Vezi aici modul de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator

HG nr. 670/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.481 din 13 iulie 2012, aduce clarificari privind modul de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator.

Astfel, Titlul IX2 “Contributii sociale obligatorii”
1. Punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
ART. 296^5 alin.(1)
In sistemul public de pensii, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 2963 lit. e) si g), baza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 2963 lit. a) si b). Baza de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor pentru care angajatorul datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de munca, din luna pentru care se calculeaza aceasta contributie datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, si valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut. In situatia depasirii acestui plafon, in cazul persoanelor prevazute la art. 2963 lit. e) si g), care datoreaza contributie la bugetul asigurarilor sociale de stat, diferentiata in functie de conditiile de munca, baza de calcul la care se datoreaza aceasta contributie, corespunzatoare fiecarei conditii de munca, se stabileste proportional cu ponderea, in total baza de calcul, a castigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de munca.


Norme metodologice:
10. In baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat se includ sumele care fac parte din baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, tinandu-se seama de exceptiile prevazute la art. 29615 si 29616 din Codul fiscal, coroborat cu pct. 20.

Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, speciale si alte conditii de munca se realizeaza potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Exemplu de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator.

Se folosesc urmatoarele simboluri:
N = cota de contributie pentru conditii normale de munca (31,3%);
D = cota de contributie pentru conditii deosebite de munca (36,3%);
S = cota de contributie pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca (41,3%);
BCA = baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale (castig brut realizat, dar nu mai mult de 5 ori castigul salarial mediu brut);
TV = suma castigurilor realizate la nivel de angajator;
TVN = suma castigurilor realizate in conditii normale de munca la nivel de angajator;
TVD = suma castigurilor realizate in conditii deosebite de munca la nivel de angajator;
TVS = suma castigurilor realizate in conditii speciale de munca si in alte conditii de munca la nivel de angajator;
NA = 20,8%, care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii normale de munca (31,3% – 10,5% = 20,8%);
DA = 25,8%, care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii deosebite de munca (36,3% – 10,5% = 25,8%);
SA = 30,8%, care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca (41,3% – 10,5% = 30,8%);
BCP = baza de calcul plafonata pentru calculul contributiei de asigurari sociale datorate de angajator (numarul de asigurati x 5 castiguri salariale medii brute);
CMB = castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat;
CAS datorata de asigurat = BCA x 10,5%;
CAS datorata de angajator:

Varianta I. Daca suma castigurilor realizate nu depaseste BCP:
CAS datorata de angajator = TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA

Varianta II. Daca suma castigurilor realizate depaseste BCP:
CAS datorata de angajator = (TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA) x BCP/TV

CMB = 2.117 lei (pentru anul 2012)

Se presupune ca angajatorul are 4 salariati. In aceste conditii:
BCP este 4 salariati x 5 x 2.117 lei = 42.340 lei

Nr. crt. asiguraţi Suma câştigurilor realizate (lei) Suma câştigurilor realizate în condiţii normale de muncă (lei) Suma câştigurilor realizate în condiţii deosebite de muncă (lei) Suma câştigurilor realizate în condiţii speciale şi alte condiţii de muncă (lei) CAS datorată pentru asigurat (lei)
1. 1.000 1.000 0 0 105
2. 1.500 750 525 225 158
3. 25.000 13.750 11.250 0 2.625
4. 28.000 0 0 28.000 2.940
Total: 55.500 15.500 11.775 28.225 5.828

CAS datorată de angajator:
(15.500 x 20,8/100 + 11.775 x 25,8/100 + 28.225 x 30,8/100) x 42.340/55.500 = (3.224 lei + 3.038 lei + 8.693 lei) x 0,76288 = 11.409 lei.

(Visited 1,086 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− one = 1

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.