplicatie
1 februarie
Situatia centralizatoare privind cantitatile achizitionate si utilizate in regim de scutire de accize in decursul unui an calendaristic.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Cererea pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real, odata cu
Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit.
Declaratia privind venitul estimat sau
Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala.
Formular 220
Cererea pentru renuntarea in anul 2009 la optiunea de determinare a venitului net in sistem real, in situatia in care au fost impusi in sistem real timp de 2 ani consecutivi.
– Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform CF art. 71.
– Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor (sub 5 contracte de inchiriere).
5 februarie
Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
10 februarie
Declaratia privind taxa hoteliera.
Unitatile de cazare.
Formular
15 februarie
Situatia livrarilor de tigarete in luna …
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.
Formular
Jurnalele privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile.
Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali.
Formular
Situatia privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize.
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala).
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare
Formular
Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
Formular
Situatia cu privire la produsele accizabile (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala).
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia
Formular
Situatia privind modul de valorificare a alcoolului si distilatelor (pentru luna precedenta).
Antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilatee
Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri.
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal
Formular 390 VIES
Declaratia Intrastat .
Comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege.
Aplicatie
25 februarie
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania (pentru luna precedenta)
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Formular 224
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Formular
Declaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc
Organizatorii de jocuri de noroc.
Formular 105
Declaratia privind accizele.
Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile.
Formular 103
Decontul TVA si plata TVA-ului datorat (lunar, trimestrial sau anual).
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.
Se depune:Lunar.
Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru).
Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an).
Formular 300
Decontul special de TVA si plata TVA-ului datorat.
Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153 1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) – d) si f) – g.
Formular 301
Declararea si plata impozitului pe profit anual si plata cestuia.
– Organizatiile nonprofit
– Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura
– Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b), care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior.
Formular 101
Declaratia informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2009.
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 a caror cifra de afaceri efectiv realizata la finele anului calendaristic este inferioara sumei de 10.000 de euro.
Formular 392A
Cererea privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent.
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
Formular 306
Declaratia informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2009.
Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA conform art.153, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este cuprinsa intre 10.000 si 35.000 de euro.
Formular 392B
Declaratia informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul 2009.
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care in cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane
Formular 393
Declaratia privind subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite in termenul legal  pentru anul 2009.
Operatorii economici care au beneficiat de subventii sau transferuri de la bugetul de stat si nu au regularizat si restituit aceste sume la bugetul de stat pana la data de 31 ianuarie 2010.
Formular
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat privind calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit . Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.
Formular 100
Declararea impozitului pe titeiul de productie interna pentru luna precedenta.
Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna
Formular 100
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial.
Formular 102
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat –pensii- (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri, conf.Legii nr. 19/2000.
Aplicatie
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia nominala privind obligatiile fata de fondul national unic de asigurari de sanatate (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat ITM (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Aplicatie
Statul de salarii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Declaratia privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu si plata obligatiilor.
Persoanele juridice si persoanele fizice cf. art 11 alin 1 din OUG 196 / 2005.
Aplicatie
TOP
Martie 2010
Termen
Obligatie
Tip contribuabili
Formular/ Aplicatie
1 martie
Fisele fiscale.
Platitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor.
Formular 210
Declaratia privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa (pentru anul 2009).
Platitorii de venituri din:
– drepturi de proprietate intelectuala;
– vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
– obtinute in baza unui contract de agent;
– obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial;
– activitati de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
– activitati independente desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, altele decat cele prevazute la art.78 alin.(1) lit. e) CF;
–  activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica;
– venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract .
Formular 205
Declaratia informativa privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale UE, tari terte si teritorii dependente sau asociate (pentru platile facute in anul 2009).
Platitorii de venituri din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate.
Formular 400
Declaratia anuala privind impozitul pe reprezentante.
Persoanele juridice din strainatate care au deschis o reprezentanta in Romania
Formular
5 martie
Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale.
Declaratia se depune la organul fiscal competent, in termen de max.5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare.
persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara.
Formular 092
10 martie
Declaratia privind taxa hoteliera.
Unitatile de cazare. Se depune pana la data de 10 ale lunii urmatoare in care a fost incasata taxa.
Formular
15 martie
Declarata anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica (pentru anul 2009).
Asociatiile fara personalitate juridica, prin asociatul desemnat.
Formular 204
Situatia livrarilor de tigarete in luna…
Antrepozitarii autorizaþi, operatorii inregistraþi/destinatarii inregistraþi ºi importatorii autorizaþi de astfel de produse.
Formular
Jurnalele privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare
Situatia privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile.
Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscaliDestinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase.
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala).
Formular
Declaratia Intrastat .
Comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege.
Aplicatie
Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor.
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
Formular
Situatia cu privire la produsele accizabile (transmisa on-line la autoritatea vamala teritoriala).
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.
Formular
Situatia privind modul de valorificare a alcoolului si distilatelor pentru luna precedenta.
Antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilate.
Plati anticipate privind impozitul pe venit  aferente trim. I  2010.
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform CF art. 71.
Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/ prestarile intracomunitare de bunuri.
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.
Formular 390 VIES
Plata impozitelor din cedarea bunurilor efectueze in cursul anului 2010.
Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.
25 martie
Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trim. II 2010.
Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine
Plata taxelor aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc, precum si taxele anuale aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto si pariuri mutuale – pentru anul in curs.
Compania Nationala “Loteria Romana” – S.A.
Declaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc.
Organizatorii de jocuri de noroc.
Formular 105
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Formular 224
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Formular
Declaratia privind accizele
Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile.
Formular 103
Decontul TVA si plata TVA-ului datorat (lunar, trimestrial sau anual).
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.
Se depune:Lunar.
Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni. calendaristice dintr-un semestru)
Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an).
Formular 300
Decontul special de TVA si plata TVA-ului datorat.
Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153 1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) – d) si f) – g.
Formular 301
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat privind calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reþin la sursã impozitul pe venit . Se declarã ºi impozitul pe veniturile obþinute din Romania de nerezidenti.
Formular 100
Declararea impozitului pe titeiul de productie interna (pentru luna precedenta).
Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.
Formular 100
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial.
Formular 102
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat –pensii- (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri, conf.Legii nr. 19/2000.
Aplicatie
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia nominala privind obligatiile fata de fondul national unic de asigurari de sanatate (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat ITM (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Aplicatie
Statul de salarii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Declaratia privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu si plata obligatiilor.
Persoanele juridice si persoanele fizice cf. art 11 alin 1 din OUG 196 / 2005.
Aplicatie
Impozitul pe dividende care trebuie retinut se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.
Persone fizice sau juridice.
31 martie
Impozitul si taxa pe cladiri.
Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire.
Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinta datoreaza taxa pe cladiri pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta.
Impozitul si taxa pe teren.
Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania.
Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinta datoreaza taxa pe teren pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta.
Impozitele pe mijloacele fixe de transport.
Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport inmatriculat in Romania.
TOP
Aprilie 2010
Termen
Obligatie
Tip contribuabili
Formular/ Aplicatie
7 aprilie
Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
10 aprilie
Declaratia privind taxa hoteliera. Plata taxei hoteliere.
Unitatile de cazare. Se depune si se plateste, la administratia publica locala, pana la data de 10 ale lunii urmatoare in care a fost incasata taxa de la persoanele care au platit cazarea.
Formular
15 aprilie
Situatia livrarilor de tigarete in luna…
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.
Formular
Jurnalelor privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
Situatia privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize.
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
Situatia privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile.
Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali, destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali
Formular
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala).
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare.
Formular
Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor.
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
Formular
Situatia cu privire la produsele accizabile (se transmite on- line la autoritatea vamala teritoriala).
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.
Formular
Declaratia recapitulativa privind livrarile/ achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri.
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Formular 390 VIES
Declaratia Intrastat .
Comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege.
26 aprilie
Declaratia de impozit pe profit si plata acestuia.
Contribuabilii platitori de impozit pe profit, cu exceptia celor prevazuti la art. 34 alin. (4), (5), (11).
Formular 101
Declaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc.
Organizatorii de jocuri de noroc.
Formular 105
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania…
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Formular 224
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Formular
Declaratia privind accizele.
Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile
Formular 103
Declararea si virarea impozitului  aferent veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d),  pentru trim.I 2010.
Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator.
Formular 100
Calcularea si virarea impozitului pentru  trim.I  2010.
Platitorii de venituri pentru venitul obtinut de o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, dintr-o asociere fara personalitate juridica cu o microintreprindere.
Efectuarea platilor anticipate, in contul impozitului pe profit anual.
Contribuabilii platitori de impozit pe profit, inclusiv  societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine.
Calcularea si virarea impozitului pe profit pe trim. I  2010.
Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/ sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/ cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana
Calcularea si virarea impozitului pe profit pe trim. I  2010.
Asocierile fara personalitate juridica.
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor  pentru trim. I 2010.
Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator.
Formular 102
Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trim. I 2010.
Persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e)  din C.F.
Formular 104
Decontul TVA (se depune lunar, trimestrial sau anual).
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.
Se depune:Lunar.
Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru).
Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an).
Formular 300
Decontul special de TVA
Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153 1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) – d) si f) – g.
Formular 301
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat privind calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice (pentru luna precedenta).
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit . Se declara si impozitul pe veniturile obþinute din Romania de nerezidenti.
Formular 100
Declararea impozitului pe titeiul de productie interna (pentru luna precedenta)
Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna
Formular 100
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale (pentru luna precedenta).
Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial.
Formular 102
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat –pensii- (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri, conf.Legii nr. 19/2000.
Aplicatie
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia nominala privind obligatiile fata de fondul national unic de asigurari de sanatate (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat ITM (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Aplicatie
Statul de salarii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Declaratia privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu si plata obligatiilor.
Persoanele juridice si persoanele fizice cf. art 11 alin 1 din OUG 196 / 2005.
Aplicatie
30 aprilie
Decontul privind accizele pentru anul 2009.
Operatorii economici platitori de accize
Formular 120
Decontul privind impozitul la titeiul si gazele naturale din productia interna  pentru anul 2009.
Operatorii economici platitori de impozit la titeiul din productia interna.
Formular 130
TOP
Mai 2010
Termen
Obligatie
Tip contribuabili
Formular/ Aplicatie
10 mai
Declaratia privind taxa hoteliera. Pltata taxei hoteliere.
Unitatile de cazare. Se depune si se plateste pana la data de 10 ale lunii urmatoare in care a fost incasata taxa de la persoanele care au platit cazarea.
Formular
15 mai
Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare
Declaratia Intrastat .
Comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege.
17 mai
Declaratiile privind veniturile realizate pentru fiecare categorie si sursa de venit pentru anul 2009.
Persoane fizice care au realizat, individual sau intr-o forma de asociere,venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, si  castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.
Formular 200
Declaratiile privind veniturile realizate pentru fiecare categorie si sursa de venit pentru anul 2009
Contribuabilii care au realizat venituri din strainatate: profesii libere, activitati comerciale, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, pensii, precum si alte venituri aflate in strainatate. Declaratia se depune si de catre persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c), timp de 3 ani consecutivi.
Formular 201
Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ.
Persoane fizice care realizeaza venituri din salarii, si care: a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, si solicita restituirea acestora; b) doresc ca o suma din impozitul anual sa fie destinata pentru sponsorizarea organizatiilor nonprofit; c) solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ.
Formular 230
Declaratia privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice… pentru anul in curs.
Asociatul desemnat sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritati, in cazul asocierilor care in anul anterior au realizat pierderi si cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cele care estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.
Formular 223
Situatia livrarilor de tigarete in luna…
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.
Formular
Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
Situatiei privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize.
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
Situatia privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile.
Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali, destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali.
Formular
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase(se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala).
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare.
Formular
Depunerea evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor.
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
Formular
Transmiterea  on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala.
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.
Formular
Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Formular 390 VIES
25 mai
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Formular 224
Declaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc.
Organizatorii de jocuri de noroc.
Formular 105
Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Formular
Declaratia privind accizele.
Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile.
Formular 103
Decontul TVA si plata TVA-ului datorat (lunar, trimestrial sau anual).
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.
Se depune:Lunar.
Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni. calendaristice dintr-un semestru)
Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an).
Formular 300
Decontul special de TVA si plata TVA-ului datorat.
Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153 1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) – d) si f) – g.
Formular 301
Declaratia privind veniturile din activitati agricole-  impunere pe norme de venit… pentru anul in curs.
Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform CF art. 71.
Formular 221
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat privind calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reþin la sursã impozitul pe venit . Se declarã ºi impozitul pe veniturile obþinute din Romania de nerezidenti.
Formular 100
Declararea impozitului pe titeiul de productie interna (pentru luna precedenta).
Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.
Formular 100
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial.
Formular 102
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat –pensii- (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri, conf.Legii nr. 19/2000.
Aplicatie
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia nominala privind obligatiile fata de fondul national unic de asigurari de sanatate (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat ITM (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Aplicatie
Statul de salarii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Declaratia privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu si plata obligatiilor.
Persoanele juridice si persoanele fizice cf. art 11 alin 1 din OUG 196 / 2005.
Aplicatie
Impozitul pe dividende care trebuie retinut se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.
Persone fizice sau juridice.
Formular 100
TOP
Iunie 2010
Termen
Obligatie
Tip contribuabili
Formular/ Aplicatie
10 iunie
Declaratia privind taxa hoteliera.  Plata taxei hoteliere. Plata taxei hoteliere.
Unitatile de cazare. Se depune pana la data de 10 ale lunii urmatoare in care a fost  incasata taxa.
Formular
15 iunie
Situatia livrarilor de tigarete in luna.
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.
Formular
Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
Jurnalele privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare
Situatia privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
Situatia privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta.
Operatorii economici care detin autorizaþii de utilizator final.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile.
Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase.
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala)
Formular
Evidenta achiziþionarii, utilizarii si returnarii marcajelor.
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
Formular
Transmiterea  on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala.
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.
Formular
Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit  aferente trim. I 2010.
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform CF art. 71.
Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri.
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Declaratia 390 VIES
Declaratia Intrastat .
Comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege.
25 iunie
Plata impozitului pe reprezentanta, transa I.
Persoanele juridice straine cu reprezentanta in Romania.
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Formular 224
Declaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc.
Organizatorii de jocuri de noroc.
Formular 105
Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Formular
Declaratia privind accizele.
Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile.
Formular 103
Decontul TVA si plata TVA-ului datorat (lunar, trimestrial sau anual).
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.
Se depune:Lunar.
Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni. calendaristice dintr-un semestru)
Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an).
Formular 300
Decontul special de TVA si plata TVA-ului datorat.
Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153 1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) – d) si f) – g.
Formular 301
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat privind calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reþin la sursã impozitul pe venit . Se declarã si impozitul pe veniturile obþinute din Romania de nerezidenti.
Formular 100
Declararea impozitului pe titeiul de productie interna pentru luna precedenta.
Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.
Formular 100
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial.
Formular 102
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat –pensii- (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri, conf.Legii nr. 19/2000.
Aplicatie
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia nominala privind obligatiile fata de fondul national unic de asigurari de sanatate (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat ITM (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Aplicatie
Statul de salarii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Declaratia privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu si plata obligatiilor.
Persoanele juridice si persoanele fizice cf. art 11 alin 1 din OUG 196 / 2005.
Aplicatie
30 iunie
Declarata informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti  pentru anul 2009.
Platitorii veniturilor care au obligatia sa retina la sursa impozitul pe venitul nerezidentilor.
Formular
Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit…pentru anul precedent.
Platitorii de venituri din:
dividende;  dobanzi;  lichidare/dizolvare; premii si din jocuri de noroc;  pensii;  alte venituri.
Formular 205
TOP
Iulie 2010
Termen
Obligatie
Tip contribuabili
Formular/ Aplicatie
10 iulie
Declaratia privind taxa hoteliera. Plata taxei hoteliere.
Unitatile de cazare. Se depune pana la data de 10 ale lunii urmatoare in care a fost incasata taxa.
Formular
15 iulie
Situatia livrarilor de tigarete in luna.
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.
Formular
Edidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor.
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
Formular
Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
Jurnalele privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
Situatia privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize.
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
Situatia privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta.
Operatorii economici care detin autorizaþii de utilizator final.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile.
Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscaliDestinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala).
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare
Formular
Transmiterea  on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala.
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.
Formular
Declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator.
Micii producãtori de vinuri liniºtite au obligaþia ca in fiecare an sã depunã semestrial, panã la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmãtoare semestrului, la autoritatea vamalã teritorialã, o declaraþie privind cantitatea de vinuri liniºtite produsã, precum ºi cantitãþile de vinuri  comercializate in perioada de raportare.
Formular
Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate.
Detinatorii de autorizatii de utilizator final de produse accizabile.
Formular
Declaratia privind achiziþiile/livrãrile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producãtor.
Micul producãtor de vinuri aflat in cazul prevãzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum ºi destinatarul din Romania prevãzut la alin. (25) au obligaþia ca semestrial, panã la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmãtoare semestrului, sã prezinte autoritãþii vamale teritoriale o situaþie centralizatoare.
Formular
Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri.
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Declaratia 390 VIES
Declaratia Intrastat .
Comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege.
Aplicatie
26 iulie
Declaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc.
Organizatorii de jocuri de noroc.
Formular 105
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Formular 224
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile
Formular
Declaratia privind accizele
Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile.
Formular 103
Decontul TVA si plata TVA-ului datorat (lunar, trimestrial sau anual).
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.
Se depune:Lunar.
Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni. calendaristice dintr-un semestru)
Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an).
Formular 300
Decontul special de TVA si plata TVA-ului datorat.
Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153 1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) – d) si f) – g.
Formular 301
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat pentru luna precedenta.
Contribuabilii persoane juridice si fizice care retin la sursa impozitul pe venit. Se declara si impozitul pe venituri obtinut din Romania de nerezidenti.
Formular 100
Declaratia privind impozitul pe titeiul de productie interna pentru luna precedenta.
Orice operator econimic, platitor de impozit la titeiul de productie interna.
Formular 100
Calcularea, declararea si virarea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art.52 alin.(1) lit.d), pentru trim.II 2010.
Asociatiile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoane fizice care au calitatea de angajator.
Formular 100
Calcularea si virarea impozitului pentru trim.II 2010.
Platitorii de venituri pentru venitul obtinut de o persoana fizica rezidenta sau nerezidenta, dintr-o societate fara personalitate juridica cu o microinterprindere.
Efectuarea platilor anticipate, in contul impozitului pe profit anual.
Contribuabilii platitori de impozit pe profit, inclusiv  societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine.
Calcularea si virarea impozitului pe profit pe trim. II 2010.
Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/ sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/ cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.
Calcularea si virarea impozitului pe profit pe trim. II 2010.
Asocierile fara personalitate juridica.
Calcularea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa, pentru semestrul I 2010.
Asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
Formular 100
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial.
Formular 102
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor (pentru trim. II 2010).
Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator.
Formular 102
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor – pentru semestrul I 2010.
Asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
Formular 102
Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente sem. I 2010.
Notarii publici.
Formular 208
Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national , aferente sem. I 2010.
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 si care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) si alin. (2), pentru operatiuni impozabile in Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota de 19% sau 9%.
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA in Romania conform art. 153, care realizeaza in Romania, de la contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9% .
Formular 394
Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trim. II 2010.
Persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e)  din C.F.
Formular 104
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat –pensii- (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri, conf.Legii nr. 19/2000.
Aplicatie
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia nominala privind obligatiile fata de fondul national unic de asigurari de sanatate (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat ITM (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Aplicatie
Statul de salarii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Declaratia privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu si plata obligatiilor.
Persoanele juridice si persoanele fizice cf. art 11 alin 1 din OUG 196 / 2005.
Aplicatie
TOP
August 2010
Termen
Obligatie
Tip contribuabili
Formular/ Aplicatie
10 august
Declaratia privind taxa hoteliera. Plata taxei hoteliere.
Unitatile de cazare. Se depune si se plateste pana la data de 10 ale lunii urmatoare in care a fost incasata taxa.
Formular
16 august
Situatia livrarilor de tigarete in luna.
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.
Formular
Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
Jurnalele privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
Situatia privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize.
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
Situatia privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile.
Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscaliDestinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase.
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala)
Formular
Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor.
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
Formular
Transmiterea  on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala.
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.
Formular
Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri.
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Declaratia 390 VIES
Declaratia Intrastat .
Comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege.
25 august
Declaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc
Organizatorii de jocuri de noroc.
Formular 105
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Formular 224
Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Formular
Declaratia privind accizele.
Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile.
Formular 103
Decontul TVA si plata TVA-ului datorat (lunar, trimestrial sau anual).
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.
Se depune:Lunar.
Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni. calendaristice dintr-un semestru)
Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an).
Formular 300
Decontul special de TVA si plata TVA-ului datorat.
Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153 1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) – d) si f) – g.
Formular 301
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat privind calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reþin la sursã impozitul pe venit . Se declarã ºi impozitul pe veniturile obþinute din Romania de nerezidenti.
Formular 100
Declararea impozitului pe titeiul de productie interna (pentru luna precedenta).
Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.
Formular 100
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial.
Formular 102
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat –pensii- (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri, conf.Legii nr. 19/2000.
Aplicatie
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia nominala privind obligatiile fata de fondul national unic de asigurari de sanatate (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat ITM (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Aplicatie
Statul de salarii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Declaratia privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu   si plata obligatiilor.
Persoanele juridice si persoanele fizice cf. art 11 alin 1 din OUG 196 / 2005.
Aplicatie
TOP
Septembrie 2010
Termen
Obligatie
Tip contribuabili
Formular/ Aplicatie
1 septembrie
Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole (prima rata).
Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform CF art. 71.
10 septembrie
Declaratia privind taxa hoteliera. Plata taxei hoteliere.
Unitatile de cazare.  Se depune si se plateste pana la data de 10 ale lunii urmatoare in care a fost incasata taxa.
Formular
15 septembrie
Situatia livrarilor de tigarete in luna.
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.
Formular
Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
Jurnalele privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
Situatia privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize.
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
Situatia privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta.
Operatorii economici care deþin autorizaþii de utilizator final.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile.
Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala).
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare.
Formular
Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor.
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
Formular
Transmiterea  on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala.
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.
Formular
Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit  aferente trim. I 2010.
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform CF art. 71.
Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri.
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Declaratia 390 VIES
Declaratia Intrastat .
Comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege.
Plata impozitelor din cedarea bunurilor efectueze in cursul anului 2010.
Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.
27 septembrie
Declaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc.
Organizatorii de jocuri de noroc.
Formular 105
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România pentru luna precedenta.
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Formular 224
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Formular
Declaratia privind accizele
Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile
Formular 103
Decontul TVA si plata TVA-ului datorat (lunar, trimestrial sau anual).
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.                                        Se depune:Lunar.                 Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni. calendaristice dintr-un semestru)
Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an).
Formular 300
Decontul special de TVA si plata TVA-ului datorat.
Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153 1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) – d) si f) – g.
Formular 301
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat privind calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reþin la sursã impozitul pe venit . Se declarã ºi impozitul pe veniturile obþinute din Romania de nerezidenti.
Formular 100
Declararea impozitului pe titeiul de productie interna (pentru luna precedenta).
Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.
Formular 100
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial.
Formular 102
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat –pensii- (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri, conf.Legii nr. 19/2000.
Aplicatie
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia nominala privind obligatiile fata de fondul national unic de asigurari de sanatate (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat ITM (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Aplicatie
Statul de salarii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Declaratia privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu si plata obligatiilor.
Persoanele juridice si persoanele fizice cf. art 11 alin 1 din OUG 196 / 2005.
Aplicatie
30 septembrie
Cererea de rambursare a TVA, depusa potrivit art. 147^2 alin.(2) din Codul fiscal.
Persoanele impozabile stabilite   in Romania, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate in
beneficiul lor in statul membru          in care taxa a fost incasata,             precum si a taxei achitate pentru              importul bunurilor in respectivul stat membru.
Formular 318
Cererea de rambursare a TVA.
Persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii, pentru rambursarea taxei facturata de alte persoane impozabile si achitata de     aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sau in Romania, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in Romania pe o perioada de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic  sau pe o perioada mai mica de  trei luni ramasa din anul calendaristic.
Formular 313
Impozitul si taxa pe cladiri.
Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire.
Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinta datoreaza taxa pe cladiri pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta.
Impozitul si taxa pe teren.
Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania.
Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinta datoreaza taxa pe teren pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta.
Impozitele pe mijloacele fixe de transport.
Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport inmatriculat in Romania.
TOP
Octombrie 2010
Termen
Obligatie
Tip contribuabili
Formular/ Aplicatie
10 octombrie
Declaratia privind taxa hoteliera. Plata taxei hoteliere.
Unitatile de cazare. Se depune si se plateste pana la data de 10 ale lunii urmatoare in care a fost incasata taxa.
Formular
15 octombrie
Situatia livrarilor de tigarete in luna.
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.
Formular
Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
Jurnalele privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
Situatia privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize.
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
Situatia privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile.
Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala).
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare.
Formular
Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor.
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
Formular
Transmiterea  on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala.
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.
Formular
Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri.
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Declaratia 390 VIES
Declaratia Intrastat .
Comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege.
25 octombrie
Declaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc.
Organizatorii de jocuri de noroc.
Formular 105
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Formular 224
Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Formular
Declaratia privind accizele.
Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile.
Formular 103
Decontul TVA si plata TVA-ului datorat (lunar, trimestrial sau anual).
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.
Se depune:Lunar.
Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni. calendaristice dintr-un semestru)
Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an).
Formular 300
Decontul special de TVA si plata TVA-ului datorat.
Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153 1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) – d) si f) – g.
Formular 301
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat privind calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reþin la sursã impozitul pe venit . Se declarã ºi impozitul pe veniturile obþinute din Romania de nerezidenti.
Formular 100
Declararea impozitului pe titeiul de productie interna (pentru luna precedenta).
Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.
Formular 100
Calcularea, virarea si declararea impozitului  aferent veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d),  pentru trim. III 2010.
Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator
Formular 100
Calcularea si virarea impozitului pentru  trim. III 2010.
Platitorii de venituri pentru venitul obtinut de o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, dintr-o asociere fara personalitate juridica cu o microintreprindere.
Efectuarea platilor anticipate, in contul impozitului pe profit anual.
Contribuabilii platitori de impozit pe profit, inclusiv  societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine.
Calcularea si virarea impozitului pe profit pe trim. III 2010.
Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/ sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/ cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.
Calcularea si virarea impozitului pe profit pe trim. III 2010.
Asocierile fara personalitate juridica.
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial.
Formular 102
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor (pentru trim. III 2010).
Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator.
Formular 102
Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trim. III 2010.
Persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e)  din C.F..
Formular 104
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat –pensii- (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri, conf.Legii nr. 19/2000.
Aplicatie
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia nominala privind obligatiile fata de fondul national unic de asigurari de sanatate (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat ITM (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Aplicatie
Statul de salarii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Declaratia privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu si plata obligatiilor.
Persoanele juridice si persoanele fizice cf. art 11 alin 1 din OUG 196 / 2005.
Aplicatie
TOP
Noiembrie 2010
Termen
Obligatie
Tip contribuabili
Formular/ Aplicatie
10 noiembrie
Declaratia privind taxa hoteliera. Plata taxei hoteliere
Unitatile de cazare.
15 noiembrie
Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole (a doua rata).
Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform CF art. 71.
Situatia livrarilor de tigarete in luna.
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.
Formular
Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
Jurnalele privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
Situatia privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize.
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
Situatia privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile.
Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala).
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare.
Formular
Edidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor.
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
Formular
Situatia cu privire la produsele accizabile (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala).
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.
Formular
Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri.
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Declaratia 390 VIES
Declaratia Intrastat .
Comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege.
Aplicatie
25 noiembrie
Declaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc.
Organizatorii de jocuri de noroc.
Formular 105
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Formular 224
Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Formular
Declaratia privind accizele
Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile.
Formular 103
Decontul TVA si plata TVA-ului datorat (lunar, trimestrial sau anual).
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.
Se depune:Lunar.
Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni. calendaristice dintr-un semestru)
Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an).
Formular 300
Decontul special de TVA si plata TVA-ului datorat.
Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153 1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) – d) si f) – g.
Formular 301
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat privind calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reþin la sursã impozitul pe venit . Se declarã ºi impozitul pe veniturile obþinute din Romania de nerezidenti.
Formular 100
Declararea impozitului pe titeiul de productie interna (pentru luna precedenta).
Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.
Formular 100
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial.
Formular 102
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat –pensii- (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri, conf.Legii nr. 19/2000.
Aplicatie
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia nominala privind obligatiile fata de fondul national unic de asigurari de sanatate (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat ITM (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Aplicatie
Statul de salarii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Declaratia privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu si plata obligatiilor.
Persoanele juridice si persoanele fizice cf. art 11 alin 1 din OUG 196 / 2005.
Aplicatie
TOP
Decembrie 2010
Termen
Obligatie
Tip contribuabili
Formular/
Aplicatie
10 decembrie
Declaratia privind taxa hoteliera. Plata taxei hoteliere.
Unitatile de cazare. Se depune pana la data de 10 ale  lunii urmatoare in care a fost incasata taxa.
Formular
15 decembrie
Situatia livrarilor de tigarete in luna.
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.
Formular
Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
Jurnalele privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie.
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
Situatia privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize.
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
Situatia privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta.
Operatorii economici care deþin autorizaþii de utilizator final.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile.
Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali.
Formular
Situatia centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice.
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
Formular
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase(se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala) .
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare.
Formular
Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor.
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
Formular
Transmiterea  on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala.
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.
Formular
Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I  2010.
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform CF art. 71.
Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri.
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Formular 390 VIES
Declaratia Intrastat .
Comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege.
Aplicatie
21 decembrie
Plata taxei pentru licenta de organizare a jocurilor de noroc, aferenta anului 2011 siDeclaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc.
Organizatorii de jocuri de noroc.
Formular 105
27 decembrie
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Formular 224
Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Formular
Declaratia privind accizele.
Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile.
Formular 103
Decontul TVA si plata TVA-ului datorat (lunar, trimestrial sau anual).
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.Se depune:Lunar.
Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni. calendaristice dintr-un semestru)
Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an).
Formular 300
Decontul special de TVA si plata TVA-ului datorat.
Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153 1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) – d) si f) – g.
Formular 301
Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trim. I  2011.
Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine
Declaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc.
Organizatorii de jocuri de noroc.
Formular 105
Plata impozitului pe reprezentanta, transa a II a.
Persoanele juridice straine cu reprezentanta in Romania.
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat privind calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reþin la sursã impozitul pe venit . Se declarã ºi impozitul pe veniturile obþinute din Romania de nerezidenti.
Formular 100
Declararea impozitului pe titeiul de productie interna (pentru luna precedenta).
Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.
Formular 100
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si plata obligatiilor (pentru luna precedenta).
Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial.
Formular 102
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat –pensii- (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri, conf.Legii nr. 19/2000.
Aplicatie
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia nominala privind obligatiile fata de fondul national unic de asigurari de sanatate (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Aplicatie
Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat ITM (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Aplicatie
Statul de salarii (pentru luna precedenta).
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea salariatii.
Declaratia privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu si plata obligatiilor.
Persoanele juridice si persoanele fizice cf. art 11 alin 1 din OUG 196 / 2005.
Aplicatie
Plata impozitelor din cedarea bunurilor efectueze in cursul anului 2010.
Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.
TOP
Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.