Daily Archives: 18/08/2010

Precizari privind stimulentele fiscale pentru activitatile de cercetare-dezvoltare

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobata prin Legea nr.343/2009, pentru operatorii economici care isi desfasoara activitatea in domeniul cercetarii-dezvoltarii, s-au introdus stimulente fiscale sub forma deducerii suplimentare la calculul profitului impozabil in proportie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati si posibilitatea aplicarii metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.

Prin Ordinul comun al ministrilor Finantelor Publice si Educatiei si Cercetarii nr.2086/4504/2010, publicat in Monitorul Oficial nr. 573 din 12 august 2010, au fost aprobate normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea impozitului pe profit.