Daily Archives: 26/08/2010

Daca realizez ocazional venituri de natura profesionala datorez contributii individuale pentru aceste venituri?

Intrebare:
Daca realizez ocazional venituri de natura profesionala trebuie sa platesc contributii individuale la pensii, somaj si sanatate. Dar daca sunt asigurata la un sistem privat de pensii? Multumesc.

Raspuns:
Potrivit art.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004:
– persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – sau ocazional datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale pentru sanatate, prevazute la art. III alin. (2) din ordonanta de urgenta;

Valoarea tichetelor de masa se impoziteaza de la 1 iulie 2010 si intra in baza de calcul a deducerii personale

In Monitorul Oficial nr. 596/23.08.2010 a fost publicat Ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1.112/13.08.2010 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul al II-lea al anului 2010.

Conform acestui act normativ valoarea nominală a unui tichet de masa incepand cu luna septembrie este de 8,72 lei.

Atentie!
Incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010, tichetele de masa sunt incluse in veniturile salariale si sunt impozabile, valoarea acestora intrand in baza de calcul a deducerii personale. Aceste venituri raman in continuare scutite de plata contributiilor sociale, conform art. IV din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2010, coroborat cu art. 8 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa.

Sursa: finantevalcea.ro

Impozitarea veniturilor pe dividende distribuite persoanelor juridice – precizari

Retinerea, declararea si plata impozitului pe dividende
O persoana juridica romana care distribuie/plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende, catre bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se distribuie/plateste dividendul.

Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra dividendului brut distribuit/platit persoanei juridice romane. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.

Se plateste impozit pe dividende pentru sumele distribuite/platite fondurilor deschise de investitii, incadrate astfel, potrivit reglementarilor privind piata de capital.

Atentie! 1 septembrie 2010 – termen pentru plata anticipata din impozitul pe venitul din activitati agricole

Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea si valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, ca, au obligatia sa efectueze, pana la data de 1 septembrie 2010, plata anticipata de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole (prima rata).

Baza legala: art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: finantevalcea.ro