Monthly Archives: May 2010

Aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici – proiect de ordin

Pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro, au fost publicate spre dezbatere proiectele de ordin al ministrului Finatelor Publice privind :

– aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici.

– intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata;

Vezi:
Proiectul de ordin al ministrului finantelor publice privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Proiectul de ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici.

PFA-urile vor deveni contribuabile pentru pensie, sanatate si somaj

Ministrul Muncii, Mihai Seitan, a declarat astazi ca va fi elaborat un proiect de lege prin care drepturile de autor sa devina contribuabile pentru pensie, sanatatate si somaj, ca orice salariu.

Schimbarea perioadei fiscale la TVA – precizari

Contribuabilii – persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri  taxabila in Romania – sunt obligati sa utilizeze ca perioada fiscala pentru TVA luna calendaristica.

Obligatie
Persoanele impozabile care sunt obligate sa isi schimbe perioada fiscala trebuie sa depuna la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal sau in evidenta caruia aceasta se afla inregistrate ca platitori de impozite si taxe „Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (092)”.

Atentie! Programul Ordine de plata/Foi de varsamant (OPFV_2010) s-a modificat in data de 28.05.2010

Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata/foi de varsamant conform cu: OMFP nr.246/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si OMEF nr.1294/2007  s-a actualizat in 28.05.2010, cu versiunea 1.0.0.

Modificarea adusa:
S-a actualizat lista conturilor IBAN cu urmatoarele pozitii:
2030010504 – Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national.
20360118XX – Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand prejudicii aduse padurii si contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate.
20360119XX – Venituri din recuperarea creantelor fiscale.
20370102XX – Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice.
21420245XX – Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European.

Descarca de aici „Ordine de plata/Foi de varsamant (OPFV_2010)”

Sursa: www.anaf.ro

Atentie! Situatiile financiare aferente anului 2009 se depun la Registrul Comertului pana luni, 31.05.2010

Societatile comerciale, companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor depune situatiile financiare anuale aferente anului 2009 si documentele anexate acestora numai la oficiile judetene ale registrului comertului respectiv oficiul registrului comertului al Municipiului Bucuresti, pana la 31 mai 2010 (150 de zile de la incheierea exercitiului financiar).

In situatia in care entitatile prezentate mai sus nu se pot prezenta la Oficiile Registrelor Comertului (ORC) pentru depunerea situatiilor financiare, pot alege varianta transmiterii acestora prin posta.

Vezi aici informatiile necesare pentru depunerea bilantului.

Vezi si:
In atentia entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic

Intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2009-precizari

ONRC aminteste: Situatiile financiare aferente anului 2009 se depun numai la Registrul Comertului, pana la 31.05.2010

Regimul de declarare derogatoriu – proceduri

Prin OPANAF nr. 1.221/2009, publicat in Monitorul Oficial nr. 415/17.06.2009, a fost aprobata Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, fiind abrogate prevederile OMFP nr. 864/2005.

Dispozitii generale
Societatile comerciale care isi inregistreaza inactivitatea temporara la Oficiul Registrului Comertului (ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicita de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carei evidenta fiscala acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii. Odata cu cererea se depune dovada inscrierii inactivitatii temporare, respectiv o copie a extrasului de registru emis de catre ORC privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestora.

Procedura de aprobare (perioada si conditii)
In caz de inactivitate temporara, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de ANAF.

Legea nr.91/2010 privind aprobarea OUG nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006

Legea nr.91/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 348 din 26 mai 2010.

Legea nr.91/2010 prevede:

Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69 din 10 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 18 iunie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, inaintea punctului 1, care devine punctul 1¹, se introduce un nou punct, punctul 1, cu urmatorul cuprins:
„1. Litera a) a alineatului (15) al articolului 111 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«a) exercitarea unor functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, precum si cu detinerea de orice alte functii salarizate, cu exceptia functiilor sau activitatilor in domeniul medical desfasurate in aceeasi unitate sanitara, a activitatilor didactice, de cercetare stiintifica si de creatie literar-artistica;»”

Ordinul nr.429/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art.51 alin.3[1] din OUG nr.158/2005

In Monitorul Oficial nr.327 din 18 mai 2010 a fost publicat Ordinul MS nr. 429/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (3 1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Ordinul MS nr. 429/2010 prevede:

Art. 1. — Se aproba Normele de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA

Normele de Aplicare  a prevederilor art. 51 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Atentie! 25 mai 2010 – termen limita pentru unele obligatii fiscale. Vezi aici care sunt acestea

Marti, 25 mai 2010, este data limita pentru depunerea unor declaratii si plata obligatiilor declarate.  Acestea sunt:

Formular 100 – ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” (OPANAF 1709/2010)
Formularul 100 se completeaza de catre platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul de  stat, conform Nomenclatorului din ordinul mentionat. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Vezi Program. Se poate depune si prin Internet.

*** 25 mai este si termenul de plata catre bugetul de stat a obligatiilor declarate.

Atentie! Nedepunerea Declaratiei 205 la termn se sanctioneaza cu o amenda de la 500 la 5000 lei

Declaratia 205 se completeaza si se depune de catre platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, obtinute in anul 2009, cu termen de depunere pana la data de 30 iunie 2010, pentru veniturile obtinute din: dividende; dobanzi; premii si din jocuri de noroc;castiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finala; pensii; lichidare/dizolvare a unei societati;activitati agricole; alte venituri.

Nedepunerea declaratiei 205 pana la data mentionata mai se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice si de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoane juridice, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala.

Mai multe informatii despre cum se completeza sau unde se depune declaratia 205 aflati din:
Update: Un nou model pentru Declaratia 205

OPANAF nr.1803/2010 privind aprobarea modelului si continutului formularului 205 a fost publicat in Monitorul Oficial

Atentie! Aplicatia pentru declaratia 205 (venituri din 2009) s-a actualizata in 14.05.2010

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.