Legea nr.91/2010 privind aprobarea OUG nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006

Legea nr.91/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 348 din 26 mai 2010.

Legea nr.91/2010 prevede:

Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69 din 10 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 18 iunie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, inaintea punctului 1, care devine punctul 1¹, se introduce un nou punct, punctul 1, cu urmatorul cuprins:
„1. Litera a) a alineatului (15) al articolului 111 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«a) exercitarea unor functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, precum si cu detinerea de orice alte functii salarizate, cu exceptia functiilor sau activitatilor in domeniul medical desfasurate in aceeasi unitate sanitara, a activitatilor didactice, de cercetare stiintifica si de creatie literar-artistica;»”

2. La articolul I, punctul 1¹, alineatul (2) al articolului 178, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Managerul persoana fizica sau reprezentantul desemnat de managerul persoana juridica trebuie sa fie absolvent al unei institutii de invatamant superior si sa indeplineasca una din urmatoarele conditii:
a) sa fie absolvent al unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii;
b) sa fie absolvent al unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii.”

3. La articolul I punctul 4, litera a) a alineatului (1) al articolului 180, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) exercitarea oricaror altor functii salarizate, nesalarizate sau/si indemnizate, cu exceptia functiilor sau activitatilor in domeniul medical in aceeasi unitate sanitara, a activitatilor didactice, de cercetare stiintifica si de creatie literar-artistica;”

Art. II. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi, prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege se aplica si in cazul managerilor generali sau a managerilor generali interimari ai serviciilor de ambulanta judetene si ale municipiului Bucuresti.

Sursa: www.cdep.ro

(Visited 291 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.