Monthly Archives: September 2010

Arhivarea documentelor financiar-contabile

Persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, au obligatia pastrarii in arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum si a documentelor justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate.

Pastrarea registrelor si a documentelor justificative si contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare.

Registrele si documentele justificative si contabile se pot arhiva, in baza unor contracte de prestari de servicii, cu titlu oneros, de catre alte persoane juridice romane care dispun de conditii corespunzatoare.
Raspunderea privind arhivarea documentelor financiar-contabile revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii beneficiare. Unitatea care a incredintat documentele spre arhivare, respectiv unitatea beneficiara, trebuie sa instiinteze organul fiscal teritorial de care apartine despre aceasta situatie.

Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice, institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial, precum si persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri, subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate sau in Romania, prevazute in Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, consemneaza operatiunile economico-financiare, in momentul efectuarii lor, in documente justificative, pe baza carora se fac inregistrari in contabilitate (jurnale, fise si alte documente contabile, dupa caz).

Pentru a putea fi inregistrate in contabilitate, operatiunile economico-financiare trebuie sa fie justificate cu documente originale, intocmite sau reconstituite.

Depunerea declaratiilor de asigurare conform OUG nr.58/2010 pentru municipiul Bucuresti – precizari

Depunerea declaratiilor de asigurare conform OUG 58/2010 pentru CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI si AGENTIA MUNICIPALA DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA BUCURESTI, precum si incasarea contributiilor individuale, se poate face la una dintre cele doua institutii de la adresele:
• CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI – str. Calea Vitan, nr. 6, sector 3, Bucuresti
• AGENTIA MUNICIPALA DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA BUCURESTI – str. Spataru Preda, nr. 12, sector 5, Bucuresti.

Programul de lucru cu publicul pentru depunerea declaratiilor de asigurare este:
• 20 – 24 septembrie 2010, pana la orele 19:00;
• 25 septembrie, pana la orele 13:00;
• 27 septembrie, pana la orele 18:00.

Intocmirea si utilizarea documentelor financiar-contabile – regimul registrelor de contabilitate

Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, registrele de contabilitate obligatorii pentru persoanele prevazute la art.1: societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice, institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial, precum si persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri, subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate sau in Romania, sunt: Registrul-jurnal, cod 14-1-1, Registrul-inventar, cod 14-1-2, si Cartea mare, cod 14-1-3.

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau listari informatice, dupa caz. Numerotarea paginilor registrelor se va face in ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor.

Depunerea declaratiilor si incasarea contributiilor individuale pentru pensii si somaj se face in acelasi loc

Ministerul muncii, familiei si protectiei sociale a publicat pe www.mmuncii.ro un comunicat de presa prin care aduce precizari privind modul de aplicare a prevederilor OUG nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, modificata prin OUG nr.82/2010.

Astfel, pentru a preintampina eventuale situatii de genul celor generate de aplicarea OUG nr.58/2010 in luna august 2010, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a dispus adoptarea unei set de masuri, care sa sprijine institutiile responsabile de implementarea acestor acte normative, respectiv Casa Nationala de Pensii(CNPAS) si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sa isi indeplineasca atributiile in conditii optime. Acest set de masuri prevede:
Crearea la nivel teritorial a unor Puncte de lucru ale Agentiilor de Ocupare a Fortei de Munca la sediul Caselor de Pensii si ale Caselor de Pensii la sediul Agentiilor de Ocupare, astfel incat depunerea declaratiilor si incasarea contributiilor individuale atat pentru pensii, cat si pentru somaj, sa se poata face la sediul oricareia dintre cele doua institutii.

Atentie! 27 septembrie 2010 – termen limita pentru unele obligatii fiscale. Vezi aici care sunt acestea

Luni, 27 septembrie 2010, este data limita pentru depunerea unor declaratii si plata obligatiilor declarate.  Acestea sunt:

Formular 100 – ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” (OPANAF 1709/2010)
Formularul 100,  cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iulie 2010, se completeaza de catre platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul de  stat, conform Nomenclatorului din ordinul mentionat. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Vezi Program. Se poate depune si prin Internet.

Documentatia necesara pentru verificarea si avizarea de catre ITMB in cazul accidentelor de munca

Documentatia necesara pentru verificarea si avizarea de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti a dosarelor de cercetare intocmite de catre angajator in cazul accidentelor care au produs incapacitate temporara de munca este, dupa cu urmeaza:

1. In situatia accidentelor care au produs incapacitate temporara de munca  de cel putin 3 (trei) zile, pentru verificarea si avizarea dosarelor, angajatorul va prezenta la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti:
-adresa de inaintare, in termen de 5 (cinci ) zile lucratoare de la finalizarea acestuia, conform prevederilor art. 125 alin.(1) din HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
-dosarul de cercetare al accidentului de munca, intocmit conform prevederilor art.122 cu respectarea cerintelor art.111 si art.123 din HG nr.1425/2006;
-cererea de prelungire a termenului de cercetare adresata Inspectoratul Teritorial de  Munca Bucuresti si a acceptului primit,  in conditiile prevederilor art. 120 alin.(2)  din HG nr.1425/2006.

Principalele reglementari privind intocmirea si utilizarea documentelor financiar-contabile

Documente justificative
Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice, institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial, precum si persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri, subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate sau in Romania, prevazute in Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, consemneaza operatiunile economico-financiare, in momentul efectuarii lor, in documente justificative, pe baza carora se fac inregistrari in contabilitate (jurnale, fise si alte documente contabile, dupa caz).

Atentie! Astazi, 15 septembrie – termen limita pentru unele obligatii fiscale. Vezi aici care sunt acestea

Astazi, 15 septembrie 2010, este ultima zi in care contribuabilii trebuie sa depuna, dupa caz:

390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (OPANAF 76/2010)
Formularul 390 se depune lunar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul Fiscal.

Declaratia Intrastat
Declaratia Intrastat se depune de catre comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege. Termenul limita de transmitere a datelor Intrastat la INS il reprezinta intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta.

Mai multe detalii vezi aici.

Atentie! Astazi, 15 septembrie 2010 – termen pentru plati anticipate persoane fizice

Contribuabilii persoane fizice organizati ca: intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizeaza venituri din activitati independente (comerciale), precum si din profesii libere si cei care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca sunt impusi in sistem real sau la norma de venit, cu exceptia veniturilor obtinute din arendare, au obligatia sa efectueze plati anticipate aferente trimestrului III 2010, la organul fiscal de domiciliu al contribuabilului pana astazi, 15 septembrie 2010.

Mai multe detalii vezi aici.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.