Masuri de simplificare la aplicarea TVA – taxarea inversa

Reamintim contribuabililor inregistrati in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) ca, pentru anumite operatiuni pentru care beneficiarii sunt obligati la plata taxei, se aplica masuri de simplificare respectiv taxarea inversa.

Operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa
Taxarea inversa se aplica in cazul:
– livrarii de deseuri si materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;

– livrarii de masa lemnoasa si materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;

– livrarii de bunuri din urmatoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahar, faina, paine si produse de panificatie, astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului Finantelor Publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

– transferului de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, din 13 octombrie 2003, de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile in conformitate cu art. 12 din directiva, precum si transferul altor unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva.

Atentie! Conform art. II. alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2010, taxarea inversa la cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahar, faina, paine si produse de panificatie se aplica incepand cu a 10-a zi urmatoare comunicarii de catre Consiliul Uniunii Europene a aprobarii derogarii pentru aplicarea acestor prevederi, pana la data de 31 decembrie 2011.

Ministerul Finantelor Publice va publica data comunicarii de catre Consiliul Uniunii Europene a aprobarii derogarii, pe website-ul sau, la adresa www.mfinante.ro.

Procedura de aplicare a masurilor de simplificare
Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 din CF.

Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care se aplica masurile de simplificare, furnizorii/prestatorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta. Beneficiarii vor determina taxa aferenta, care se va evidentia in decontul de TVA atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art. 145 – 147 indice 1 din CF.

Important! Prevederile referitoare la masurile de simplificare se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii.

Prin livrari de bunuri/prestari de servicii in interiorul tarii se inteleg operatiunile realizate numai intre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din CF care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania si sunt operatiuni taxabile in sensul TVA.

In cazul livrarilor de bunuri pentru care se aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 alin. (2) din CF, inclusiv pentru avansurile incasate, furnizorii emit facturi fara taxa si inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptul ca au aplicat taxarea inversa. Taxa se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari, fiind preluata atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va efectua in cursul perioadei fiscale inregistrarea 4426 = 4427, cu suma taxei aferente.

Inregistrarea taxei de catre cumparator atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa este denumita autolichidarea TVA. Colectarea TVA la nivelul taxei deductibile este asimilata cu plata taxei catre furnizor/prestator.

Atentie! Persoanele impozabile cu regim mixt care sunt beneficiari ai unor achizitii supuse taxarii inverse, conform art. 160 din CF, vor deduce taxa in decontul de taxa in limitele si in conditiile stabilite la art. 145, 145 indice 1, 146, 147 si 147 indice 1 din CF.

Masuri intreprinse in situatia neaplicarii taxarii inverse conform art. 160 din Codul Fiscal
In cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege, organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse.

In cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor, organele de inspectie fiscala vor avea in vedere obligatia colectarii TVA la momentul exigibilitatii operatiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 640 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.