Daily Archives: 25/08/2010

In atentia persoanelor care obtin venituri profesionale, conform OUG nr.58/2010 – precizari privind depunerea declaratiilor

Va prezentam cateva precizari referitoare la depunerea declaratiilor privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj, in sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, contributia de asigurari sociale (pensii) si contributia de asigurari sociale de sanatate conform art. III alin. (2) din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale.

Declaratia si contributia individuala de asigurari sociale (pensii)
Descarca de aici Declaratia pentru pensii conform OUG nr.58/2010

Declaratia de asigurare se depune pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara celei in care s-au realizat venituri de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate. Pentru Municipiul Bucuresti, declaratia de asigurare se depune la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, respectiv Calea Vitan nr.6, sector 3.

Declaratia poate fi depusa si prin posta, cu confirmare de primire, si va fi insotita de copia dupa cartea de identitate a titularului, certificat de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice autorizate, copie dupa decizia de impunere de la Administratia financiara si declaratie pe propria raspundere ca detine venitul mentionat in declaratie.

Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, datoreaza contributii individuale de asigurari sociale in cota de 10,5 % din venitul net realizat.