Monthly Archives: February 2011

Ajustarea TVA la anularea calitatii de platitor

Reamintim contribuabililor care au solicitat scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire, ca trebuie sa efectueze toate ajustarile de taxa prevazute la art. 148 si 149 din Codul Fiscal (CF).
Anularea inregistrarii in scopuri de TVA este valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat scoaterea din evidenta, respectiv din 1 februarie 2011.

Obligatii fiscale ale asociatiilor de proprietari – informatii utile

In documentarul de mai jos, sunt prezentate obligatiile fiscale datorate de asociatii si de persoanele angajate, incepand cu 1 ianuarie 2011, pe tipuri de venituri.

In cazul persoanelor alese si celor angajate cu contract de munca
1. Potrivit prevederilor art. 55 alin. 2 lit. d) indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia primita de presedintele asociatiilor de proprietari sau de alte persoane (cenzorii), in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, sunt venituri asimilate salariilor. Pentru aceasta categorie de persoane impozitul in cota de 16% se determina potrivit art. 57 alin. 1, lit. b, din CF. Cotele de contributii datorate de angajat si angajator (CAS – 10,5% si 20,8%; CASS – 5,5% si 5,2%) se calculeaza si retin acestor persoane indiferent daca au sau nu calitatea de pensionari.

2. Pentru persoanele angajate cu contract individual de munca se retin toate contributiile datorate de angajat si angajator, astfel: CAS – 10,5% si 20,8%; CASS – 5,5% si 5,2%; Somaj – 0,5% si 0,5% exceptie pentru pensionari; contributie pentru concedii si indemnizatii – 0,85%; contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale intre 0,15% si 0,85%; fondul de garantare – 0,25%) si impozitul pe venituri din salarii in cota de 16%.

Trezoreria Statului: atentie, codurile IBAN se actualizeaza periodic!

Atentie! In vederea aplicarii prevederilor unor acte normative in vigoare, au fost modificate si completate corespunzator listele codurilor IBAN privind veniturile cuvenite bugetului general consolidat.

In scopul evidentierii corecte a sumelor pe care le datorati si virati Bugetului general consolidat al statului, inainte de emiterea ordinelor de plata in relatia cu Trezoreria Statului, va invitam sa consultati listele complete privind aceste venituri bugetare, detaliate pe fiecare trezorerie in parte, postate pe siteul anaf.ro.

Sursa: finantevalcea.ro

In atentia entitatilor care nu au desfasurat activitate sau se afla in lichidare!

Potrivit Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 889/2010, entitatile care, de la constituire, nu au desfasurat activitate, precum si cele aflate in lichidare, vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv pana la 1 martie 2011, la administratiile finantelor publice la care sunt inregistrati.

Sursa: finantevalcea.ro

Atentie! 28 februarie 2011 – termen limita pentru unele obligatii fiscale. Vezi aici care sunt acestea

Pana luni, 28 februarie, inclusiv, trebuie depusa la Fisc urmatoarele declaratii fiscale:

Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii, formular 210. Se depune de persoanele fizice si persoanele juridice platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor. Reglementare: art. 59 alin.(2) coroborat cu art. 93, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OMEF nr. 2.293/2007.

Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, formular 205. Se depune de persoanele fizice si persoanele juridice platitoare de venituri cu retinere la sursa care necesita declarare din partea persoanei fizice beneficiare (venituri din drepturi de proprietate intelectuala; venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie; venituri obtinute in baza unui contract de agent; venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial; venituri din activitati de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; venituri din activitati independente desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil pentru care s-a retinut impozit in cota de 10%; castiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile;castiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv; venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract). Reglementare: art. 93, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 1.803/2010;

Declaratia 101- informatii utile

Contribuabilii, platitori de impozit pe profit care au obligatia depunerii formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” trebuie sa aiba in vedere precizarile de mai jos.

I. Contribuabilii care, pana la 30 septembrie 2010 inclusiv au fost obligati la plata impozitului minim procedeaza la definitivarea impozitului pe profit datorat corespunzator celor doua perioade fiscale, respectiv 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 si 1 octombrie – 31 decembrie 2010 si, in consecinta au obligatia sa intocmeasca si sa depuna doua declaratii privind impozitul pe profit, corespunzator celor doua perioade fiscale. Astfel, pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, contribuabilii vor determina impozitul pe profit datorat conform art. 34 alin. (16) din Codul Fiscal si efectueaza comparatia cu impozitul minim anual, recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective, in vederea stabilirii impozitului pe profit datorat.

Atentie! 25 februarie 2011 – termen limita pentru unele obligatii fiscale. Vezi aici care sunt acestea

Pana vineri, 25 februarie 2011, inclusiv, contribuabilii  trebuie sa depuna, dupa caz:

Formular 100 – ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” (OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2238/2010)
Formularul 100,  cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2011, se completeaza de catre platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul de  stat, conform Nomenclatorului din ordinul mentionat. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Vezi Program.

Formular 112 – “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” (HG nr.1397/2010)
Formularul 112, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii ianuarie 2011, se completeaza si se depune de catre contribuabilii care au calitatea de angajatori sau entitati asimilate angajatorilor, institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si  suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului. Se completeaza cu programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.

Declaratia 206 – informatii utile

Contribuabilii au obligatia depunerii formularului 206 – Declaratie informativa privind castigurile/pierderile din transferul titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pana la data de 28 februarie 2011.

Au această obligatie: intermediarii, societatile de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti platitori de venit, dupa caz pentru castigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, incepand cu data de 1 iulie 2010.

Completare şi depunere
Declaratia se completeaza cu datele de identificare ale contribuabililor (numele si prenumele, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala), cu sumele reprezentand totalul castigurilor/pierderilor realizate de persoanele fizice pentru tranzactiile efectuate cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Declaratia 205 – informatii utile

Operatorii economici, care retin impozit pe venit beneficiarilor persoane fizice, trebuie sa depuna, pana la 28 februarie 2011, formularul 205 „Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa în anul 2010, pe beneficiari de venit”.

Completare şi depunere
Declaratia 205 se completeaza si se depune de catre platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate acestora pentru veniturile realizate din:
– drepturi de proprietate intelectuala;
– vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
– contracte de agent/comision/mandat comercial;
– activitatea de expertiza contabila, tehnica, judiciara si extrajudiciara;
– venituri din activitati desfasurate in baza conventiilor/contractelor civile ancheiate potrivit Codului civil:
– castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, detinute mai mult de 365 de zile, realizate in perioada 01.01-30.06.2010;
– castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv, realizate in perioada 01.01-30.06.2010;
– castigurile din operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen, pe baza de contract precum si orice alte operatiuni similare.
– activitati agricole.

Atentie! Declaratia D112 se poate depune si la sediul Casei de Pensii Bucuresti

In perioada 21-25 februarie 2011, Casa de Pensii Bucuresti in calitate de oficiu acreditat pentru depunerea “Declaratiei privind obligatiile deplata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala apersoanelor asigurate”, a deschis in sediul din Calea Vitan nr.6, etajul 1, 12 ghisee de primire a declaratiilor unice D112.

Programul de intocmire a acestei declaratiei 112 se poate descarca de aici.

La ghiseu se vor prezenta urmatoarele:
– anexa 1 listata si semnata in 2 exemplare
– declaratia in format electronic pe suport CD care are inscriptionat pe coperta codul unic de inregistrare, luna pentru care se depune si semnatura celui care raspunde de informatiile declarate.
– daca declaratia nu este depusa de catre persoana care o semneaza, imputernicitul legal  va prezenta delegatie si copie dupa cartea de indentitate

Programul de lucru la ghiseele de primire este cel afisat mai jos, cu posibilitatea de prelungire daca este o fluenta mare de public :
LUNI: 8.30 – 16.30
MARTI: 8.30 – 16.30
MIERCURI: 8.30 – 16.30
JOI: 8.30 – 18.30
VINERI: 8.30 – 16.30

Sursa: cpmb.rdsnet.ro

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.