Inregistrarea contribuabililor in scopuri de TVA – documentar fiscal

Posibilitati de inregistrare in scopuri de TVA
Persoana impozabila care este stabilita in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica obligativitatea aplicarii taxei pe valoarea adaugata precum si operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent.

Inregistrarea se face:
1. Inainte de realizarea operatiunilor mentionate mai sus daca:
– estimeaza ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire cu privire la regimul special pentru intreprinderile mici;
– daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

2. La depasirea plafonului de scutire cu privire la regimul special pentru intreprinderile mici de 35.000 euro.

Atentie! Cursul la care se calculeaza plafonul de scutire este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii, respectiv 3,3817 lei/euro. Atingerea sau depasirea plafonului de scutire se comunica organului fiscal competent in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau depasit acest plafon.

3. Prin optiune pentru inregistrarea ca platitori in scopuri de TVA chiar daca cifra de afaceri este inferioara plafonului de scutire.

4. Daca efectueaza operatiuni scutite si opteaza pentru taxarea acestora pentru operatiunile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) si f) respectiv arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile si livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren.

5. Daca efectueaza operatiuni in afara Romaniei si anume operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania .

6. Daca este persoana impozabila care nu este stabilita si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania si realizeaza operatiuni pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul.

7. Daca este persoana impozabila nestabilita in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Romania, care are sau nu un sediu fix in Romania si intentioneaza sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri, pentru care este obligata la plata taxei, sau o livrare intracomunitara de bunuri scutita de taxa.
Important! In cazul in care o persoana este obligata sa se inregistreze si nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.

Valabilitatea inregistrarii in scopuri de TVA
In cazul in care o persoana este obligata sa solicite inregistrarea, aceasta se va considera valabila la:
– data comunicarii certificatului de inregistrare, in cazul in care inregistrarea se face inainte de realizarea operatiunilor pentru care persoana impozabila solicita inregistrarea;
– in cazul persoanelor impozabile care efectueaza operatiuni in afara Romaniei si a persoanelor impozabile care opteaza pentru taxarea operatiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. e) si f) din Codul Fiscal, precum si al persoanelor nestabilitate in Romania si care au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA pe teritoriul tarii noastre;
– prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa in cazul in care cifra de afaceri realizata este sub plafonul de 35.000 euro;
– prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea in cazul in care atinge sau depaseste plafonul de 35.000 de euro ori desfasoara operatiuni scutite de taxa fara drept de deducere (arendare, concesionare, inchiriere si leasing de bunuri mobile, livrarea unei constructii/parti a acesteia, terenul pe care este construita, precum si a oricarui alt teren) dar opteaza pentru taxarea acestor operatiuni;
– prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a comunicat persoanei impozabile actul administrativ de inregistrare, in cazul in care inregistrarea in scopuri de TVA se face din oficiu de catre organul fiscal competent.

Prevederi legale in cazul neinregistrarii in scopuri de TVA
In cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza:
– in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA , acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din CF, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale.
– in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA , organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din CF, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si data la care a fost inregistrata.

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Organele fiscale competente pot anula inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, daca persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. In acest sens orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA si care in urma inregistrarii respective desfasoara exclusiv operatiuni ce nu dau dreptul la deducere va solicita anularea inregistrarii in termen de 10 zile de la incheierea lunii in care se desfasoara exclusiv operatiuni fara drept de deducere. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi, precum si a persoanelor impozabile aflate in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii.

Anularea se va efectua in prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila a solicitat anularea inregistrarii sau inregistrarea este anulata din oficiu de catre organul fiscal competent.a

Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, persoanele impozabile pot solicita inregistrarea in scopuri de TVA numai daca inceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta.

De retinut! Comerciantii care solicita inregistrarea in scopuri de TVA de la infiintare, dupa inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului, au obligatia sa depuna la unitatea fiscala competenta formularul Cerere de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare, formular insotit de o copie de pe certificatul de inregistrare care contine codul unic de inregistrare.

Persoanele juridice, asociatiile familiale si asocierile fara personalitate juridica care solicita inregistrarea in scopuri de TVA ulterior infiintarii, prin optiune sau la depasirea plafonului de scutire, depun la unitatea fiscala competenta, in vederea inregistrarii, formularul 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asocieri fara personalitate juridica iar persoanele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”, dupa caz, formularul 070 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”.

Celelalte persoane impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA atat la infiintare cat si ulterior infiintarii, depun la unitatea fiscala competenta formularul 020 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice”.

Baza legala: art. 152-153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pct. 62 alin. (2) , pct. 66 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, OMFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 339 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 5 = fourteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.