Declaratia 230-cum putem directiona pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit

Declaratia 230 – „Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheluielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”  se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii:

– contribuabilii au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, si solicita restituirea acestora;

– contribuabilii opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult;

Atentie! Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.

– contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Declaratia 230 se depune anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului.

Termenul limita de depunere a declarati 230 a fost prelungit pana pe 17 mai 2010, intrucat termenul legal de 15 mai 2010 este intr-o zi nelucratoare.

Formularul 230 se completeaza in doua exemplare:
– originalul se depune la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;
– copia se pastreaza de catre contribuabil.

Formularul 230 poate fi obtinut gatuit de la sediul administratiilor financiare sau poate fi descarcat de  aici si se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Formularul  230 se completeaza de catre contribuabili, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular:

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa – se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala – se inscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre ANAF cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

II. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003

1. Bursa privata: casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private in conformitate cu Legea nr. 376/2004 privind bursele private.
Contract nr./data – se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita – se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.
Documente de plata nr./data – se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. In cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.

2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult – casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sustinerea unei entitati nonprofit sau unitati de cult.
Suma – se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult.
In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica “Suma”, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se inscrie de catre contribuabil denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult – se inscrie de catre contribuabil codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) – se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Daca suma solicitata a se vira catre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulata cu suma platita pentru bursa privata, depaseste plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate in cursul anului de raportare cu bursa privata.

III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE IN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBTINUTE LA FUNCTIA DE BAZA

Denumirea institutiei de credit – se inscrie denumirea bancii de economisire si creditare in domeniul locativ cu care a fost incheiat contractul de economisire-creditare, potrivit legislatiei in materie.
Suma platita – se inscrie suma platita de contribuabil reprezentand cheltuielile efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.
Documente anexate – se mentioneaza documentele privind contractul de economisire-creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprenzentand cheltuielile efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ etc.
Documentele se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. In cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.

Atentie! Contribuabilii care solicita deducerea din veniturile impozabile, obtinute la funcia de baza, a cheltuielilor pentru economisirea in sistem colectiv pentu domeniul locativ, vor anexa, in copie, Formularul 210-„Fisa Fiscala”, pentru veniturile realizate la functia de baza.

Formularul 230 poate fi  descarcat de  aici.

Daca ati realizat venituri si din alte surse, nu uitati: Declaratia 200 privind veniturile realizate de persoanele fizice in 2009 se depune pana pe 17 mai

Vezi si:
Formulare cu numar pentru administratia fiscala
Calendar declaratii, taxe si impozite mai 2010

(Visited 4,109 times, 1 visits today)

3 Responses to Declaratia 230-cum putem directiona pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit

 1. Irina says:

  Cu tot respectul pentru (Fundatia pentru) SMURD sau alte ong-uri cu bugete de milioane de euro, mai sunt in Romania si multe alte oranizatii de mici dimensiuni care au nevoie de banuti, multe din ele functionand in regim de voluntariat si neavand alte surse de finantare.

  Eu directionez spre Asociatia “SOS Infertilitatea”, care activeaza exclusiv in regim de voluntariat. De patru ani ma lupt sa obtin o sarcina, numai eu si sotul meu stim prin ce am trecut! Daca ai probleme de infertilitate in Romania nimeni nu se uita la tine, trebuie sa platesti totul integral, desi platesti asigurari de sanatate. “SOS Infertilitatea” asta face, atrage atentia asupra gravitatii acestei probleme sociale si de sanatate, pana de curand un subiect-tabu: infertilitatea.

 2. Alina says:

  Buna ziua,

  Puteti sa-mi spuneti, va rog, ce se intampla in cazul in care am directionat deja acesti 2% catre o organizatie, dar mi-am dat seama ca vreau sa-i redirectionez catre alt ONG? Pot sa depun pur si simplu din nou declaratia si se vor redirectiona sau trebuie sa fac si alte demersuri?

  Multumesc pentru ajutor.

 3. Mihai Mariana says:

  Buna ziua!
  Puteti sa-mi spuneti, va rog daca mai pot depune formularul 230 pentru deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru sistemul locativ, avand in vedere ca acel contract de economisire este incheiat in decembrie 2010?Am inteles ca deducerea se face in baza CNP-ului, iar contractul este pe 5 ani.
  Multumesc!

Leave a Reply

Your email address will not be published.