Legea nr.118/2010: Scad salariile din sectorul public, indemnizatia pentru mame si indemnizatia pentru somaj

Legea nr.118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 441 din 30 iunie 2010.

Legea nr.118/2010 prevede urmatoarele:

Art. 1.
(1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi in lei sau in valuta, stabilite in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, se diminueaza cu 25%.
2) In situatia in care, din aplicarea prevederilor alin. (l), rezulta o valoare mai mica decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma care se acorda este de 600 lei.

Art. 2.
(1) Se reduc cu 25% urmatoarele drepturi de natura salariala de care beneficiaza personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare al acestora:
a) cuantumul drepturilor reprezentand salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate si, respectiv, ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prevazute in anexa nr.V/3 la Legea nr. 330/2009 si in Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) drepturile prevazute la art. 104 alin. (3) si art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) cuantumul drepturilor specifice pentru activitatile desfasurate in institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, prevazute in anexa nr. IV/2 la Legea nr. 330/2009 pct. 3 alin. (1) si (2), pct. 4 alin. (1), pct. 6, 8, 10, 11 si 12;
d) cuantumul compensatiei banesti, respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de hrana si, respectiv, valoarea financiara anuala a normelor de echipare, precum si valoarea financiara a drepturilor de echipament;
e) compensatia lunara pentru chirie.
(2) Valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistenta medicala, medicamente si proteze aferente personalului propriu, pentru care legislatia in vigoare la data publicarii prezentei legi prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de asigurari sociale, bugetele locale sau, dupa caz, bugetele fondurilor speciale, se reduce cu 25%.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul alocatiilor de hrana acordate personalului incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala pe perioada participarii la misiunile prevazute la art. 2 lit. a) – d) din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman, cu modificarile ulterioare.
(4) Suma forfetara prevazuta la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, destinata platii drepturilor banesti ale persoanelor angajate la birourile parlamentare ale deputatilor si senatorilor, se diminueaza cu 25%.

 

Art. 3.
(1) Prevederile art. 1 si 2 se aplica si personalului din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul prevazut la alin. (1), precum si pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii se vireaza integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

 

Art. 4.
Prevederile art. 1 – 3 se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.

 

Art. 5.
De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cuantumul indemnizatiei de somaj stabilit in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflat in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau care se stabileste ori se repune in plata dupa suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si drepturile banesti care se acorda lunar din bugetul asigurarilor pentru somaj in functie de cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita potrivit legii, se diminueaza cu 15%.

 

Art. 6.
(1) Drepturile banesti prevazute la art. 72, art. 731, art. 74 si art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se diminueaza cu 15%.
(2) Conventiile incheiate in vederea acordarii subventiei prevazute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele juridice pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate.

Art. 7.
(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma „pensie sociala minima garantata” se inlocuieste cu sintagma „indemnizatie sociala pentru pensionari”.
(2) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, acordata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, nu va fi mai mica de 350 lei.
(3) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari prevazuta la alin. (2) se stabileste anual, prin legile bugetare, si poate fi modificat, in raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare.

 

Art. 8.
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nu mai contracteaza bilete de odihna in anul 2010.

 

Art. 9.
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere sau la trecerea in rezerva.

 

Art. 10.
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, in sistemul public de pensii, precum si in sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispozitiile legale privind inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se mai aplica.
(2) Cererile de inscriere la pensie anticipata si pensie anticipata partiala, depuse in conditiile legii, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor solutiona cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data depunerii.

Art. 11.
De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cuantumul drepturilor banesti, acordate sau suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, sau din bugetul de stat, dupa caz, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate in conditiile prevazute de actele normative enumerate la art. 16 alin. (l) lit. b) – f), cu exceptia indemnizatiei de somaj diminuate potrivit art. 5, aflate in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau care se repun in plata dupa suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior aceleiasi date, se diminueaza cu 15%.

Art. 12.
Cuantumul indemnizatiilor acordate in temeiul art. l din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care se afla in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se diminueaza cu 15%. Daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.

Art. 13.
De la data intrarii in vigoare a prezentei legi se reduc cu 25% urmatoarele categorii de drepturi:
a) cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical si neclerical;
b) indemnizatia lunara, prevazuta la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile ulterioare;
) cuantumul indemnizatiilor acordate membrilor Academiei Romane, membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, membrilor Academiei de Stiinte Medicale din Romania si membrilor Academiei de Stiinte Tehnice din Romania.

 

Art. 14.
De la data intrarii in vigoare a prezentei legi se reduc cu 15% urmatoarele drepturi:
a) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Romane si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania;
b) ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor, acordat in temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravieTuitor pensionar, cu modificarile ulterioare;
c) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) indemnizatiile prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15.
(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga:
a) art. 78 si art. 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii forTei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 12 si 13 din OrdonanTa Guvernului nr. 7/1998 privind unele masuri de protectie sociala a personalului militar si civil, care se vor aplica in perioada restructurarii marilor unitati, unitatilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apararii Nationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2001, cu modificarile ulterioare;
c) art. 12 lit. a), b) si d), art.121 si art.122 din OrdonanTa de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) art. 2 alin. (l) si (2) din Legea nr. 174/2006 privind unele masuri de protectie sociala a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii padurilor catre fostii proprietari, cu modificarile ulterioare;
e) art. 7 lit. a) si c) si art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. l71/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) art. 7 lit. a) si c) si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2010 privind masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar;
g) Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006;
h) Ordonanta Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010;
i) Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006;
j) art. 25 si 26 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) Legea nr. 315/2006 privind stimularea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice, in invatamantul preuniversitar.
(2) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate in conditiile prevazute de actele normative enumerate la alin. (l) lit. b) – f) ale caror drepturi de protectie sociala acordate sau, dupa caz, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, au fost stabilite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se afla in plata sau se repun in plata dupa suspendare ulterior acestei date, beneficiaza de aceste drepturi in conditiile prevazute de respectivele acte normative, astfel cum se aflau in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, diminuate cu 15%.
(3) Pentru nasterile survenite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si pentru casatoriile incheiate pana la aceasta data, drepturile se stabilesc in conditiile actelor normative prevazute la alin. (1) lit. g) – j) si se solicita la plata pana cel tarziu la data de 31 august 2010.

 

Art. 16.
(1) Prevederile art. 1 – 3 , art. 5, art. 6 alin. (1), precum si cele ale art. 9 -14 se aplica pana la 31 decembrie 2010.
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale si de personal care sa asigure incadrarea in nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicarii masurilor de reducere a acestora adoptate in cursul anului 2010, in conditiile Legii – cadru nr. 330/2009, precum si cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat si ale legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2011.

Contabun.ro a mai scris si:
OUG nr.58/2010. Vezi ce modificari se aduc Codului fiscal de la 1 iulie 2010

*Legea de aprobare a O.U.G. nr.4/2010 privind somajul tehnic in 2010 a fost adoptata de senat
*Legea de aprobare a O.U.G. nr.13/2010 referitoare la diminuarea somajului in 2010 a fost adoptata de senat
*Ordinul nr.599/2010 pentru aprobarea declaratiei de somaj pentru veniturile profesionale a fost publicat in Monitorul Oficial
*Ordinul nr.598/2010: Modificarea declaratiei de somaj

(Visited 865 times, 1 visits today)

13 Responses to Legea nr.118/2010: Scad salariile din sectorul public, indemnizatia pentru mame si indemnizatia pentru somaj

 1. vasi says:

  lucrez in armata ca sgv si vreau sa stiu si eu dupa aceste taieri de salarii cu ce venit o sa raman eu ca si asa avem niste salarii de mizerie

 2. admin says:

  Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi in lei sau in valuta se diminueaza cu 25%.
  Daca in urma reducerii, rezulta o valoare mai mica decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma bruta care se acorda este de 600 lei.

  Nu se reduc: alocatiile de hrana acordate personalului incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala pe perioada participarii la misiunile: de aparare colectiva; in sprijinul pacii; de asistenta umanitara; tip coalitie.

 3. amza adina says:

  as vrea sa stiu cum se calculeaza reducerea cu 25,eu am un salar brut de 815,nu ar trebui sa raman cu 600 lei net (in mana)?

 4. admin says:

  Legea nr.118/2010 prevede urmatoarele:
  Art. 1.
  (1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi in lei sau in valuta, stabilite in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgenta a
  Guvernului nr.1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, se diminueaza cu 25%.
  2) In situatia in care, din aplicarea prevederilor alin. (l), rezulta o valoare mai mica decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma care se acorda este de 600 lei.

  Dumneavoastra aveti un brut de 815 lei, iar legea prevede ca in urma reducerii nu se va acorda un brut mai mic de 600 lei.

  Astfel, daca aveti un brut de 815 lei (fara alte venituri), dupa reducerea de 25% veti ramane cu un brut de 611 lei.

 5. Izolda says:

  eu am un salar brut 750 si fiecare luna am un spor ore de noapte.as vrea sa intreb si valoarea orei de noapte reduce cu 25%?

 6. admin says:

  Legea nr.118/2010, la art.1, prevede diminuarea cu 25% a cuantumului brut al salariilor/soldelor/indemnizatilor lunare de incadrare, insclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi in lei sau in valuta.

  Daca, in urma diminuarii (inclusiv a sporului de noapte) rezulta o valoare mai mica decat salariul minim brut pe tara, care este de 600 lei, suma bruta care se acorda nu va fi mai mica decat salariul minim brut.

 7. Felicia Valau says:

  La Articolul 9 se prevede ca “Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere sau la trecerea in rezerva.” Cazul mamei mele, care e profesoara la o scoala generala, este ca a iesit la pensie in iunie 2010 iar abia acum a primit scrisoare ca nu mai primeste indemnizatia. Tinand cont ca cererea de pensionare a fost depusa in februarie, este legala anularea indemnizatiei?

 8. ana says:

  daca lucrez in cadurul bisericii ca si cantaret bisericesc si salariul este de 450 lei tot se va aplica o taiere de 25% datorita art.13 alin a sau va ramane tot acelasi?

 9. Ioana says:

  Ce indemnizatie pt cresterea copilului pana la 2 ani voi primii daca lucrez jumatate de norma si am salariul brut de 600 lei?

 10. admin says:

  Potrivit art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.

  La stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului nu are relevanta daca aveti contract cu norma intreaga sau norma redusa ci venitul obtinut in ultimul an anterior datei nasterii copilului. Cum dumneavsoastra nu puteti cere 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, deoarece venitul obtinut este sub 600 lei, veti primi o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei.

 11. adi says:

  sunt insotitor persoana cu handicap cu un salariu 540 in mina va rog sa imi ziceti e normal sa ne ia din salariu in lege nu spun asa ceva astept raspunsul dumneavoastra

 12. Anca says:

  Am avut concediu medical de urgenta si pentru boala obisnuita pe luna noiembrie si mi s-au scazut cei 25% la plata lui. Ce pot face ca sa ii conving ca e gresit?

 13. am o fetita… cu un tip care nu a dorit sa recunoasca copilul .as dori sa aflu daca mamicile singure beneficiaza sau au posibilitatea sa li se ofere si alti bani in afara de indemnizatia lunara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.