Daily Archives: 17/08/2010

Declaratia pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale

Modelul declaratiei privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art.III alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr.599/09.08.2010, a fost publicat pe www.anofm.ro.

Ordinul mentionat urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial si va intra in vigoare cu data publicarii.

Vezi aici modelul declaratiei pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale.

Sursa: anofm.ro

Vezi si Ordinul nr.598/2010: Modificarea declaratiei de somaj

OPANAF nr.2289/2010: Emiterea si comunicarea unor acte administrativ-fiscale

In Monitorul Oficial nr.573/12.08.2010 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita.

Emiterea si comunicarea deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale accesorii sub o anumita limita
Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii se emit trimestrial, pentru toti debitorii. Fac exceptie debitorii care inregistreaza obligatii fiscale care fac obiectul inlesnirilor la plata.
Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati de intarziere se emit o singura data trimestrial, pentru obligatiile fiscale principale care au implinit 90 de zile de la scadenta.

Exceptii! Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii se emit dupa 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost inregistrate obligatiile fiscale principale restante astfel:
– pentru debitorii care au calitatea de mari contribuabili in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere) nu depaseste 1.500 lei;
– pentru debitorii care au calitatea de contribuabili mijlocii in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere) nu depaseste 1.000 lei;
– pentru celelalte categorii de debitori in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere) nu depaseste 500 lei;
– pentru contribuabilii persoane fizice in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere) nu depaseste 100 lei.