Daily Archives: 28/05/2010

Atentie! Situatiile financiare aferente anului 2009 se depun la Registrul Comertului pana luni, 31.05.2010

Societatile comerciale, companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor depune situatiile financiare anuale aferente anului 2009 si documentele anexate acestora numai la oficiile judetene ale registrului comertului respectiv oficiul registrului comertului al Municipiului Bucuresti, pana la 31 mai 2010 (150 de zile de la incheierea exercitiului financiar).

In situatia in care entitatile prezentate mai sus nu se pot prezenta la Oficiile Registrelor Comertului (ORC) pentru depunerea situatiilor financiare, pot alege varianta transmiterii acestora prin posta.

Vezi aici informatiile necesare pentru depunerea bilantului.

Vezi si:
In atentia entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic

Intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2009-precizari

ONRC aminteste: Situatiile financiare aferente anului 2009 se depun numai la Registrul Comertului, pana la 31.05.2010

Regimul de declarare derogatoriu – proceduri

Prin OPANAF nr. 1.221/2009, publicat in Monitorul Oficial nr. 415/17.06.2009, a fost aprobata Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, fiind abrogate prevederile OMFP nr. 864/2005.

Dispozitii generale
Societatile comerciale care isi inregistreaza inactivitatea temporara la Oficiul Registrului Comertului (ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicita de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carei evidenta fiscala acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii. Odata cu cererea se depune dovada inscrierii inactivitatii temporare, respectiv o copie a extrasului de registru emis de catre ORC privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestora.

Procedura de aprobare (perioada si conditii)
In caz de inactivitate temporara, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de ANAF.

Legea nr.91/2010 privind aprobarea OUG nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006

Legea nr.91/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 348 din 26 mai 2010.

Legea nr.91/2010 prevede:

Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69 din 10 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 18 iunie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, inaintea punctului 1, care devine punctul 1¹, se introduce un nou punct, punctul 1, cu urmatorul cuprins:
„1. Litera a) a alineatului (15) al articolului 111 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«a) exercitarea unor functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, precum si cu detinerea de orice alte functii salarizate, cu exceptia functiilor sau activitatilor in domeniul medical desfasurate in aceeasi unitate sanitara, a activitatilor didactice, de cercetare stiintifica si de creatie literar-artistica;»”

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.