Procedura solutionarii plangerilor formulate impotriva unui proces-verbal de control financiar

Incepand cu data de 20 august 2010 a fost aprobata procedura privind solutionarea plangerilor formulate de agentii economici impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare.

Impotriva unui proces-verbal de control financiar se poate formula plangere prealabila in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia la autoritatea publica emitenta sau autoritatea ierarhica superioara conform art. 7 din Legea conteciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Plangerea prealabila formulata impotriva unui proces-verbal de control financiar reprezinta calea administrativa de atac si nu poate avea ca obiect alte sume si masuri decat cele stabilite prin actul atacat. Contestatorul poate depune in dovedirea plangerii formulate acte care nu au fost avute in vedere de organul de control financiar.

Introducerea plangerii prealabile nu suspenda executarea actului atacat.

Plangerea prealabila se depune la directia din care face parte organul de control financiar al carui act este atacat.

In cazul in care plangerea prealabila este depusa la un organ necompetent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta va fi inaintata, in termen de 5 zile de la data primirii, organului emitent al actului atacat.

Plangerea prealabila se solutioneaza prin emiterea unei decizii, in forma scrisa. Decizia de solutionare a plangerii prealabile este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si se comunica contestatorului in conditiile art. 44 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta decizie poate fi atacata de catre contestator, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii.

Important! La data intrarii in vigoare a acestor norme metodologice se abroga pct. II „Solutionarea plangerilor” din Normele metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, aprobate prin OMFP nr. 889/2005.

Baza legala: Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2160/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind solutionarea plangerilor formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 593/20.08.2010.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 325 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 3 = eight

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.