Daily Archives: 02/08/2010

Rectificare la OUG nr.54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale

In Monitorul Oficial nr. 526 din 28 iulie 2010 a fost publicata o rectificare la Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale care prevede urmatoarele:

La Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.421 din  23 iunie 2010, se face urmatoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

La art.I pct.2 cu rferire la art.158^2 alin.(6), in loc de: „… prevazute la alin.(8) lit.c)…” se va citi: „… prevazute la alin.(8) lit.b)…”.

Atentie! Programul Ordine de plata/Foi de varsamant (OPFV_2010) s-a modificat in data de 30.07.2010

Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata/foi de varsamant conform cu: OMFP nr.246/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si OMEF nr.1294/2007 s-a actualizat in 30.07.2010.

Modificarea adusa prin versiunea 1.0.0/30.07.2010:
– s-a actualizat nomenclatorul pentru obiectul platii cu inca 6 obligatii care nu se mai platesc in cont unic, conform OPANAF nr.2238/ 28.07.2010:
25.(2014010110-275)Accize pentru alte produse accizabile (energetice)
26.(20030118XX-620)Imp.pe ven.din transferul propriet.imobiliare din patrimoniul personal
27.(20160104XX-750)Taxa pe activ.de prospectiune explorare exploatare a res.minerale
28.(2030010501-755)Redevente miniere
29.(2030010502-756)Redevente petroliere
30.(20360120XX-960)Varsaminte din reducerea drepturilor salariale

Descarca de aici „Ordine de plata/Foi de varsamant (OPFV_2010)”

Sursa: www.anaf.ro

Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat in 30.07.2010

Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru declaratiile fiscale conform cu: OPANAF nr.2238/ 28.07.2010 (declaratia 100 pentru an 2010, incepand cu luna iulie), OPANAF nr.1607/ 2009 (declaratia 101 pentru an 2009), OPANAF nr.2245/ 29.07.2010 (declaratia 300 pentru an 2010, incepand cu luna iulie) a fost actualizata in data de 30.07.2010, cu versiunea 1.0.2.5.

Modificarile aduse prin vers.1.0.2.5/ 30.07.2010:
D100 vers.1.0.2 – modificare legislativa conform OPANAF nr.2238/ 28.07.2010:
– se completeaza lista ‘Impozite si taxe care nu se platesc in cont unic’ cu urmatoarele:
22.(275-2014010110)Accize pentru alte produse energetice
23.(620-20030118XX)Imp.pe venitul din  transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal
24.(750-20160104XX)Taxa pe activ.de prospectiune explorare exploatare a resurselor minerale
25.(755-2030010501)Redevente miniere
26.(756-2030010502)Redevente petroliere
27.(960-20360120XX)Varsaminte din reducerea drepturilor salariale.

D300 vers.1.0.2 – modificare legislativa conform OPANAF nr.2245/ 29.07.2010.

D104 vers.1.0 0 – lista de erori cu inregistrarile care nu au completat ‘CIF’ sau ‘cota asociere %’.

Descarca de aici aplicatia noua.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai scris si:
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat in 23.06.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a modificat in 10.05.2010
*Atentie! Aplicatiei “declaratii fiscale 2010” i s-a adus o noua corectie in 26.04.2010
*Atentie! Aplicatiei “declaratii fiscale 2010” i s-a adus o noua corectie in 20.04.2010
*Atentie! In 12.04.2010 s-a modificat din nou aplicatia “declaratii fiscale 2010”
*Atentie! S-a modificat aplicatia „declaratii fiscale 2010”
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat din nou in 30.11.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat in 19.11.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat din nou in 28.10.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat din nou in 22.10.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat in 19.10.2010

Proiect de Ordin: Formularul 300 (Decont de TVA) se modifica incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2010

Pe www.anaf.ro a fost publicat Proiectul de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”.

Proiectul de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevede urmatoarele:

Art. 1. – Se aproba modelul si continutul formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”, cod MFP:14.13.01.02, prevazut in anexa nr.1.

Art. 2. – Formularul prevazut la art.1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr.2.

Art. 3. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare ale formularului prevazut la art.1 sunt stabilite in anexa nr.3.

Art.4. – Anexele nr.1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. – Decontul de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art.1 se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2010.

HG nr.768/2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

Hotararea Guvernului nr. 768/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 534 din 30 iulie 2010.

Vezi aici HG nr.768/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Sursa: anaf.ro