Atentie! 26 iulie 2010 – termen limita pentru unele obligatii fiscale. Vezi aici care sunt acestea

Luni, 26 iulie 2010, este data limita pentru depunerea unor declaratii si plata obligatiilor declarate.  Acestea sunt:

Formular 100 – ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” (OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 1.709/2010)
Formularul 100,  cu termen lunar, trimestrial, semestrial, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iunie, trimestrului II, semestrului I 2010, se completeaza de catre platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul de  stat, conform Nomenclatorului din ordinul mentionat. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Vezi Program. Se poate depune si prin Internet.

 

Formular 102 – ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugeteleasigurarilor sociale si fondurilor speciale” (OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 1.430/2010)
Formularul 102 se completeaza si se depune de catre contribuabilii carora le revine obligatia sa declare lunar, trimestrial, semestrial contributiile aferente veniturilor din salarii si obligatia de  plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor in anexa nr. 16 la Ordinul Presedintelui ANAF 101/2008  modificat prin OPANAF nr. 1.430/2010 . Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificarile ulterioare).  Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Vezi Program. Se poate depune si prin Internet.

 

Formular 224 – “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania” (OMEF 2371/2007)
Formularul 224 se completeaza de catre persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania. Se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care s-a realizat venitul. Se depune la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

 

Formular 300 – ”Decont de TVA” (OPANAF nr. 77/2010)
Formularul 300,  cu termen lunar, trimestrial, semestrial, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2010, trimestrului II, semestrului I 2010, se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice.
Vezi Program.  Formularul se poate depune si prin Internet.

 

Formular 301 – ”Decont special de TVA” (OPANAF nr. 75/2010)
Formularul 301 se depune de catre persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si de persoanele inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153^1 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, formularul 301 se depune inainte de inmatricularea in Romania a acestora, dar nu mai tarziu de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente operatiunii. Se intocmeste in doua exemplare, semnate si stampilate. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice.
Vezi Program. Se poate depune si prin Internet.

 

Formular 104 “Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor” (OPANAF nr. 101/2008)
Formularul 104 se depune de catre persoanele juridice, constituite intre contribuabilii prevazu.i la art. 13 lit. c) .i e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoana responsabila, desemnata potrivit legii. Declaratia cuprinde informatii privind asociatii persoane juridice straine si/sau persoane fizice. Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Vezi Program.

Formularul 208 Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” (OMEF nr. 1.706/2008)
Formularul 208 se completeaza si se depunde de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, pentru semestrul I 2010.
Vezi Program.

Formularul 394 – “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” (OPANAF nr. 702/2007)
Formularul 394 se completeaza si se depune semestrial de catre:
– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din CF, pentru operatii impozabile in Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota de 19 sau 9%. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform Titlului VI al CF, este emisa o factura inclusiv pentru avansuri. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in semestrul de raportare;
– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din CF, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19 sau 9%. Declaratia trebuie sa contina  toate facturile care au fost primite in semestrul de raportare.
Vezi Program. Se poate depune si prin Internet.

Statul de salarii
Se depune la Inspectoratul Teritorial de Munca de catre angajatori, persoane juridice sau fizice, la care isi desfasoara activitatea salariatii.

Atentie! Vinerea nu se lucreaza cu publicul

Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat (pensii)
Declaratia se depune de catre angajatori, persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti in Legea nr. 19/2000 la art. 5 alin. (1) pct. I si II, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti in Legea nr. 19/2000 la art. 5 alin. (1) pct. III.
Vezi Program.

Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj
Declaratia se depune la Agentia judeteana de ocupare a fortei de munca de catre angajatori, persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii. Declaratia poate fi transmisa si prin e-mail dar  numai de angajatorii care au comunicat in scris catre AMOFM Bucuresti adresa de e-mail de la care urmeaza sa transmita declaratia.  Comunicarea se depune la sediul AMOFM Bucuresti (strada Spataru Preda nr.12, sector 5, Bucuresti ) si trebuie sa contina: datele de identificare corespunzatoare firmei (denumire, CUI, adresa, telefon, persoana de contact); adresa de email de la care se transmite declaratia; semnatura si stampila corespunzatoare fimei.
Vezi program.

Declaratia nominala privind obligatiile fata de fondul national unic de asigurari de sanatate
Listele nominale cu salariatii se depun la casele de asigurari alese in mod liber de asigurati, de catre angajatori, persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Vezi Program Raportare FNUASS si Atlas asigurati.

Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii
Declaratia se depune la casele de asigurari alese in mod liber de asigurati, de catre angajatori, persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii.
Vezi Program Raportare FNUASS si Atlas asigurati.

Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat ITM si plata comisionului datorat
Se depune de catre persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii. Declaratia poate fi depusa si on-line, dupa obtinerea de catre angajator a datelor de autentificare si acces, respectiv “nume utilizator” si “parola”.
Vezi Program.

Atentie! Vinerea nu se lucreaza cu publicul

Declaratia privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu si plata obligatiilor datorate
Declaratia se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice conf. art 11 alin 1 din OUG 196 / 2005.
Vezi Program.

(Visited 208 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


3 + = six

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.