Update: OUG nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.59/2010  pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial nr.442 din 30 iunie 2010.

Art. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 252 va avea urmatorul cuprins:
“Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

Art. 252
(1) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:
a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

(2) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.
(3) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.”

2. La articolul 263, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm^3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Nr.crt. Mijloace de transport cu tractiune mecanica lei/200 cm^3 sau fractiune din aceasta
1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm^3 inclusiv 8
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm^3 si 2.000 cm^3 inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm^3 si 2.600 cm^3 inclusiv 72
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm^3 si 3.000 cm^3 inclusiv 144
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm^3 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv 30
8. Tractoare inmatriculate 19”

Art. II
(1) Pentru anul fiscal 2010, termenul de plata a diferentelor de impozit rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta este 31 decembrie 2010.
(2) Persoanele fizice care achita integral pana la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru diferentele rezultate, beneficiaza de bonificatia stabilita prin hotararile consiliilor locale adoptate pentru anul 2010.

Art. III
Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu 1 iulie 2010.

Art. IV
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor elaboreaza normele metodologice de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului.

Sursa: anaf.ro

Vezi si:
OUG nr.59/2010: Impozitul pe cladiri si masini, mai mare de la 1 iulie

(Visited 391 times, 1 visits today)

2 Responses to Update: OUG nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  1. Stefan Popian says:

    Buna ziua, Va rog sa-mi spuneti unde gasesc formularul de declaratie pentru OUG59/2010! Multumesc Stefan

  2. admin says:

    Declarația specială pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat potrivit art. 252 din Codul fiscal și datorat de persoanele fizice, ulterior datei de 1 iulie 2010, este «Model ITL 2010-104» ( HG nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.