Luni, 16 aprilie – termen limita pentru depunerea unor obligatii fiscale. Vezi aici care sunt acestea.

Intrucat 15 mai 2011 este zi nelucratoare, pana luni, 16 mai, inclusiv, se vor depune la Fisc, dupa caz, documentele precizate mai jos.

390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (OPANAF 76/2010)

Formularul 390 se depune lunar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare – art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si de prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 76/2010.

Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice, se editeaza in doua exemplare (1 exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic si 1 exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila).

Declaratia recapitulativa se depune prin una din metodele: la registratura organului fiscal competent; la posta, cu confirmare de primire; prin SEN (Sistemul Electronic National) numai dupa detinerea unui certificat electronic; prin completare, pe pagina de web a ANAF.

Vezi Program.

Declaratia privind veniturile realizate din Romania, formular 200 (OPANAF nr. 233/2011)

Formularul 200 se depune pentru declararea veniturilor obtinute in anul 2010 din: activitati independente; cedarea folosintei bunurilor; activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Declaratia privind veniturile realizate din strainatateformular 201 (OPANAF nr. 233/2011)

Formularul 201 se depune pentru declararea veniturilor obtinute in anul 2010 din strainatate din: profesii libere, activitati comerciale, valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, dividende, dobanzi, premii, jocuri de noroc, transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, transferul titlurilor de valoare, castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare, investitii, pensii, precum si alte venituri obtinute din strainatate.

Declaratia privind venitul estimat, formular 220 (OMEF nr. 2.371/2007)

Formularul 220 se depune de contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv  pentru domeniu locativ, formular 230 (OMEF nr. 2.371/2007)

Formularul 230 se depune pentru redirectionarea sumei de 2% din impozitul anual din salarii datorat in anul 2010.

Declaratia Intrastat

Declaratia Intrastat se depune de catre comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege. Termenul limita de transmitere a datelor Intrastat la INS il reprezinta intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta.

Operatorii economici furnizori de date Intrastat trebuie sa transmita lunar la INS, in format electronic, o declaratie statistica in care sunt folosite urmatoarele notiuni specifice: introducere de bunuri: sosirea bunurilor in Romania din Statele Membre ale Uniunii Europene; expediere de bunuri: iesirea bunurilor din Romania catre Statele Membre ale Uniunii Europene.

Vezi Program.

Jurnalul privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie (HG 1620/2009)

Zilnic antrepozitele fiscale de productie sau de depozitare vor inscrie toate cantitatile de combustibil livrate cu destinatia utilizarii exclusive pentru aeronave,  respectiv nave, in jurnale speciale intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 52.

Jurnalele se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica si vor fi transmise on-line pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare autoritatii vamale teritoriale. In cazul in care combustibilul pentru aviatie este facturat de un antrepozit fiscal de produse energetice catre un intermediar care administreaza contracte cu companii aeriene si care emite, la randul lui, facturi catre acestea, dupa alimentarea aeronavelor in aceleasi conditii cu cele prevazute la alin. (15), fara a avea loc un transfer fizic al produsului de la antrepozitul fiscal catre intermediar, deplasarea combustibilului pentru aviatie de la antrepozitul fiscal de depozitare catre aeronave va fi insotita de avizul de insotire.

Dovada care sta la baza acordarii scutirii pentru cantitatea cu care a fost alimentata aeronava o reprezinta certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de reprezentantul companiei aeriene a carei aeronava a fost alimentata. Certificatul de livrare se intocmeste de catre antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei.

Primul antrepozit fiscal va intocmi jurnalul prevazut in anexa nr. 52. Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei va intocmi jurnalul prevazut in anexa nr. 53.

Vezi Formular (anexa 52 si 53).

Situatia livrarilor de tigarete in luna (HG 1620/2009)

In vederea determinarii accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta, antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, situatia livrarilor de tigarete efectuate in luna de raportare.

Aceasta situatie va cuprinde informatii referitoare la cantitatile livrate in luna de raportare, exprimate in 1000 de bucati tigarete, aferente fiecarei categorii de pret practicate si valoarea accizei corespunzatoare. Situatia se intocmeste in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii: primul exemplar ramane operatorului economic, exemplarul al doilea se transmite autoritatii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comanda pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autoritatii fiscale centrale – directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor.

Vezi Formular.

Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna

Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final, pentru luna precedenta  (alcool etilic si produse alcoolice).

Vezi Formular.

Situatie centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile (HG 1620/2009)

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali vor depune lunar la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi au sediul social situatia centralizatoare a achizitiilor si livrarilor de produse accizabile, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia.

Vezi Formular.

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice (HG 1620/2009)

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a depune lunar pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, pentru luna precedenta o situatie, care sa contina informatii cu privire la achizitiile si livrarile de produse energetice.

Vezi Formular.

Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor (HG 1620/2009)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, autoritatii vamale teritoriale situatia privind marcajele utilizate in luna anterioara celei in care se face raportarea. In cazul banderolelor, aceasta situatie se va intocmi pe fiecare tip de banderola, potrivit dimensiunilor si caracteristicilor inscriptionate pe acestea.

Vezi Formular.

Situatia cu privire la produsele accizabile (HG 44/2004)

Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia au obligatia de a transmite on- line la autoritatea vamala teritoriala situatia cu privire la produsele accizabile.

Vezi Formular.

(Visited 214 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 − = six

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.